Tvang og frivillige klimakvoter

Det er positivt at bedrifter dekker kjøp av klimakvoter når de ansatte benytter fly. Skal dette bli effektivt, må nok alle tvinges til å regne inn miljøkostnaden, skriver redaktør Magne Lerø.

Regjeringen kjøper klimakvoter når de ansatte benytter fly. De gjør det for å gå foran med et godt eksempel. De fleste bedrifter følger ikke opp, skriver Aftenposten. I Vårt Land derimot skal nå journalistene få tilbake penger for kjøp av klimakvoter. I Bergens Tidende vil de vurdere dette. Det er ikke aktuelt i Schibsted. Tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide, som nå er konserndirektør i Schibsted, sier til Aftenposten at han mener klimakvoter ved flyreiser er et viktig tiltak, men dropper det ofte for egen del.

– Jeg mener dette bør være obligatorisk for alle bedrifter. Ordningen vi har i dag fungerer ikke. Alle flyreiser har en miljøkostnad, og det er feil at kun noen skal betale for det, sier Hareide.

Informasjonsdirektør Inger Sethov i Hydro sier til Aftenposten at de satser heller på å utvikle teknologi for CO2-rensing. Telenor sier de bidrar ved på utvikle telekommunikasjonsutstyr slik at det blir færre forretningsfolk som trenger å reise med fly. Statoil har imidlertid gjort som staten, innført en ordning med kjøpe av klimakvoter for egen flybruk.

Lederen i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sier til Aftenposten at han ikke anbefaler kvotekjøp. Han mener det er en måte å kjøpe seg god samvittighet på og at det eneste som hjelper, er å redusere sitt eget utslipp.

I denne saken har alle rett, hvert med sitt utgangspunkt. Det er meningsløst å være imot kjøpe av klimakvoter. Det er da noe. Og Oddekalv har rett i at det som teller, er at hver og en reduserer de utslipp som følger av egen aktivitet.

Når bedrifter dekker kjøp av klimakvoter, blir flyreiser reelt dyrere. Det kan føre til at man i en del tilfeller velger andre måter å ta seg fram på. Den fyreisen man foretar fører i det minste til at man finansierer reduksjon i utslipp andre steder.

 

Knut Arild Hareide har imidlertid rett. Det blir ikke mye effekt ut av dette på sikt, dersom det kun skal være et frivillig tiltak. Det må legges en avgift på flyreiser som alle må betale. Når det blir dyrere å fly, vil også færre velge fly.

 

Skal vil få reduserte CO2 utslipp fra flytrafikken tilstrekkelig, må det internasjonale avtaler til. Man kan vedta en landingsavgift som flyselskapene igjen vil belaste de reisende. Eller man kan legge avgifter direkte på flybillettene.

 

Klimakrisen er så pass alvorlig at det den ikke kan løses ved å appellere til ansvarlige holdninger hos bedrifter og enkeltpersoner. Det som monner er tiltak som gjelder alle. Inntil videre er det positivt at noen går foran og bereder grunnen for det som må komme.