Hildrum – et strategisk kolumbiegg

Den gamle A-presse journalisten, Alf Hildrum, er en fullvokst kommersiell tiger klar til kamp i den mediejungelen vi er på vei inn i, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er sjelden vi ser en ansettelse av en toppsjef som er så spekket med strategisk posisjonering som ansettelsen av Alf Hildrum som TV2-sjef er. For det første er Hildrum en strateg. Det har han bevist de 18 årene han har vært sjef for A-pressen. Det er Hildrum som har skapt A-pressen. Det har ikke skjedd uten sverdslag med grupper av ansatte og lokale eiere av A-presseaviser.

Etter hvert har A-pressen begynt å få en posisjon på nettet, og de sitter med 50 prosent av TV2. Det Orkla Media ikke klarte, lyktes Hildrum med. Papiravishuset har utviklet seg til et mediekonsern som har betydelige posisjoner innen nett og TV.

Alf Hildrum gikk i kompaniskap med Egmont om å opptre som en strategisk samarbeidspartner i TV2, der de begge eide 33 prosent. Planen var nok at Schibsted da ville selge seg ut – og det skjedde.

Alf Hildrum fikk Telenor inn på eiersiden i A-pressen. Ved siden av NRK, er TV2 og Telenor de sentrale aktørene i å legge til rette for det digitale bakkenettet. LO er også inne på eiersiden i A-pressen.

Nå er Alf Hildrum TV2s mann helt og fullt. Samtidig er han en slags edderkopp med et nett som strekker seg inn til alle sentrale aktører i den bransjen han opererer i.

Det politiske kontaktnettet er også inntakt. Han kjenner alle det er verdt å kjenne og som har greie på medier i Ap. Da Halvard Bakke var statsråd, var Alf Hildrum en av hans nærmeste i departementet. I dag er Bakke styreleder i NRK.

Relasjonene til Trond Giske er de beste. Han hører til venstrefløyen i AP. Her er også styreleder i A-pressen, Gerd- Liv Valla, trygt plassert. Alf Hildrum hadde lyst til å ta kontrollen over Orkla Media. Da fikk han overtalt Trond Giske til å tolke eierskapsloven på en måte som gjorde at det kunne la seg gjøre.

Alf Hildrum har nok en del å snakke med Trond Giske om. Han må få Giske til å gi ham større frihet til å kunne tolke konsesjonen slik TV2 er tjent med når de skal posisjoner seg fra reklame-TV til betal-TV.

Alf Hildrum kunne blitt sjef for NRK også. I et historisk perspektiv hører NRK og A-pressen sammen. Men slik er det ikke lenger. TV2 er et reinspikka kommersielt selskap. A-pressen står ikke tilbake fra noen når det gjelder kommersielle klør. Den gamle A-presse journalisten, Alf Hildrum, er en fullvokst kommersiell tiger klar til kamp i den mediejungelen vi er på vei inn i.

Han er blitt 58 år. Det er en liten seier for seniorsaken. Slik det var da Kåre Valebrokk ble ansatt som TV2-sjef. Noen kommentatorer maser på at yngre folk burde fått sjansen. Det bryr ikke eierne i TV2 seg om. De vil ha folk som leverer. Her er det ikke snakk om å få prøve seg. Kåre Valebrokk og mange leder med ham har vist at de kan lede til den store gullmedaljen til langt opp i 60 årene (Olav Thon vil si åttiårene). Den nye NRK-sjefen Hans Tore Bjerkaas er 55 år. Han blir nok også i NRK til han blir pensjonist.

At en styreleder blir daglig leder, synes visst også noen kommentatorer er merkelig. Hvorfor er det det? Et selskap er opptatt av å finne den beste. Hvis styrelederen er den beste, må selvsagt han velges. Her har Alf Hildrum opptrådt ryddig. Han har overlatt til nestlederen å lede ansettelsesprosessen etter at han sa seg interessert i stillingen. Først skal han ha svart nei.

Egmont hadde aldri gått med på at A-pressens mann skulle bli styreleder hvis de ikke var overbevist om at han er den beste.

Med Hildrum som TV2-sjef markerer også TV2 kontinuitet. Selvsagt blir det endringer. Det var det også vært under Kåre Valebrokk. Ved kjøpet av Nettavisen og Kanal 24 har han omskapt TV2 fra å være en radiokanal til å bli et mediehus.

En forandring har Hildrum annonsert allerede. Det blir røykeforbud inne, med et unntak: Kåre Valebrokk får gjøre som han vil når han kommer innom.

Det aner oss at TV2 kommer til å spare noen kroner på øl og dram med Hildrum som sjef. Mens Kåre Valebrokk pimper øl og inntar en bedre måltid med sine for å tenke klart, er Hildrum typen som heller tar en skitur.