SAS-sjefen lykkes eller sparkes

Bakgrunnen fra Hærens Krigsskole kan komme godt med når Ola H. Strand skal ut i luftfartskrigen. Han taper dersom de ansatte ikke forstår hva som kreves, og da må han si takk for seg, skriver redaktør Magne Lerø.

– Hvis jeg ikke leverer varene, blir jeg ikke lenge i jobben, sier Ola H. Strand, den nye sjefen for SAS Braathes, til Dagens Næringsliv. Det er befriende å møte sjefer som legger hodet på blokken fra dag én. Han ber nærmest må få dette spørsmålet ved alle resultatfremleggelser som ikke er helt slik analytikerne forventer. Dette takler Strand. Han svarer godt på det han blir spurt om og fremstår både som reflektert og tydelig. Så har han da også erfaring som leder fra Krigsskolen, og i SAS-systemet har han lært seg noe om når det er tid for å tie og å tale, og hva man kan si uten å utløse jordskjelv eller mindre rystelser.

Strand har ingen garanti for å lykkes. Norwegian tar stadig markedsandeler. SAS Braathen har ennå ikke klart å reparere skadene på sitt omdømme, og det er ennå ikke ro i organisasjonen. Det er ikke bare om man skal bruke bunad i flyene på 17. mai de er uenige om, for å nevne en av de mer kuriøse uoverensstemmelsene.

I SAS er det rundt 40 fagforeninger. Strand må forholde seg tett til et stor antall av disse, nær sagt daglig. Noen varsler om at de fortsatt forbeholder seg retten til å forbli i vranglås. Per Ramsli, leder for Solas lokallag av Norsk Flytekniker Organisasjon, er ikke enig med hovedtillitsvalgte, Rune Thuv, som mener det er riktig å legge politikk til side og ønske den tidligere sjefen for SAS Ground Services velkommen.

– Det er meget uheldig for flyteknikerne at det kommer en person fra SGS-systemet inn i toppledelsen i SAS Braathens, sier Ramsli.

Dette illustrerer noe av de problemene Ola H. Strand vil møte. Sår gror sakte. Omstilling gjør vondt. Han kommer i stille stunder til å ønske seg andre ansatte enn de han har. Han vet imidlertid at nye sjefer arver gamle ansatte. Det er kun noen få ledere han kan bytte ut, hvis det er noe poeng i det. Strand må derfor ta fatt på den møysommelige oppgaven det er å skaffe seg tillit, skape forståelse for den situasjonen selskapet er i og hvilke utfordringer de står overfor.

Strand har påtatt seg en av landets mest krevende lederoppgaver. Han vil bli synlig for alt folket. Han må varte opp med tilfredsstillende resultater relativt raskt. Han må klare å skape ro internt og få de ansatte til å klemme til for at de skal vinne konkurransen om kundene. Ennå er det spenninger internt i organisasjonen mellom de som kommer fra SAS og de som har arbeidet i Braathens. Det forventes også at SAS Braathens bedrer sitt omdømme. Selskapet har ennå gående en konflikt med Konkurransetilsynet. Anklagene om at de har utnyttet sensitive kundeopplysninger fra Norwegian er ennå ikke ute av rettsinstansene. Norwegian har også varslet et krav om en saftig erstatning.

Mats Jansson ble for noen uker siden ansatt som ny konsernsjef i SAS. Han har ingen erfaring fra fly- eller samferdselsbransjen. Han er ekspert med tung toppledererfaring innen varehandel og kunders atferd. Det er denne kompetansen SAS trenger når de skal posisjonere seg i markedet i forhold til ulike kundegrupper i en beinhard konkurransesituasjon.

Til å lede SAS-Braathens har de valgt en som kan bransjen, en som kjenner de viktige aktørene, vet hvor konfliktlinjene går og hvilke interesser de enkelte aktørene har. Strand slipper å innvilge seg selv måneder for å lære organisasjonen. Han kan være på hogget fra første uke av.

Med en ny strategisk, kundeorientert konsernsjef og en bransjekompetent sjef i Norge, skulle SAS være godt rustet på managementsiden.

Gunnar Reitan trekker seg nå tilbake som fungerende konsernsjef. Resultatene siste kvartal er dårligere enn en hadde håpet på, men fortsatt er det grunnlag for å si at SAS er på rett vei etter milliardkuttene på kostnadssiden de siste årene. Fra konsernledelsen i SAS er imidlertid budskapet klart: Det er ikke slutt på kostnadskuttene. SAS må ned med kostnadene for å kunne vinne konkurransen mot lavprisselskaper og andre aktører innen luftfarten. Dette er tungt å svelge for de ansatte. De mener de har strukket seg langt lange.

Vi for håpe Strand rekker å bli skikkelig varm i trøya før han må foreta det første kostnadskuttet som får noen av fagforeningene til å reise bust.