Nye grep for lavere sykefravær

Tre gode forslag fra NHO, men sannsynligvis fryktelig langt fra Jens Stoltenbergs krav om innsparing på sykelønn, skriver redaktør Magne Lerø.

NHO lanserer i dag tre forslag som, etter deres mening, vil få ned sykefraværet og sørge for at staten sparer minst en milliard kroner, ifølge Aftenposten. NHO vil at legene etter seks uker skal vurdere den sykemeldes arbeidsevne. I dag skjer det etter åtte uker.

Det andre forslaget er at yrkesrettet attføring skal vurderes første gang etter 16 uker. I dag er man sykemeldt et helt år, før man kommer inn på attføring.

Det tredje er at det skal satse mer på helse, miljø og sikkerhet i tråd med det IA-avtalen legger opp til. Det har vi hørt mange ganger før.

Disse tiltakene bør Jens Stoltenberg kunne nikke fornøyd til. Men fører dette til at staten sparer en milliard hvert år? Ja, mener NHO. Det er i særlig grad knyttet til at hovedreglene etter seks uker er at den ansatt skal tilbake på jobb, eventuelt i delt stilling. I dag skal legen etter åtte uker vurdere om det er muligheter for at den ansatte kan begynne å jobbe igjen.

Vi tror ikke en slik endring av hovedregelen vil gi så stor effekter som NHO forutsetter. Hva som er hovedregel betyr ikke all verdens hvis en arbeidstaker ikke orker å jobbe. Det ligger jo i IA-avtalen i dag at man skal jobbe deltid fra første stund av dersom man er i stand til det.

Nå kan Kristin Halvorsen sette sine eksperter i Finansdepartementet i gang med å beregne hvilken innsparing NHOs forlag vil gi. Dette bør skje raskt. Det fester seg fort et inntrykk av at NHO nå har levert forslag som betyr en milliard i innsparing. Regjeringen krevde opprinnelig 2,5 milliarder. Men alle må være villige til kompromisser. Så dermed er vel saken uten av verden?
Så enkelt er det nok ikke.

Høyre har også varslet at de vil at Teknisk Beregningsutvalg skal beregne den effekten endringer i sykelønnsordning og i praksis vil ha. Og det skal skje før budsjettet vedtas. For NHOs del håper vi at det er realisme i de tallene de legger fram.

Denne regjeringen, og den forrige regjeringen, flertallet på Stortinget med andre ord, er nok av den oppfatning at det NHO foreslår ville få betydelig større effekt dersom arbeidsgiverne måtte betale 10 eller 20 prosent av det sykefraværet koster. Da ville arbeidsgiverne anstrenge seg mye mer for å legge til rette for at den som er syk kan komme tilbake på jobb helt eller delvis.

Det NHO legger fram bør LO kunne akseptere. Vi er imidlertid redd dette ikke gir den innsparingseffekt regjeringen forventer.

Nå får vi se hva LO kommer opp med. Kanskje de også kommer opp med forslag som de hevder vil gi innsparinger i milliardklassen.

Vi tviler.