Stoltenberg som miljøbrems

Jens Stoltenberg og Angela Merkel risikerer å bli stående som miljøsinker. De vegrer seg for konsekvensene av å gjøre det FN, EU og verdens miljøeksperter ber om, at CO2-utslippene kuttes så det svir, skriver redaktør Magne Lerø.

I dag sier LO rett ut at de ikke ønsker noe mål om å kutte utslippene av klimagasser med 20 prosent innen 2020. De frykter det vil føre til tap av industriarbeidsplasser. Selvsagt vil det. Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier til NRK i dag det ikke er noen grunn til frykt, for økt satsing på miljø gir også nye muligheter. Hun har bare litt rett.

Når LO er så negative til å fastsette mål for kutt i C O2, forstår vi hvorfor Jens Stoltenberg ikke over bordet kan si seg enig med Helen Bjørnøy som sier det skal bli kutt på 20 prosent. Jens Stoltenberg har gitt et intervju til Aftenposten i dag som vi ikke blir så mye klokere av, annet enn at Stoltenberg får vist sine retoriske kunster. Han sier han frykter en CO2-populisme som kan skade arbeidet med å bekjempe utslippet ev klimagasser. Er Stoltenberg redd for at politikere slår om seg alskens slags mål og tiltak for å tekkes velgerne? Er det Helen Bjørnøy han tenker på? Eller er det Venstre, Høyre og Kr. F som sier de er enige med Bjørnøy?

Jens Stoltenberg vet bedre enn noen hva det dreier seg om. Han ser at kutt i klimagassutslipp kan få drastiske konsekvenser for oljelandet Norge. Han vil tenke seg om, forståelig nok. Og mens han tenker, festner det seg et inntrykket av Jens Stoltenberg som miljøsinke. Alle partier, med unntak av Frp, går foran.

Noe av det samme situasjonen er forbundskansler Angela Merkel i. Financial Times skrev i går at Merkel hadde gjort det klart at hun ikke kunne godta EUs miljøkrav til bilindustrien. EU vil at ingen biler skal slippe ut mer enn 120 gram karbondioksid (CO2) innen 2020. De tyske bilen Porsche, VW, Audi, BMW og Daimler slipper ut langt mer enn dette. Det er kun Mercedes-modellen Smart Forto med bare 61 hestekrefter som i dag innfrir EUs krav.

EUs kommisjonær for miljøspørsmål Stavros Dimas ville opprinnelig at målet skulle nås innen 2012. Han har innsett at det ikke mulig. Japan har bestemt seg for at de ikke skal produsere biler som slipper ut mer enn 138 gram innen 2015.

Angela Merkel frykter at EUs krav vil rasere tysk bilindustri. Hun vil ikke la seg diktere av Brussel nå. Han må, som Stoltenberg, tenke seg om.

Spørsmålet er om man kan redusere utslippene like effektivt på andre måter. En mulighet er å sette ned fartsgrensen på motorveiene. En annen mulighet er å satse mer på biodiesel og blande etanol i bensinen.

Det er ikke reduksjon i utslippene fra biler som plager Jens Stoltenbergs. Norges problem er kraftkrevende industri og oljeproduksjon.