Dom og nesestyver til SAS

Hvis ikke SAS Braathens-sjefen Johnny Skoglund forstår mer av alvoret i dommen fra Asker og Bærum tingrett enn han ga uttrykk for i går, er han ikke rett mann for å rydde opp i ukulturen i deler av selskapet. Her trengs det erkjennelse og offentlig selvkritikk, skriver redaktør Magne Lerø.

Asker og Bærum tingrett har gitt SAS Braathens en kraftig nesestyver. De blir riktignok frikjent for påstanden om at de har bedrevet industrispionasje, men blir idømt en bot på 400 000 for å ha distribuert sensitive opplysninger om prispolitikken til Norwegian via e-post. Dommer Nina Mår er tydeligvis oppgitt over forholdene i SAS. I dommen anklager hun selskapet for en «urovekkende bedriftskultur», og mener SAS-ledelsen som vitnet i retten «viste liten respekt og alvor overfor en tiltale om straffbare forhold».

Norwegian-sjef Bjørn Kjos er oppgitt over at SAS Braathens ikke ble dømt for industrispionasje. Han fastholder at de har tapt 100 millioner, og varsler sivilt søksmål.

Økokrim liker ikke å tape. Det gjør de også relativt sjelden. Denne gangen mener førstestatsadvokat i Økokrim, Elisabeth Roscher ifølge Dagens Næringsliv at de er felt på «teknisk knockout».

Økokrim kommer nok til å anke. De vil vurdere om det er andre paragrafer i lovverket de kan gjøre seg nytte av. For slik som SAS Braathens holder på, kan vi ikke ha det her i landet. Rocher sier det ikke direkte, men det er nok det hun mener.

– Dersom dette ikke er straffbart etter dagens lovtekst, bør det vurderes å endre loven. Det kan vi komme til å ta initiativet til. Slik ordlegger Roscher seg til Aftenposten.

Det er nesten som om hun står klar til å drive lobbyvirksomhet overfor Stortinget for å få dem til å sette en stopper for den slags som SAS Braathens har drevet med fortere en svint.

Konkurransetilsynet ser ikke ut til å få rettens støtte for at SAS kan idømmes bøter for misbruk av markedsmakt. Økokrim har imidlertid et nakketak på SAS Braathens fortsatt.

Det er liten grunn for SAS til å glede seg over dommen i Asker og Bærum tingrett. Fungerende SAS-sjef Gunnar Reitan sa til DN i går at har er pinlig berørt over at selskapet har havnet i retten. Han sier saken er utrolig kjedelig og beklagelig. Han har forstått det. Dette er klokt lederskap.

Den samme typen selvkritikk burde den konstituerte sjefen for SAS Braathens, Jonny Skoglund, ha kommet med. Han serverer bare prat om kontinuerlig jobbing med etiske retningslinjer, og vil ha fokus på «code of conduct» i fremtiden. Overfor Dagens Næringsliv avviser han at det er noe galt med bedriftskulturen i selskapet og hevder at de har «høy bevissthet om slike spørsmål».

Poenget er at den ikke er høy nok. Når Jonny Skoglund ikke er i stand til å ta inn over seg dommen i Asker og Bærum tingrett i større grad, er han ikke rette mann til å rydde opp og lede selskapet.

Han blir bare troverdig dersom han snakker i «slik var det før, slik er det ikke nå»-vendinger. Uansett hva retten til slutt måtte komme fram til, SAS Braathens har ikke opptrådt slik vi må kunne forvente at en seriøst selskap.

Denne saken kan komme til å forfølge SAS Braathens i flere år. Norwegian kommer til å utnytte den for alt den er verd. Norwegian har alt å vinne på å prøve saken for retten både i en og to omganger, selv om de ikke er sikre på å vinne. SAS Braathens har alt å tape på at de må fortsette med å sende direktører i rettssalen for å forklare seg. De gjør vel da som dommer Mår ber om: inntar vitneboksen noe mer alvorstynget enn i tingretten.