Våpenhvile i Ap

Skal Stoltenberg fremstå som er sterk leder, må han kunne innkassere en seier over Gerd-Liv Valla, tåle mer bråk og ikke la det være tvil om at det er han som er sjefen for de rødgrønne. Nå har Göran Persson tid til å være coach for Jens Stoltenberg, skriver redaktør Magne Lerø.

De rødeste blant de rødgrønne ser visst ut til å regne med at de har tvunget Jens Stoltenberg i kne for godt når det gjelder sykelønnssaken. Slikt gir blod på tann. Nå er det Telenor som skal få vite hvem som styrer i landet her.

I går skrev Dagens Næringsliv at Telenor planlegger å selge konsernets satellittvirksomhet, en liten bigeskjeft i forhold til det de holder på med i dagens Telenor. Et salg vil gi noen milliarder i inntekter, som konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gjerne investerer i Telenor kjernevirksomhet.

Dette vil imidlertid ikke Ap. De har et sentralstyrevedtak fra 2003 på at det vil være uforsvarlig og kortsiktig av Telenor å selge denne virksomheten. Ap vil satse på «satellitt og romfartsklyngen», som det heter. Her mangler det ikke på planer.

I Dagens Næringsliv i dag minner Jan Bøhler (A) en av talsmennene for de rødeste blant de rødgrønne, både om vedtaket i sentralstyret og løftene i Soria Moria erklæringen om en mer aktiv næringspolitikk. Han vil at næringsminister Odd Eriksen skal engasjere seg for at Jan Baksaas ikke får det som han vil.

Odd Eriksen, eventuelt med assistanse av Jens Stoltenberg, vil selvsagt ikke legge bredsiden til mot Telenor i slike saker. Telenor har også planer om salg av Opplysningen 1880. Det er de rød grønne også imot. Her kan det bli mer bråk.

Jan Bøhler og Gerd-Liv Valla forventer nok større lydhørhet fra Jens Stoltenbergs etter sykelønnsbråket. Mediene står klart til å lage nye store oppslag på «mer bråk rundt Jens, fortsatt misnøye med Jens’ lederstil, vil tvinge Jens i kne atter er gang». Slike medieoppslag er ødeleggende for regjeringen og Jens Stoltenberg. Det gir Jan Bøhler og Gerd-Liv Valla makt. Gerd-Liv Valla sa til Dagbladet i går at hun akter å tale regjeringen midt imot når det er noe LO er uenig i. Sagt med andre ord: Det blir opp til Jens Stoltenberg å avgjøre hvor mye bråk det skal bli. vis

Vårt Land offentliggjør i dag en meningsmåling som viser at mens det i mai var 32 prosent som mente Stoltenberg gjorde en god jobb som statsminister, er det nå 18 prosent. Kommunikasjonsrådgiver Pål Heldaas mener det er grunn til å tro at tilliten til Jens Stoltenberg er varig svekket. Hvis Stoltenberg makter å vise politiske handlekraft, kan han vinne tillit tilbake, mener Heldaas.

Jens Stoltenberg er i likhet med Kjell Magne Bondevik en kompromissnekker. Bondevik falt også stygt på målingene over tillit og hvordan han gjorde jobben som statsminister. Bondeviks styrke var at han ledet regjeringen på en glimrende måte. Han ble vel omtalt av sine egne.

En statsminister klarer i begrenset grad å nå fram direkte til folket. Folkets oppfatning av en statsminister preges av det mediebildet som tegnes av ham. Nå fremstår Jens Stoltenberg som en taper. I går på Redaksjon 1 diskuterte man hvorfor Jens Stoltenberg ikke lykke som leder av regjeringen.

Dette plager Jens Stoltenberg. I går var han avbildet på sykkel i sentral park med tittelen «tråkker til mot kritikerne». Han avviser at autoriteten er svekket og at sykelønnssaken i realiteten er avgjort. Dette er ord. Han må vise det med resultater.

Det virker som om dipolmaten Jens Stoltenberg har vanskelig å forstå er at han må vinne noen seiere over Jan Bøhler og Gerd-Liv Valla for at mediene skal slutte å beskrive ham som svekket og i lomma på Valla. Han må våge å gå i klinsj med sine kritikere internt i Ap.

Folket vil ha sterke ledere som levere resultater. Leder som gir etter for press, får ikke tillit. Skal Jens Stoltenberg klare å fremstå som en sterk og dyktig statsminister, må han tåle mer bråk. Han må våge å sette foten ned å si: Det er jeg som er sjefen.

Nå får Göran Persson god tid. Han vil være en utmerket coach for Jens Stoltenberg.