Exit Horntvedt

Styreleder i Undervisningsbygg, Signe Horn, burde gått av for lengst. Hadde Grete Horntvedt vist en mer resolutt opptreden, kunne hun kanskje unngått å bli dratt med i fallet, skriver redaktør Magne Lerø.

Det var ikke til å unngå. Byråd for byutvikling Grete Horntvedt måtte ta det politiske ansvaret for korrupsjonsskandalen i Undervisningsbygg i Oslo. Det er surt å måtte ta det politiske ansvaret for noe. I slike tilfeller kan det ikke påvises at man har gjort en direkte feil. Man må trekke seg fordi det har oppstått – eller er i ferd med å oppstå – et mistillitsforhold mellom den politiske ledelse og befolkningen. Skandalen rundt Undervisningsbygg ballet bare på seg. Parallelt med at det ble avdekket mer som ikke tålte dagens lys, ble kritikken mot ledelsen i kommunen sterkere.

Kravet om at styreleder Signe Horn i Undervisningsbygg måtte gå av, kom rett etter at de ble kjent at tidligere eiendomssjef Frank Murud hadde innrømmet å ha svindlet til seg nærmere 90 millioner kroner fra Undervisningsbygg. Den gang tilbød Signe Horn seg å gå av, men både Lae og Horntvedt ba den tidligere Ap-byråden om å bli sittende. De ville ikke forhaste seg. Her skulle ingen ofres før man hadde skikkelig oversikt.

Signe Horn burde gått av for lenge siden. En styreleder har både et formelt og et reelt ansvar for at de midlene en virksomhet blir tildelt, forvaltes på en forsvarlig måte. Styret hadde fått klare signaler om at ikke alt var som det burde være i Undervisningsbygg. Det ble ikke tatt affære tidlig nok. Det virker som om Aftenposten har vært mer interessert i å finne ut hva som faktisk har foregått i Undervisningsbygg enn det styret har vært.

Signe Horn trakk Grete Horntvedt med seg i fallet. Hvis Horntvedt på et tidligere tidspunkt hadde fått Horn til å trekke seg – og vist en noe mer resolutt opptreden, kunne hun kanskje fortsatt som byråd. Etter hvert som hun fikk kritikk for at hun dekket Horn, ble det umulig for henne.

Tore Lindholt var tidlig ute med å forlange at de to burde går av. Han sa til Dagsavisen at han var rystet over at de to dekket hverandre. Han stilte spørsmål ved om det var fordi de begge var kvinner at de bedrev en form for kameraderi.

Om det er byrådsleder Erling Lae eller Grete Horntvedt som selv ba om å få gå av, er ikke så vesentlig. Det vesentlige er at Lae ikke gikk ut med støtte til Horntvedt da det spisset seg til. Det bør en byrådsleder, eller en statsminister, gjøre, når en av ens byråer eller ministere kommer under press. Hvis man ikke gjør det, øker presset. En byråd som blir stående alene, blir ikke stående lenge. Derfor kom det ikke overraskende at Horntvedt i går meldte at hun ville gå av.