Svertekampanjen mot Baksaas

Istedenfor å henge seg på det som begynner å ligne en mobbekampanje mot Jon Fredrik Baksaas, bør Dag Terje Andersen i dag gjør det klart at han ikke har planer om å få Baksaas fjernet og gi ham ros for de resultatene som Telenor har oppnådd, skriver redaktør Magne Lerø.

De rødgrønne pisker nå opp stemningen mot Telenor. I går krevde Dagsavisens politiske redaktør, Arne Strand, at Jon Fredrik Baksaas blir sparket som konsernsjef. Strand frakjenner Baksaas enhver dømmekraft. Han presterer til og med å skrive at han begår sivil ulydighet overfor staten som er en dominerende eier. Dette er jo nummeret før han forlanger Baksaas buret inne eller bøtelagt for samfunnsskadelig virksomhet.

Jon Fredrik Baksaas er en av landets fremste bedriftsledere. Telenor leverer resultater som blir lagt merke til, også internasjonalt. Bedrifter vil stå i kø for å få fatt i Baksaas dersom han trekker seg. I køen vil det sannsynligvis også være internasjonale selskaper som vil bla opp flere millioner enn han får i Telenor.

Slikt spiller ingen rolle for de rødgrønne aksjonistene. Baksaas har nemlig vært «ulydig». Han skal straffes som et barn som trosser sine foreldre. Baksaas har utøst en opsjon med en gevinst på 12 millioner kroner, enda han burde vite at de rødgrønne er imot slikt. Det hjelper ikke at han har en avtale med styret om dette. Men godkjente ikke næringsminister Odd Eriksen en opsjonsavtale med lederne i Cermaq på til sammen 44 millioner? Men det var før det, det var før Dag Terje Andersen ble næringsminister. Det er nå det gjelder.

Ledelsen i de statsdominerte selskapene må lytte etter signaler. Er det ikke det Jon Fredrik Baksaas har gjort? Eriksen godkjente jo Cermaq-opsjonene. Og det er Aps tidligere finansminister, Sigbjørn Johnsen, som er styreleder i Cermaq. Skulle Baksaas ha ringt Dag Terje Andersen og spurt om det var OK at han foretok seg det som han har avtalt med styret – og som står i årsberetningen for Telenor?

Men hadde det nå bare vært opsjonene, tenker de rødgrønne. Minst like ille er det at styret i Telenor trosset Dag Terje Andersen og solgte satellittvirksomheten sin til franske APAX.

LO-leder Gerd-Liv Valla fulgte opp kritikken mot Jon Fredrik Baksaas på NRK i går kveld, med å si at hun er sjokkert og at opsjonene til Baksaas representerer et fremmedelement i norsk kultur. Aps gamle finansminister, fylkesmann og opsjonstilhenger Sigbjørn Johnsen sa hun ingen ting om.

Forbundsleder Hans O. Felix i EL&IT-forbundet harselerer over Baksaas som trenger noen millioner for å skaffe seg et nytt landsted.

Det er ingen ting å si på at Dag Terje Andersen vil møte opp på hver eneste generalforsamling i selskaper der staten har eierandeler og stemme for avvikling av opsjonsordningene. Dag Terje Andersen vil ikke jakte som en ensom ulv etter opsjonsordninger han kan avvikle. John Petter Tollefsen i Aksjonærforeningen sier til Finansavisen i dag at det er en internasjonal trend at bonuser basert på gode resultater erstatter opsjoner. Han hevder opsjonsprogrammer vil bli uglesett i mange investormiljøer, og at det ikke vil være et kvalitetsstempel fremover for selskaper som vil tiltrekke seg gode eiere.

Dag Terje Andersen vil etter hvert vinne kampen mot opsjonene. Vi anser det som sannsynlig at styret i Telenor og Jon Fredrik Baksaas innstiller seg på det. Eierne bestemmer. Og i et børsnotert selskap styrer de ved å stemme og velge, ikke ved å ytre seg i mediene om hva de synes styret bør gjøre.

Men i selskaper som Telenor, Yara, Hydro og Cermaq løper det opsjonsprogrammer tre år fremover til en samlet verdi av nærmere 100 millioner kroner. Det kan ikke Andersen gjøre noe med. For dette er bindende avtaler som er inngått med nøkkelpersoner i selskapene. De vil neppe gi fra seg opsjonene fordi om næringsministeren nå heter Dag Terje Andersen og ikke Odd Eriksen.

Vi anser det også som sannsynlig at styrerleder i Telenor, Torleif Enger, vil bli skiftet ut på generalforsamlingen i mai. Det er ingen katastrofe. Eiere har rett til å velge hvem som skal representere dem i styret.

Men Dag Terje Andersen finner aldri en kompetent styreleder i Telenor som lover å fjerne Jon Fredrik Baksaas fordi han følger den avtalen han har inngått med styret til punkt og prikke.

Baksaas leverer så det suser. Det vil være galskap å fjerne en konsernsjef i et internasjonalt børsnotert selskap fordi om vi har fått en ny næringsminister.

Nå bør Dag Terje Andersen ikke henge seg på det som begynner å bli en mobbing av Jon Fredrik Baksaas. Han bør gjøre det klart at han ikke har planer om å engasjere seg for å få avsatt Baksaas, og berømme ham for de resultatene han skaper.

Og Baksaas bør sørge for at de ansatte i Telenor for en skikkelig bonus. Det fortjener de. De har også vært med på å skape meget god resultater.