Minister i smålighet

Bjarne Haakon Hansen bør ikke bidra til å skape et inntrykk av at Gerd-Liv Valla er trygdemisbruker. Det må da være grenser for smålighet. Hun burde fått tre måneders permisjon fra LO for å skrive bok, skriver redaktør Magne Lerø.

Gerd-Liv Valla kommer med bok i høst. Dette er en bok det er behov for. LO folk har stått i kø for å gi Valla råd om å legge saken bak seg og komme seg videre. For noen uker siden var tidligere LO-leder, Yngve Haagensen, ute og sa at Valla selv hadde ansvaret for at saken utviklet seg som den gjorde. I dag sier Thorbjørn Jagland til Dagbladet at Valla får gjøre som han gjorde etter at han ble presset til å trekke seg som leder, legge saken bak seg. Underforstått: Det fører ikke noe godt med seg å føre striden videre.

Valla vender det døve øret til. Hun vil ha sin egen versjon på trykk. Det er forståelig. Ingen er blitt fjernet fra en jobb slik Gerd- Liv Valla ble det. En ting er medienes dekning av saken som var så skjev som den kunne få blitt. Verre var det at hennes egne, LO, regisserte en prosess som etter hvert fremsto som et kroneksempel på hvordan man ikke skal løse en arbeidskonflikt. En rapport om Vallas personlighet og lederstil, blant annet basert på intervjuer med personer som vil være anonyme, er nå innelåst i LO. Gerd-Liv Valla får ikke engang lese den. Det er ikke rart hun har behov for å gi sin egen versjon av saken.

Det er gode grunner til at Valla burde slutte som LO-leder. Det var betydelige problemer, hun ble for egenrådig og mistet tillit innad i arbeiderbevegelsen på grunn av sin tøffe lederstil. Den måten hun måtte gå på, er imidlertid kritikkverdig.

Nå går politikerne løs på henne. Erna Solberg (H) mener Gerd Liv Valla ikke kan skrive bok når hun er sykemeldt. I VG gjennomgår arbeids -og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen regelverket for sykemeldte. Han sier han ikke kommenterer enkeltsaker, men ”åpner for at Valla sykepenger kuttes” er tittelen på artikkelen.

Hansen minner om at intensjonen med IA-avtalen er at man skal jobbe hvis man kan. Unntak er for eksempel intensiv kreftbehandling der alle krefter kan gå med til å bli frisk. Men har man brukket en fot bør en jo kunne foreta seg noe fornuftig.

Hansen legger til at han forutsetter at alle arbeidsgivere, også LO, har dialoger med sine sykemeldte og sier det ikke skal være forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Hanssen uttaler seg selvsagt om Gerd-Liv Valla. Han burde holdt seg for god til å bidra til at det tegnes et bilde av Vallas som trygdemisbruker. Dette er smålighet

Arbeidsrettsekspert Erling O-Lyngtveit forsvarer Valles rett til å skrive bok. Vallas advokat, Harald Stabell sier både til VG og Dagsavisen at Valla vil tilbake i jobb så snart legen friskmelder henne. Operasjonen i akillesen krever imidlertid at hun holder seg i ro ennå en tid.

LO-leder Roar Flåthen vil ikke kommentere saken.

Istedenfor å bli taus som en østers burde Roar Flåthen vise raushet. La Valla får 3 måneders permisjon for å skrive boken. Dette er en viktig bok både for LO og norsk offentlighet. Vi kan neppe forestille oss at Roar Flåthen har en lag liste med oppgaver som Gerd-Liv Valla skal gyve løs på når hun kommer tilbake. Er det noen som vet hva hun skal gå i gang med?