Jens Stoltenbergs omvendelse

Gerd-Liv Valla og Finn Bergesen jr. har tvunget regjeringen til å tro så det suser på IA-avtalen, som de egentlig har mistet troen på. Jens Stoltenberg er flink til å hente seg selv opp av grøfter han ramler i, skriver redaktør Magne Lerø.

Gerd-Liv Valla og Finn Bergesen jr. har tvunget regjeringen til å tro på noe de ikke trodde på for to måneder siden, nemlig avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Både Jens Stoltenberg og Bjarne Haakon Hanssen sa rett ut IA-avtalen ikke fungerte som forutsatt og at det måtte nye tiltak til. Regjeringen ville pålegge arbeidsgiverne å dekke 2,5 milliarder i sykelønn og ble kritisert sønder og sammen. Jens Stoltenberg har nå i to måneder ledet et utvalg som skulle forsøke å «finne på noe annet». I går gjorde Jens Stoltenberg det klart at han er blitt omvendt. Nå tror regjeringen så det suser på IA-avtalen. De skal bli mer av den slags som de for to måneder siden ikke hadde noen tro på.

Det har tatt to måneder å komme fram til de nye tiltakene på IA-avtalens grunn. Politisk redaktør i Dagsavisen, Arne Strand, mener det ikke burde ha tatt mer enn åtte timer. I hovedsak dreier det seg om at arbeidsgivere skal engasjere seg sterkere for å få sykemeldte tilbake i jobb, at det skal holdes møter mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker og at man skulle sette i gang attføring etter få måneder sykemelding hvis man ser at sjansen for at den sykemeldte kan komme tilbake i jobb er små. Dette gir ikke mer enn rundt 300 000 millioner i sparte sykelønnsutgifter. Prognosene for hva sykefraværet vil koste er endret med 775 millioner. For å få til en innsparing på 2,5 milliarder, som regjeringen har insistert på, blir det slutt på ordningen med lavere arbeidsgiveravgift for ansatte som er eldre enn 62 år. Det utgjør 932 millioner. Istedenfor 2,5 milliarder i sykelønnskostnader mister arbeidsgiverne 932 millioner i rabatt.

Det er jo en grunn til at vi har det har vært en seniorrabatt på arbeidsgiveravgiften. Dette skulle stimulere arbeidsgivere til å ansette mennesker som er eldre enn 62 år. Det er ikke mindre viktig enn tidligere. Et av regjeringens mål er jo å få folk til å fortsette å arbeide etter at de er 62 år. Da er det også viktig å gi arbeidsgiverne en stimulans til å beholde seniorene lengst mulig.

Sjeføkonom Harald Andreassen i First og seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets sier til Dagens Næringsliv at det hadde vært bedre å latt arbeidsgiverne betale noe av sykelønnen enn å fjerne seniorrabatten.

Det er ikke vanskelig å være enig. Både regjeringen Bondevik og regjeringen Stoltenberg har gått inn for at arbeidsgiverne skal betale en mindre en del sykelønnen. Men ingen regjering ser ut til å våge en konfrontasjon med partene i arbeidslivet på dette området.

For LO er sykelønnsordningen noe av det mest verneverdige vi har. IA-avtalen betrakter de som en perle som de vil kjempe med nebb og klør for å beholde. Det ligger an til at IA-avtalen vil forbli temmelig urørt fram til valget i 2009. Neste år er det valg. Og året etter er det et år før stortingsvalget. Jens Stoltenberg har ikke råd til å bli offentlig hudflettet av Gerd-Liv Valla en gang til.

Regjeringen har gjort full retrett når det gjelder sykelønnsordningen. Her har Gerd-Liv Valla og Finn Bergesen jr. vunnet på knockout i andre runde. Men Finn Bergesen har måtte akseptere at arbeidsgiverne mister seniorrabatten. Jens Stoltenberg kan med troverdighet stå fram og si at regjeringen har klart å finne en løsning uten at budsjettbalansen er forverret.

En milliard her eller en milliard der, det kan en regjering leve med. Men Jens Stoltenberg innså tidlig at han ikke kunne leve med at samarbeidslinjen med partene i arbeidslivet ble erstattet med den konfrontasjonslinje.

Politikk er det muliges kunst. Når Jens Stoltenberg først ramler i grøfta, er han flink til å redde seg selv opp igjen. Det beste er selvsagt å se seg skikkelig for og spørre om veien, så unngår en grøftekanten. Nå gjelder det for Jens Stoltenberg å vise at det er regjeringen som skal stake ut kursen og foreta viktige veivalg. Når Gerd-Liv Valla og Finn Bergesen jf. er enige, må Stoltenberg satse på sine overtalelsesevner. De lar seg ikke regelrett kjøres over.