Davidsen med overgang fra realitetene

Når Jan Davidsen krever at regjeringen skal bruke ti oljemilliarder til, bereder han grunnen for økt misnøye med regjeringens politikk. Davidsen kan tillate seg å melde seg ut av den økonomiske virkeligheten med sine ønskelister. Det kan ikke regjeringen, skriver redaktør Magne Lerø.

Fagforbundets leder Jan Davidsen har sett seg lei på at Jens Stoltenberg ikke vil slippe flere oljemilliarder ut i økonomien. VG kan fortelle at han i dag vil legge frem fem krav:

  1. Løftet om 10 000 flere hender i omsorgssektoren skal innfris. Det koster om lag 1,3 milliarder kroner.
  2. Mer penger til kommunene, minst 5,7 milliarder kroner, like mye som i fjor.
  3. Mer penger til sykehusene. Her dreier det seg om «flere milliarder».
  4. Mer til bekjempelse av fattigdom og sosial ulikhet. Hva det koster, sier han ikke.
  5. Flere tiltak for en aktiv næringspolitikk. Her er det heller ingen prislapp.

Det var Per Olaf Lundteigen som startet forpostfektningene om neste års statsbudsjett med sitt utspill om skatt i sommer. Nå følger LO opp. Davidsen er endatil medlem av Aps sentralstyre.

Han mener det er nødvendig at regjeringen bruker 10 milliarder mer til gode formål for å ta brodden av populariteten til Siv Jensen og Frp.

– Det er slik at et stort flertall av det norske folk mener vi bør bruke noe mer av oljepengene. Hvis det kan gjøres uten å skape ubalanse i økonomien, bør det vurderes, sier han.

Han høres ikke helt overbevist ut. Han forstår imidlertid at det ikke nytter å ta til orde for å øke skattene ut over 2 milliarder. Det har regjeringen sagt nei til. Da må det bli oljepenger istedenfor, mener Davidsen. Han sier samtidig at den økte pengebruken ikke må gi rentehopp.

– Det er viktig for folk at vi ikke bidrar til økt rente. Det må bevilges nok penger til de nødvendige sakene, for å sikre oppslutning ved kommunevalget neste år og stortingsvalget i 2009, sier han.

Jan Davidsens utspill henger ikke på greip. Han finner knapt en eneste samfunnsøkonom her i landet som ikke tror at renten vil øke om man pøser 10 milliarder til inn i offentlig sektor. Hadde det vært noen som helst sammenheng i det Davidsen serverer, burde han i det minste sagt at vi kan leve med et litt høyere rente.

Fredag markerte NHO seg som en interesseorganisasjon mot høyere skatt uten å ville ta inn over seg det helhetsperspektivet i økonomien som regjeringen har sagt man vi legge til grunn. Nå inntar LO samme rolle. Man markerer en interesse, mer penger til gode formål, uten å se dette i en større økonomisk sammenheng.

Davidsen anbefaler regjeringen å slå inn på Frps popularitetslinje. Det er dødfødt å tro at han får med seg Jens Stoltenberg på det. Davidsen er for dreven til bare å bedrive retorikk. Det pågår tydeligvis en intern kamp innad i regjeringen om hvor mye oljepenger man våger å slippe ut i økonomien.

Vi har vanskelig for å tro at LO-fløyen i Ap vil følge opp med offentlig å presse regjeringen til økt bruk av oljepenger. Det vil svekke regjeringen. Man vinner ikke fram med å la Frp legge premissene for den økonomiske politikken.

Davidsens utspill er temmelig talentløst sett i forhold til Per Olaf Lundteigen utspill om skatt. Det var sammenheng i det han sa, og han våget å være upopulær. Han har fått bred støtte fra økonomer som peker på at det er god grunn til å stramme inn på skatt knyttet til bolig.

Finansminister Kristin Halvorsen er opptatt av å dempe presset i privat sektor for å kunne satse mer i offentlig sektor. Hun får ingen hjelp fra Jan Davidsen, som har meldt seg ut av den økonomipolitiske virkelighet. Han lager bare problemer og bereder grunnen for økt misnøye med regjeringens politikk, slik den vil framtre i statsbudsjettet som legges fram i oktober.