Bjørnøys miljømessige kommafeil

Miljøvernbevegelsen bør slutte med å lage så mye styr om alle slags mulige kommafeil i klimapolitikken, skriver redaktør Magne Lerø.

På nytt ser det ut til at vi får en sak der miljøvernbevegelsen starter et kjør mot miljøvernminister Helen Bjørnøy. Det gjelder gasskraftverket på Kårstø. I Soria Moria-erklæringen står det at det her skal bygges renseanlegg innen 2009. Før jul konkluderte Norges Vassdrags ˆog energidirektoratet med at det ikke er realistisk å få til rensing før i 2011 eller 2012. Da må en bruke teknologi fra japanske Mitsubishi eller det amerikanske Fluor. Aker Kværner mener imidlertid de kan fikse regningen på Kårstø. De vi kunne ha klart et testanlegg som renser 10 prosent i 2009, men fullskalarensing kan det først bli i 2013 om Aker Kværner får oppdraget.

Regjeringen vil vurdere forslaget fra Aker Kværner. Det faller Lars Hatbrekken, lederen for Naturvernforbundet, tungt for brystet. Han sier til Dagens Næringsliv at regjeringen definitivt må stå fast på det man kom fram til på Soria Moria. Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom mener det viktigste er at rensing skjer så raskt som mulig. Også Gunnar Kvassheim, leder av miljø og energikomiteen på Stortinget, mener det vil være et brudd på Soria Moria-erklæringen å utsette rensingen.

– På Kårstø bør det velges fullskalarensing så fort som mulig. Aker Kværner bør få teste ut sin teknologi et annet sted, sier Kvassheim.

Så enkel kan man ikke gjøre politikken. På Soria Moria må man utmeisle en politikk uten at man har den utredningskapasitet som man har i et fagdepartement. Opposisjonen må ikke gi Soria-Moria samme status som Norges lover. Det er fornuftig å bryte Soria Moria-erklæringen dersom det i ettertid viser seg at det finns bedre løsninger.
Det er det Helen Bjørnøy nå skal vurdere. I det minste bør Gunnar Kvassheim kunne forstå at en regjering må vurdere nye innspill. Han uttaler seg nå uten å ha oversikt over hele sakskomplekset.

Miljøvernbevegelsen bør slutte med å lage så mye styr om de finner et eller annen kommafeil i klimapolitikken. Det avgjørende er om setningsoppbygningen i miljøpolitikken er riktig.
Regjeringen fremstår nå som uklar i miljøpolitikken. Det ble tydelig i går da tidligere statsminister Göran Persson kom til Oslo for å motta Sofieprisen for den svenske miljøpolitikken han har stått i spissen for. Svenskene ligger flere hesteholder foran oss. Påtroppende Mona Sahlin har også uttalt at hun er lite imponert over det Norge varter opp med.

Vi venter nå på regjerings klimaplan. Det er spenninger innad i regjeringen. Det ble tydelig da Jens Stoltenberg rykket ut mot Helen Bjørnøy som garanterte at Norges skal kutte utslippene med 20 prosent. Dette er blitt en fanesak for Helen Bjørnøy og SV. Det er her slaget skal stå. Det er denne kampen SV og Helen Bjørnøy må vinne. Hvis ikke blir det vanskelig å fortsette regjeringssamarbeidet.

Da regjeringen la fram sin veneplan for nordområdene, viste de at de kan finne gode løsninger og ivareta ulike interesser. Vi håper det samme skjer når regningen skal legge fram sin plan for redusert CO2-utslipp. Det er dette det nå handler om. Tidsplan for rensingen på Kårstø er i denne sammenheng en mindre sak, mer som et kommafeil å regne.