Brustad mot rusmisbrukere

Det er uansvarlig av Sylvia Brustad å holde tilbake støtten til Evangelisenteret fordi hun fortsatt lurer på om Karlsen-familien har beriket seg. Det rammer jo rusmisbrukerne, skriver redaktør Magne Lerø.

Sosial-og Helsedirektoratet holder tilbake støtten til Evangeliesenteret fordi man ennå ikke har kommet til bunns i spørsmålet om daglig leder Lise Karlsen og hennes døtre, Monica Johansen og Vera Karlsen-Holm, har skaffet seg private fordeler på Evangeliesenteret bekostning. Nå skal advokat Else Bugge Fougner granske familien Karlsens disposisjoner, som ble omtalt i en større artikkel i Dagens Næringsliv 10. februar. Det er vel og bra, men det kan da ikke være noe grunnlag for å holde tilbake statsstøtten som er bevilget for i år. Evangeliesenterets styreleder, Frank Henning Holm, gir klar beskjed om at det vil ramme de 250 narkomane som i dag har opphold ved senteret.

–          Det særegne ved Evangeliesenteret er jo at vi tar inn folk uten å ha dekning. Folk som ligger på trappen. Det er en ekstrem lav terskel for å komme inn. Men jeg har nesten ikke tenkt tanken at vi ikke får videreført virksomheten, sier Holm til DN.

Med 240 ansatte og 100 millioner i omsetning er Evangeliesenteret landets største private aktør innen rusomsorg. Statsstøtten utgjør om lag en fjerdedel av inntektene. Så langt i år er kun åtte av de 25 millionene som er bevilget utbetalt.

Hvis Karlsen-familien har beriket seg selv dreier det seg neppe om mer enn hundretusener, ikke millioner. Hvis Sylvia Brustad mener at det som eventuelt blir avdekket er så grovt at det må få konsekvenser, får hun sørge for dette i neste års budsjett. Ingen er tjent med å skape kaos midt i et driftsår. Dette er ikke å vise handlekraft. Det er uansvarlig å ikke gi en virksomhet tid på deg til å avvikle.

Hvis Sylvia Brustad selv vil ta ansvar for 250 narkomane, må hun punge ut med langt mer en 25 millioner. De samler inn penger i bøtter og spann i Evangeliesenteret for å kunne hjelpe rusmisbrukere.

Vi blir ikke overrasket om Else Bugge Fougner finner et og annet å sette fingeren på. Ludvig og Lise Karlsen har vokst opp i under de elendigste forhold. Av egen erfaring vet de hvordan rus kan herje med mennesker. Da Ludvik for snart tredve år siden begynte i egen garasje, ble det nok ikke fakturert mye husleie. I starten var Evangeliesenterets og Karlsen økonomi vevet inn i hverandre. Evangeliesenteret har vært et familieprosjekt. Etter hvert som virksomheten vokste og man fikk statsstøtte, ble driften profesjonalisert og det ble etablert skikkelige ansettelsesforhold.

Da Ludvik Karlsen døde, overtok kona Lise styringen, og det hevdes at Monica Karlsen er påsatt for å ta over etter henne.

Evangeliesenteret er en gründerbedrift, med alle gründerbedriftens styrke og svakheter. Den nye styrelederen, Frank Henning Holm, er tidligere professor i byggfag ved NTH og var administrerende direktør ved Norges Byggforskningsinstitutt inntil fusjonen med Sintef. Han vet nok hva som trengs for å fullføre profesjonaliseringen av Evangeliesenteret. Man kan ikke fortsette i den gamle Karlsen-tradisjonen.

Evangeliesenteret er et uregelmessig verb i alle den tunge profesjonaliteten som omgir rusomsorgen. De mener det beste som kan skje rusmisbruker er at de blir omvendt og erstatter rusen med bønn, lovsang og åndelige opplevelser som river litt i sjelen. Denne ”metoden” ser ut til å fungere utmerket for hundrevis av rusmisbrukere. Derfor fortjener Evangeliesenteret støtte. Men Else Bugge Fougner og styret får sørge for at Karlsen-familien holder seg til reglene for hva ansatte kan få av frynsegoder i tillegg til lønn.

En av de tingene det står strid om, er Lise Karlsens hester. Hun har hatt gratis stall og fôr til hestene, altså en privat fordel. Men rusmisbrukere har kunnet drevet med ridning og hestestell så mye de har orket. For at det skal bli orden i papirene, må vel Karlsen fastsatte en leiepris pr. hest og Evangeliesenteret sende regning for stell og drift. Markedsprisen for utleie av hester til rusmisbrukere, er vel ikke lett å oppdrive.

Det overrasker oss ikke om det påvises at Karlsen-familien har operert i gråsonen med frynsegoder. Men vi har ingen tro på at det er alvorlige saker som avdekkes. Det er først og fremst uegennyttig innsats som har preget Karlsens-familiens engasjement for rusmisbrukere. Men Lise og Ludvik Karlsen fikk de seinere årene god økonomi. Lise Karlsen har et forretningstalent. Ludvig Karlsen skrev bøker som solgte i store opplag. Det ga ham en årsinntekt godt over en biskop. Lønnen fra Evangeliesenteret var heller lav.