Stoltenbergs klimakamp

Jens Stoltenberg har fra vunnet første runde om klimapolitikken i opinionen. Han kan bli revet ned fra miljøtronen hvis han ikke innfrir de forventninger han har skapt i klimameldingen, skriver redaktør Magne Lerø

En spørreundersøkelse MMI har foretatt for Ap, viser at Ap nå har større tillit enn SV i klimapolitikken. Jens Stoltenbergs miljøvisjoner som han presenterte på landsmøtet, har tydeligvis gått hjem hos store velgergrupper. Det betyr ikke at Stoltenberg har fra vunnet miljøseieren. Han kan bli revet ned fra miljøtronen hvis han ikke innfrir forventningene i klimameldingen som komme om få uker.

I dag uttaler tidligere miljøvernminister og Ap-veteran, Thorbjørn Berntsen, til Dagsavisen at Jens Stoltenberg må sørge for at Miljøverndepartementet får større ansvar for miljøpolitikken. Han mener departement er blitt strippet for oppgaver og ikke har stor nok innflytelse. Vi leser mellom linjene at han er bekymret over at Helen Bjørnøy har fått en for svak posisjon i regjeringen. Jens Stoltenberg slippe henne ikke til.

For noen uker siden uttalte Fredrik Hauge i Bellona at Helen Bjørnøy er den svakeste miljøvernministeren vi har hatt. Jens Stoltenberg kvitterte med å si at Helen Bjørnøy er det stikk motsatte, landets beste. Det er ikke noe å si på den verbale støtten til Bjørnøy.

Nå har Jens Stoltenberg tatt styringen med miljøpolitikken. Det er et problem for Bjørnøy at Stoltenberg ser ut til å gjøre klimapolitikken til sin flaggsak.

Det pågår en beinhard kamp mellom Helen Bjørnøy og Jens Stoltenberg, skriver Dagsavisen i dag. Det er for så vidt gammelt nytt. Denne gang dreier det seg imidlertid om at Jens Stoltenberg vil ikke offentliggjøre en rapport for fra SFT som slår fast at Norge kan kutte to tredjedeler av klimautslippene hjemme uten drastiske endringer i vårt livsmønster. Det er jo presist det Helen Bjørnøy har sagt i lang tid. Det er forståelig at Helen Bjørnøy vil at offentligheten skal få kjennskap til SFTs rapport jo før jo heller. Det vil være en seier for hennes linje i miljøpolitikken.

Klimameldingen skulle vært lagt fram i morgen. Den er utsatt til uti juni en gang.

Flere kilder bekrefter at Jens Stoltenberg fastholder at han ikke vil tallfeste klimakuttene her hjemme. Han vil legge opp til at den internasjonale kvoteprisen skal styre hvilke tiltak som er lønnsomme å gjennomføre. SV vil gå i gang med tiltak med en gang for å nå de ambisiøse kuttmålene. Så får det koset det det koster. De mener vi ikke har tid til å vente.

Vi har en viss forståelse for at Stoltenberg vil vente med offentliggjøring SFT-rapporten inntil regjeringen har fått avklart sin holdning til de forslagene SFT presenterer. Hvis rapporten offentliggjøres nå, vil debatten starte før regjeringen får lagt fram sin klimamelding. Det skader ikke om vi må vente en uke eller to før vi blir kjent med det SFT mener. Det er imidlertid ikke holdbart å hemmeligstemple i lenger tid en rapport fra SFT om et spørsmål opinionen er opptatt av.SFT-rapporten er viktig fordi den handler om realiteten i saken, det regjeringspartiene er uenige om.

Dette er en uhyre vanskelig sak for regjeringen. Det handler om både SV og Aps rykte som miljøparti. MMI-målingen som viser at Ap nå har passerer SV i miljøtroverdighet, gjør det ikke enklere. 22 prosent svarer at de har mest tillit til AP i klimapolitikken, 17 prosent svarer SV, Høyre 7, Venstre 6, Frp 5, KrF 3 og det er bare 2 prosent som mener Sp og RV har størst tillit.

EU legger opp til at ikke mer enn 40 prosent av klimakuttene skal dekkes ved kvotekjøp og at det er tallene for 2005 som skal være utgangspunktet. Miljøvernbevegelsen frykter at Jens Stoltenberg vil forsøke å smette unna ved å tolke EUs regler på en annen måte.

Fredrik Hauge sier til Aftenposten at det er ting som tyder på at regjeringen kan kommer ut med en politikk som tilsvarer Solan Gundersens ” Dra meg baklengs inn i fuglekassa”. Det kan være å undervurdere Jens Stoltenberg. Han akter å ta en fight i offentligheten for at Ap skal beholde posisjonen som det ledende miljøpartiet. Da kan det være han må gå langt i imøtekomme SVs krav om kraftige kutt her hjemme.