SV-Kristin som global finanskorsfarer

Som en finansmarkedenes korsfarer har Kristin Halvorsens steget til hest. Med hevet sverd vil hun innta verdens børser og nedkjempe dem som ikke holder etiske mål. Det er bare å bruke den makten hun har, skriver redaktør Magne Lerø.

I deler av SV har børs nærmest vært et skjellsord. Nå vil Kristin Halvorsen forandre verden ved hjelp av børsinvesteringer. Det er et nytt eksempel på at SV har forstått at det gjelder å bruke den makten de faktisk har fått. Den som har makt må gripe de styringsmulighetene man har.

Det handler om oljefondet. I opposisjon mente SV at oljefondet burde investere minst mulig i aksjer. Øystein Djupedal sa i 2002 at en trygg, langsiktig forvaltning var bedre enn å forsøke og maksimere avkastningen. Trygg bank fremfor risikofylt børs, med andre ord. Han ville ikke ha mer enn 20-40 prosent av oljefondets midler i aksjer, mens det politiske flertallet ønsket 30-50 prosent. Nå sier Kristin Halvorsen at det er ok at 50- 70 prosent investeres i aksjer.

Det er to grunner til at SV har ombestemt seg. Verdiutviklingen i finansmarkedene er usikker, men fortsatt er det slik at avkastning i aksjer i et langt perspektiv gir bedre avkastning enn andre, mindre risikofylte investeringer.

Vi har gjort oss avhengig av god avkastning på oljepengene. Regjeringen har beregnet av vi vil få en gevinst på 240 milliarder kroner de neste 15 årene ved å øke andelen som investeres i aksjer. Det kan ikke en finansminister si nei til.

Denne gang har ikke Jens Stoltenberg måtte tvinge SV til å sluke enda en kamel. Fra dag en av har Kristin Halvorsen hatt en offensiv holdning. Hun forsøker nærmest å gjøre oljefondets aksjeinvesteringer til en vinnersak for SV.

Halvorsen slår nemlig i bordet med de etiske retningslinjene for oljefondet. Hun vil svinge pisken over selskapet som ikke viser holder etiske mål.

– I en stadig mer globalisert økonomi er eierskap en kilde til makt og innflytelse. Dette gjør at vi har mye større mulighet til å påvirke i en global sammenheng enn bare gjennom utenrikspolitiske kanaler eller bistand, sier Halvorsen til Dagens Næringsliv.

Oljefondet skal inn i 4500 nye selskaper for å få oppnå økt avkastning. Kristin Halvorsen sier til Vårt Land at hun er opptatt av alle de nye mulighetene en får til å markere sitt syn. Men det er krevende å drive etiske kontroll med så mange selskaper. Neste år skal fondets etisk råd få tre millioner mer til disposisjon. I Finansdepartementet regner man med at det blir betydelig flere selskaper fondet vil måtte trekke seg ut av i årene fremover. Det er slik Kristin Halvorsen vil styre. Først advarsel, dernest gjøre alvor av det man mener og trekke seg ut.

Det norske oljefondet er blant verdens største. Det blir lagt merke til når oljefondet selger sine aksjer i selskaper med henvisning til at de ikke holder etiske mål.

Ved å gi tydelige begrunnelser for sin investeringspolitikk, bidrar Oljefondet til en etisk debatt på finansmarkedets egen premisser. Noen selskaper vil ikke bry seg med hva oljefondet mener. Andre vil ta fatt i de kritiske merknadene fra Oljefondet fordi det kan bidra til et svekket omdømme å komme på kant med det norske oljefondet.

Om ikke Kristin Halvorsen vil stå fram på neste SV-landsmøte og erklære at hun har forandret verden, så kan det være vi kan få høre en rørende historier om hvordan hun har tvunget tungvektere på børsen til å skjerpe seg. Kanskje det blir reneste hallelujastemning over SVs globale børsoffensiv? Kanskje SV-ere begynner å lure på om de skal følge i Halvorsens fotspor, putte sparepengene sine i aksjer og legge bredsiden til sammen med oljefondet for å for å forandre verden?.

Det er all mulig grunn til å gi Kristin Halvorsens støtte når hun kommer ridende som en finansmarkedenes korsfarer til verdens børser med hevet sverd for å nedkjempe dem som ikke har sitt på det tørre.