Andersen går i opsjonkrigen

Næringsminister Dag Terje Andersen går i opsjonskrigen med trukket sverd. Han vil seire over Jon Fredrik Baksaas i Telenor der han har flertall, men Eivind Reiten i Hydro kan han måtte gi tapt overfor, skriver redaktør Magne Lerø.

I forrige måned ble det tydelig for alle og enhver at næringsminister Dag Terje Andersen er temmelig verktøyløs når det gjelder den forretningsmessig strategi i de selskaper staten har en eierandel i. Stikk i strid med Andersen vilje solgte Telenor satellittvirksomheten sin, og endatil til et utenlandsk selskap. Nå har imidlertid Andersen en mulighet til å fortelle de i Telenor hvor skapet skal stå. I går realiserte Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas en opsjonsgevinst i eget selskap på 12 millioner kroner.

– Veldig uheldig, sier Andersen til Dagens Næringsliv.

– Dette er en urimelig gevinst til en enkeltperson i et selskap, sier Lars Peder Brekk, næringspolitisk talsmann for Sp på Stortinget. Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) følger opp med å si at hele opsjonssystemet er usunt. Enda en gang gjør de rødgrønne det klart at de vil sette en stopper for lukrative opsjonsordninger.

Dette kunne de ha gjort noe med allerede. 7 desember 2004 fikk vi ”Norsk anbefaling- eierstyring og selskapsledelse” som alle aktører innen finans-og næringsliv har stilt seg bak. Her legges det opp til at generalforsamlingen skal behandle spørsmål om opsjoner til ledere og ansatte. Regjeringen synes ikke det er nok. De har bestemt seg for endre loven slik at det er generalforsamlingen og ikke styret som skal vedta opsjonsordninger. Denne lovendringen kan tre i kraft neste år. På Telenor generalforsamling kan altså Dag Terje Andersen stille opp og sørge for at det blir flertall for å avvikle alle opsjonsordninger. Det blir som Andersen vil, for staten eier 54 prosent av Telenor.

Baksaas kan realisere opsjoner for ytterligere 25 millioner kroner. Det kan jo være han forsøker å realisere flere gevinster før Andersen får slått kloa i dem. Ellers er det et spørsmål om det er juridisk grunnlag for å endre avtaler som allerede er inngått. Opsjonene er en del av lønnsavtalen med Baksaas.

Dag Terje Andersen trenger å få vist fram noe verktøy og få demonstrert hvordan det skal brukes. Han er nok også ute etter opsjonsordningene til Eivind Reiten i Hydro. Da Reiten innløste noen av sine opsjoner, fikk han det glatte lag av finansminister Kristin Halvorsen. En håpløs reaksjon. Opsjoner er en del av en lønnsavtale. Det kan ikke være meningen at man ikke skal ta ut det man har krav på fordi landet nå styres av de rødgrønne som er imot opsjoner.

I Hydro kan imidlertid ikke Andersen være sikker på seier i opsjonsslaget. Her har ikke staten flertall. Det er ikke sikkert han får de andre eierne med på å vaske ut opsjonsordningene fullstendig.

Opsjonsordninger står ikke lenger like sterkt som de gjorde før de store opsjonsskandalene i USA og Sverige ble avdekket. Opsjoner kan friste ledelsen til å tenke kortsiktig fremfor å prioritere en langsiktig verdistigning.

Verdien på aksjene i Telenor falt som følge av at Jon Fredrik Baksaas. Det samme skjedde i REC der Erik Thorsen og andre ledere solgte aksjer for rundt 200 millioner kroner.

Når aksjemarkedet får roet seg ned, stiger som regel kursen igjen. Investorene forstår at ledelsen noen ganger også ønsker å sikre seg verdier. Pressetalsmann Dag Melgaard kunne da også fortelle at Baksaas på ingen måte hadde mindre tro på selskapet han leder. Han skal bruke en del millioner på å løse ut slektninger på et landsted på Tjøme.

Opsjoner har god mening i selskaper i en oppstartingsfase der man sliter for å skaffe seg nødvendig kapital for vekst. I større etablerte selskaper bør man benytte bonuser ut fra klare kriterier fremfor opsjoner. Aksjekursen er en alt for upresis indikator på hvor godt et selskap drives. En treffer langt mer presist ved å gi bonuser.

Det er positivt at Dag Terje Andersen vil gå til kamp mot opsjonsordningene. Men han må da være villig til å legge bonuser på bordet.

Hvis Dag Terje Andersen og Jan Bøhler skal bestemme hva toppsjefen skal tjene, ville de vel ikke fått mer enn 2,5 millioner kroner i årslønn. Det er jo over det dobbelte av det statsministeren tjener. Det må da holde. Det kan man gjerne mene, men en får aldri styrene i Telenor, Norsk Hydro, Statoil og DNBNor til redusere sjefenes lønn dramatisk. Hvis disse selskapene skal avvikle opsjonsprogrammene, kan grunnlønnen bli økt og det kan komme en million eller to på toppen. Dette vil i så fall Andersen få et medansvar for. Og den som tar medansvar for lønninger i fleremillionersklassen, får også sin dose kritikk.