Seierherren Karlsvik

Dommen i Bergen tingrett slår fast at ledelsen i forsvaret mangler dømmekraft og svikter sitt lederansvar. Overordnede kan ikke legge skyldens på underordnede for forhold de selv har like stort ansvar for, skriver redaktør Magne Lerø.  

Kontreadmiral Atle Torbjørn Kalsvik er blitt utsatt for en solid forhåndsdom i mediene. Mange ble derfor overrasket over at han ble fullstendig frifunnet i Bergen Tingrett i går. For første gang etter atten måneder, kommenterte Karlsvik saken. Han henviste til en avtale han hadde inngått med ledelsen i forsvaret om at han ikke skulle kommentere saken offentlig. Den hadde han holdt seg til, selv om forsvarets sørget for å lekke alt mulig som talte til hans disfavør til mediene. Han ga avkall på å forsøke å forhåndsprosedere sin egen sak og stolte på at retten vil gi ham en rettferdig dom. Det står det respekt av.

Forsvaret ledelse gikk i hi i går. Generalmajor Arne Bård Dalhaug, som har uttalt at Karlsvik har begått et meget alvorlig tillitsbrudd, ville ikke uttale seg. Grunnen må jo være at han ikke vet hva han skal si. Forsvaret har planer om å få Karlsvik dømt fra sin stilling. Den saken er ennå ikke kommet for retten. I går ble det kun satt et foreløpig punktum for straffesaken.Forsvaret kan velge å anke tingrettens avgjørelse og kjøre videre avskjedssaken som går på de samme forhold som han i går ble frifunnet for.

Hvis forsvaret anker og taper disse sakene, bør et og annet hode rulle i forsvarsledelsen. Vi kan ikke ha en forsvarsledelse som gang på gang viser manglende dømmekraft i forhold til en av sine ansatte. Denne saken er ikke prinsipielt viktig slik at det kan begrunne en anke. Det står om Karlsvik er en skurk eller ikke. Det er i alle fall Bergen tingrett sikker på at han ikke er.

Karlsviks pengebruk forsvarer vi ikke. Det virker også som om han var vært slumsete med å skrive reiseregninger. Men han har ikke forsøkt å lure noen. Han har utnyttet de mulighetene han har hatt til kurs og møter med innlagt golf, fine middager og ”noe attåt”. Han har reist på det han selv har ment var fornuftig å være med på. Det har vært opp til Karlsvik å vurdere hva han har hatt faglig utbytte av. Samme regler gjelder også for andre generaler i forsvaret. De bruke sannsynligvis mindre penger enn Karlsvik. Stort pengeforbruk kan kritiseres, men det er ikke straffbart og heller ingen grunn til avskjed med mindre det er i strid med reglene. Hvis han på forhånd hadde blitt bedt om å legge om kursen, men fortsatte i strid med pålegg fra overordnede, ville det vært grunn til oppsigesle. Poenget er at arbeidsgiver kan ikke komme i ettertid der hvor reglene er uklare.

Man kan mene at Karlsvik burde ha forstått at han burde handlet annerledes enn han gjorde. Det er imidlertid ikke straffbart eller oppsigelsesgrunn.

Karlsviks overordnede har ikke brydd seg der og da. Reiseregningen er blitt anvist og utbetalt. Som lyn fra klar himmel blir det reist sak mot ham. Det skjer på grunnlag av en varsler som går til Offisersforbundet. De informerer forsvarsledelsen om at det er avdekket kritikkverdige forhold. Dermed begynner saken å rulle.

Varsleren og Offiserforbundet har ikke gjort noe galt. Det er forsvarsledelsen som har mistet dømmekraften. De bør anklage seg selv for ikke å ha klare nok regler for hva admiraler og generaler kan foreta seg. De kan også kritiser seg selv for manglende oppfølging av sine øverste ledere når de havner i krise.

Da saken ble offentlig kjent, ble Karlsvik drevet ut i mørket. Han ble en ”persona non grata”, en som ingen ville forhold seg til. Et visst mimumum av oppfølging burde en ha sørget for.

Karlsvik fremstod som seierherre i går. Det er han vel unt etter et og et halvt års hardkjør og råkjør. Det viker som om han er robust nok til å ha kommet seg velberget gjennom krisen. Ut fra det som nå er kjent, bør forsvaret droppe flere runder i retten med Karlsvik.