Politikk som brusende fossekraft

Selv om Sp nå har rykket ut med kanonene, er det langt fra sikkert at de vil skyte i filler regjeringssamarbeidet. Diplomaten Stoltenberg finner vel en løsning på hjemfallsretten også som Sp svelger unna, skriver redaktør Magne Lerø.

Sp lar seg hestehandle med om det meste, men hjemfallsretten er hellig. Den rødgrønne regjeringen baserer seg på at Ap ikke skal snakke høyt om at Norge bør bli medlem av EU. Sp på sin side har lovet å akseptere EØS- avtalen, men står selvsagt fritt til å mene at Norge må bruke vetoretten mot EØS-direktiver. Det har man unngått så lang. Men vetorett hjelper ikke mot domstoler. Nå har EU-domstolen slått fast at både offentlige og private eiere av vannkraftressursene må behandles likt. Det kan ikke være slik at private eiere må gi fra seg vannkraftressursene til det offentlige etter 60 år. Norge må bøye seg for EU-domstolen så lenge EØS-avtalen gjelder.

EU-domstolen avgjørelse innebærer at stadig mer av landets vannkraftressurser kan komme i private hender. Da vedtaket ble kjent, kvitterte partileder Aslaug Haga med å si at Norge bør vurdere å si opp EØS-avtalen. Det blir ikke aktuelt, repliserte Jens Stoltenberg. I dag sier Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG at hjemfallsretten er viktigere enn at Sp er i regjering. Han avviser alle kompromisser. Sps nestleder Lars Peder Brekk sier det samme til Trønder-Avisa: Hjemfallsretten er viktigere enn regjeringsdeltakelsen. Ifølge Brekk står det om Sps troverdighet i EU-spørsmålet.

Hvis staten innfører hjemfall på kommunale kraftverk, kan Oslo kommune komme til å selge sine kraftaksjer, sier byrådsleder Erling Lae til Dagsavisen i dag. Han vil ikke være med på at staten skal grabbe til seg det som kommunen har investert igjennom mange tiår.

Professor Lars Thule ved BI lanserte i går ideen om at staten kan bruke en del oljemilliarder på å ekspropriere eller kjøpe opp de private kraftverkene.

Siv Jensen sier til Dagsavisen at fossekraft er en naturressurs som har tilhørt det norske folk i flere generasjoner og at vi ikke uten videre kan tillate at dette skal komme på andre hender.

SVs parlamentariske leder, Inge Ryan synes det ville vært bra om det offentlige eide all vannkraft, men vegrer seg mot nasjonalisering. Haga vil ikke si noe om hva slags løsning som er best. Nå skal alle alternativer på bordet.

De rødgrønne kan ta sommerferie vel vitende om at man har en ny sak i vente der diplomaten Stoltenberg må trå til igjen. Selv om Sp nå har rykket ut med kanonene, er det langt fra sikkert at de vil skyte i filler regjeringssamarbeidet. Så langt synes regjeringsslitasjen å være størst i SV. Bøndene ha for det meste kommet over at jordbruksoppgjøret havnet langt unna det de hadde krevd med henvisning til løftene i Soria Moria. Det vet nok at de neppe hadde fått mer av en annen regjering.

Når Siv Jensen er kommet så pass tungt på banen i denne saken, er det mye som tyder vil være et klima for å snekre sammen en tverrpolitisk enighet om hvordan vi skal sikre at fossekraften ikke sakte med sikkert sklir ut av offentlig eie.

Hydro eier store vannkraftressurser. Her er også staten hovedeier. Og Hydro er avhengig av statlig velvilje for å sikre seg rimelig kraft fremover. Uten rimelig kraft, vil ikke Hydro kunne opprettholde full drift i alle sine hjørnesteinsbedrifter.

Det er mye å forhandle og hestehandle om. Stemningen i det politiske miljø kan nok bli som brusende fosser til høsten, men nå er det stilleflytende badevann som venter politikerne.