Halvorsens kabinettspørsmål

Kristin Halvorsen har bundet seg til masten og er rede til å gå ned med regjeringen. Nøkkelen til om SV skal fortsette i regjeringen, ligger hos Jens Stoltenberg. Ingen kjenner bedre Halvorsens smertegrenser enn ham, skriver redaktør Magne Lerø

Tirsdag sa Kristin Halvorsen til Dagbladet at regjeringens beslutning om å sende flere soldater til Afghanistan var så tøff at hun hadde vurdert om SV burde gå ut av regjeringen. Det kunne jo oppfattes som en aksept på at også andre kunne lufte sine frustrasjoner om regjeringsdeltakelse i pressen. Og noen gjorde det klart at de hadde landet på motsatt standpunkt av Halvorsen med hensyn til regjeringsdeltagelse.

Etter landsstyremøte fredag ettermiddag var det en helt annen Kristin Halvorsen vi møtte. Det var nære på at hun sa at det ekteskapet hun hadde inngått med Jens Stoltenberg var av katolsk type; altså nærmest uoppløselig, i alle fall i fire år.

– 16 februar et vendepunkt for hvordan SV skal fremstå i regjering. Vi skal ikke ha daglige debatter om vi skal sitte i regjering eller ikke. Vi skal sitte i regjering til 2009. Da skal vi summere hva vi har oppnådd, sa Halvorsen til pressen ifølge Dagbladet.

Hun la ikke skjul på at siste uke debatt hadde vært med på å undergrave SVs regjeringsprosjekt.

– Det er lite mindretall som får tegne et bilde av partiet som er helt feil. Jeg kan ikke stoppe kjeften på noen, det er ytringsfrihet her i landet. Og partipisk er ikke noe redskap vi har i SV, sa Halvorsen til Dagbladet lørdag.

Noen hadde ventet at landsstyret kom ut med en uttalelse som reflekterte alvoret i situasjonen. Istedenfor nøyde landsstyret seg med å slå fast at SV skal fortsette i regjering. Og vedtaket var enstemmig.

Det som må ha skjedd, er at Kristin Halvorsen har satt foten ettertrykkelig ned. I realiteten har hun stilt kabinettsspørsmål til sine egne. Dagbladet skriver at det var ”Jern-Kristin” som sto fram etter landsstyret fredag.

Det er sterke krefter i SV som mener tiden er inne for å orientere seg ut av regjeringen. Det gjelder bare å finne en god sak på trekke seg på. Kristin Halvorsen er ikke enig i det. Hvis SV får så pass gjennomslag som de har fått, hvis kamelene de må sluke ikke er større enn de de har slukt, så skal SV være i regjering. Hun vet at SV må inngå smertelige kompromisser i flere saker fremover. Det er likevel bedre å være i regjering enn å melde seg ut og bli stående med null politisk innflytelse.

Kristin Halvorsen fremstår som den mest regjeringsvennlige i SV. Hun har nå skaffet seg et mandat for å slå ned tilløp til debatt om regjeringsdeltakelse på et tidligere tidspunkt.

Halvorsen har bundet seg til masten. Hun er rede til å gå ned med regjeringen. På samme måte som en statsminister stiller kabinettsspørsmål, har Halvorsens stilt kabinettsspørsmål til sine egne. Det blir som hun vil. Enstemmig. Full tillit.

Kan hun etter å ha rådført seg med sine nærmeste leve med de kamelene som må slukes, får SV også akseptere det. Hun vil ikke bli overprøvd. Vil SV ut av regjering nå, får de finne seg en ny leder. Nå vet de tillitsvalgte i SV hva det handler om.

Det er ikke så farlig om noen ungdomspolitikere og en og annen stortingsrepresentant deltar i en demonstrasjon mot regjeringens politikk. Det kan hun leve med. Det forstår folk også. At man er med i en regjering, betyr ikke at man skal påføre seg munnkurv. Kan man snakke, kan man også gå i demonstrasjonstog. Det er uttalelser fra sentrale tillitsvalgte om at SV må gå ut av regjeringen, Kristin Halvorsen ikke vil ha noe av.

Når et parti eller en organisasjon skal være med på omstridte prosjekter, og det er utvilsomt regjeringsdeltakelse for SV, må man ha en sterk leder. Noen ganger må ledere sette foten ned, slik Kristin Halvorsen nå har gjort.

Kristin Halvorsen kjenner SVs sjel. Hun er klar over at hun ikke kan trumfe igjennom regjeringsdeltakelse mot flertallets vilje. SV er et demokrati. Sannsynligvis er tvilen om regjeringen kan holde sammen til 2009 større enn hun fredag ga uttrykk for offentlig.

Det er ikke Kristin Halvorsen eller landsstyret i SV som først om fremst avgjør om SV skal fortsette i regjeringen eller ikke. Det er Jens Stoltenberg. Ingen vet bedre enn ham hvor Kristin Halvorsens smertegrenser går.