Overkjørt Halvorsen

– Det er du som har problemet, ikke jeg. Det var det Jens Stoltenberg sa til Kristin Halvorsen i går, uten å si det. Det er snart like greit for Stoltenberg å fortsette som statsminister i en mindretallsregjering, skriver redaktør Magne Lerø.

Regjeringens beslutning om å sende 150 soldater til Afghanistan har sendt SV i sjokk. Landsstyremedlem Reza Rezaee sier rett ut til VG at SV nå bør trekke seg fra regjeringen. Nestleder Audun Lysbakken sier til flere medier i dag at SV nå må ta debatten om tiden er inne for å si takk for seg til Jens Stoltenberg. Selv legger han vekt på at SV har fått gjennomslag for at soldatene kun skal stasjoneres i Kabul og ikke sendes sør i landet.

Partileder Kristin Halvorsen sier til Dagbladet at hun vurderte å trekke SV ut av regjeringen da hun forsto at Jens Stoltenberg hadde bestemt seg.

De to erfarne stortingsrepresentantene, Rolf Reikvam og Hallgeir Langeland, kritiserer regjeringen vedtak og frykter denne saken vil skade SV.

Kristin Halvorsen må tåle kritikk for at saken ikke ble drøftet med landsstyret. Hun rådførte seg kun med partiets stortingsgruppe. Der var naturlig nok alle mer eller mindre imot det regjeringen nå har bestemt. Det er imidlertid ikke stortingsgruppen som avgjør om partiet skal gå ut av regjeringen. Det er landsstyrets sak.

Hadde Kristin Halvorsen bedt om tid slik at hun fikk klarsignal fra landsstyret, kunne hun risikert å ha fått nei. Det ville blitt et mediestyr i forkant av regjerings beslutning uten like.

Mediestyre har det blitt. Men nå har Kristin Halvorsen noen uker på seg for å roe ned stemningen i eget parti. Selv har hun bestemt seg. Denne kamelen kan slukes. Det standpunktet ser det ut til at de fleste toneangivende politikerne i partiet vil falle ned på.

Når Kristin Halvorsen kan gå med på en så pass kontroversiell beslutning uten å forankre den i landsstyret, forteller det at hun fortsatt har en sterk stilling som partileder. Hun har ingen utfordrer. Sannsynligvis vil hun sette stillingen sin inn på at SV skal fortsette i regjeringen.

Norge er tross alt i Afghanistan. 150 soldater til eller fra kan ikke være avgjørende, hvis de bare ikke ender side om side i harde kamper sammen med amerikanerne i sør.

En spesielt god sak å gå ut av regjeringen på, er det ikke. Det vil være langt bedre om SV setter foten ned fordi de ikke får det som de vil når det gjelder utslipp av CO2.

Det kan være denne saken Kristin Halvorsen nå satser alt på. Et nederlag i Afghanistan må oppveies med en seier i miljøpolitikken.

Det er ikke godt å vite hva Jens Stoltenberg tenker. Nå er båndene til LO løsnet. Gerd- Liv Valla får aldri den posisjonen hun hadde. Regjeringen er blitt drevet mer til venstre og LO enn det Jens Stoltenberg har vært interessert i. Slik har det blitt med et sterkt LO, en målbevisst venstreside i egen parti og SV i regjering. Noen suksess hos velgerne er det ikke blitt. Det skal godt gjøres å tro at denne regjeringen vil sikre seg et flertall ved stortingsvalget om to og et halvt år.

Det er ikke sikkert Jens Stoltenberg ville grått en eneste tåre om SV trakk seg ut av regjeringen nå. Han ville fortsett som statsminister i en mindretallsregjering. Opposisjonen ville ikke kunne samle seg om et alternativ.

Regjeringen kunne ha ventet med å ta beslutningen om å sende flere soldater til Afghanistan. Dagsavisen skriver på lederplass i dag at det burde regjeringen gjort. Det ville roet gemyttene i SV.

Jens Stoltenberg holder kortene tett til brystet. Kanskje han har mest to på å gå til valg i 2009 som statsminister i en mindretallsregjering. SV er i alle fall ikke så viktig i regjering at de skal få sette en stopper for en politikk det er solid flertall for i Stortinget.

– Det er du som har problemet, ikke jeg.

Det var det han sa til Kristin Halvorsen i går, uten å si det.