Innvandring på godt og ondt

I et valgår er det ikke overraskende at Frp vil satse på debatt om innvandring. Den bør regjeringen møte med Bjarne Haakon Hanssens linje – som blant annet går ut på at vi er avhengig av innvandrerne våre, skriver redaktør Magne Lerø.

Siv Jensen (Frp) varsler kamp om innvandring. Kristin Halvorsen (SV) vil bruke mindre oljepenger neste år. Audun Lysbakken (SV) sparker til LO for manglende miljøbevissthet. Jens Stoltenberg vil kjøpe klimakvoter på utenlandsreiser og skattlegge de rike enda litt hardere, hvis mulig.

Det er ikke vanlig å bruke nyttår til oppsiktsvekkende politiske utspill. De fleste politikere bruker anledningen til å summere opp årets som har gått og gi signaler om hva det nye året vil bringe. Statsministerens nyttårstale inneholdt også denne gangen en nyhet. Regjeringen vil kjøpe klimakvoter når statsansatte reiser med fly utenlands. Miljøvernorganisasjonene har rukket å gi regjeringen rosende omtale for dette initiativet. Fredriks Hauges angrep på miljøvernminister Helen Bjørnøy før jul, ser ikke ut til å ha overlevd årsskiftet.

Jens Stoltenberg varsler i et intervju med Dagens Næringsliv at regjeringen vil lete etter nye måter å beskatte de som har mest å rutte med. Ellers henviser han til Soria Moria-erklæringen. Her er program og signaler nok, mener Stoltenberg.

I LO irriterer men seg over at SVs nestleder Audun Lysbakken anklager LO for ikke å ta forurensingsproblemene på alvor. Han hevder LO er mer opptatt av å beholde industriarbeidsplassene enn å sørge for at industrien ikke forurenser. I LO fnyser man av slikt.

LO-leder Gerd-Liv Valla har brukt årsskifte-intervjuet til å angripe høye lederlønninger. Ikke uventet sier hun at Helge Lund ikke bør tjene mer selv om han nå blir sjef for et større selskap.

Forskere i Statistisk Sentralbyrå mener det er nødvendig å bruke 10 milliarder mindre fra oljefondet neste år på grunn av presset i økonomien. Finansminister Kristin Halvorsen er på høyde med situasjonen. Hun varsler at man i Finansdepartementet jobber med å stramme inn. Halvorsen frykter en sterkere krone som igjen vil føre til problemer for den konkurranseutsatte industrien. Hun står ellers overfor en pedagogisk oppgave med å forklare at vi ikke kan bruke mer penger fordi vi mangler arbeidskraft.

Regjeringens største utfordring er å få flere mennesker i arbeid. Hvis regjeringen ikke makter det, vil vi få stagnasjon med hensyn til utvikling av offentlige tjenester.

Når vi har penger nok, men mangler arbeidskraft, kan det være Kristin Halvorsen legger opp til at det skal bruke oljepenger på en måte som ikke nødvendigvis skaper det samme presset i økonomien. Det kan bli økte bevilgninger til forskning og samferdsel.

De problemene innvandring skaper er små i Norge i forhold til andre land i Europa. Det skulle tilsi at dette ikke blir noen hovedsak dette året. Men Frp vil det annerledes. Det friskeste politiske utspillet ved nyttår står Siv Jensen for. Hun varsler kamp om innvandringspolitikken i Dagbladet i dag. Det vil handle om at grensen for familiegjenforening skal settes til 24 år og at det skal tas tøffere grep for at innvandrerne tilpasser seg det norske samfunnet. Frp satser tydeligvis på å gjøre innvandrerspørsmål til viktige tema i årets valgkamp. De mener de har alt å vinne på det.

Her møter de en regjering som ikke er enige med seg selv om hvilken innvandringspolitikk som skal føres. Bjarne Håkon Hanssen kan vinne fram med sin restriktive linje når det gjelder familiegjenforening og integrasjon. Like viktig må det være for regjeringen å få fram at uten innvandring stopper Norge. Skal vi klare å opprettholde det norske velferdssamfunnet, er vi avhengig av å øke importen av arbeidskraft. Det er ikke slik at Frp kan plassere noen på grensen som kan plukke ut de som passer oss best.