Fallskjerm til Valla

Nå må Roar Flåthen komme ut av hiet, gjøre det klart at Valla ikke lever på sykepenger, men har fått en sluttpakke, skjære igjennom og gi henne ”journalen” hennes, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er halvannen uke siden Erna Solbergs stilte spørsmål om det var misbruk av sykelønnsordningen at Gerd-Liv Valla lå hjemme i sengen og dikterte inn manus til en bok et kvarters tid hver dag. Ut fra et intervju med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen skrev VG at det kunne bli aktuelt for Valla å betale tilbake sykepenger. Og Nav sa at de skulle sjekke om Valla misbrukte sykepenger. I dag skriver Dagens Næringsliv at LO ikke får sykerefusjon for Gerd-Liv Valla. Det er altså LO selv, ikke skattebetalerne som betaler Valla den lønnen hun har krav på selv om hun er syk. I en og en halv uke har vi ikke hørt et pip fra LO om dette. Informasjonsrådgiver Tommy Skar opplyser ikke om når man inngikk avtale med NAV om at LO ikke skal krev refusjon av sykelønn.

-I tråd med sekretariatets vedtak 9. mars og LOs ordning for fratrådte LO-ledere, vil LO opprettholde sine lønnsbetingelser ut kongressperioden. LO vil i en slik situasjon ikke være refusjonsberettiget ved sykdom, skriver Skar i sin e-post til DN. Han vil ikke svare å om avtale om lønn fram til våren 2009 i realiteten er en sluttpakke. Marianne Pedersen i Nav kan imidlertid opplyse at sluttpakker ikke gir grunnlag for å utbetale sykepenger. 

LO er imot store fallskjermer. Gerd-Liv Valla også. Ut fra de opplysninger LO nå gir, må vi oppfatte det slik at Gerd-Liv Valla er tilbud en fallskjerm på to år. Valla på sin side har imidlertid sagt at hun gjerne vil jobbe i LO. Hva hun skal gjøre, er ikke godt å vite.

Vallas lege uttalte i forrige uke at det er god terapi for Valla å jobbe med en bok. Det kan neppe være god terapi for Valla å gå tilbake til LO slik situasjonen nå er. Hun er i konflikt med ledelsen i LO og grupper av de ansatte.

I dag skriver DN at ledelsen i LO vurderer å makulere de hemmelige dokumentene Gerd-Liv Valla ønsker å få ut. Det er disse dokumentene som beskriver Valla personlighet og lederstil og som er grunnlaget for at granskingsutvalget mener hun drev med trakassering av Ingunn Yssen. Vallas advokat, Harald Stabell, sier det er aktuelt å be byfogden ta arrest i dokumentene for å sikre at de ikke blir ødelagt. Stabell har tidligere uttalt at han vil gå til retten med krav om at dokumentene blir utlevert dersom ikke LO frigir de. 

Det er rimelig at Gerd-Liv Valla får utlevert dokumentene. Vi kan ikke ha det slik at psykologer og psykiatere skal lage hemmelige rapporter på bakgrunn av anonyme tips og samtaler med folk som ikke vil stå fram med det de forteller. Det er i praksis Vallas egen journal Flåthen sitter på. Valla er ute av LO. Hun er fratatt makt og representerer ikke noen trussel for ansatte i LO, om dette er det de er redd for.

Roar Flåthen bør nå komme ut av hiet og rydde opp. Han bør si rett ut at Valla i realiteten har fått et tilbud om en sluttpakke, men at han satser på at Gerd-Liv Valla i denne perioden vil utføre oppgaver for LO. Han bør uttale seg med forståelse for at Gerd. Liv Valle vil skrive bok om det hun har opplevd – og gi henne dokumentene i saken. 

Olav Versto i VG skriver i dag at Valla bør gi seg. Vi har forståelse for at hun ennå vil kjempe for sin sak. Versto skriver dessuten at Valla er blitt utsatt for en politisk maktkamp som hun har tapt. Det er vitterlig noe annet enn det granskingsutvalget mener. De hevder Valla drev med mobbing og trakassering og brøt norsk lov.

Det har Valla på det sterkeste benektet. Valla hevder hun er offer for en maktkamp. Det betyr med andre ord at Fougner-utvalget er blitt brukt i den politisk prosess. Det var det Thorbjørn Berntsen hevdet dagen etter av Valla gikk av som LO-leder. Det er dette Valla vil sette i fokus.