BAHRs makkverk

Det er en skam at Dag Terje Andersen og BAHR forsøker å skape et inntrykk av at Eivind Reiten er en lovbryter basert på synsing og en fullstendig mangel på oversikt over det som har skjedd i saken. Ikke rart at bedriftsforsamlingen ikke bryr seg om BAHR, skriver redaktør Magne Lerø.

Utredning som BAHR-advokat Gudmund Knudsen utarbeidet søndag, er et juridisk makkverk. Man trenger ikke være jurist for å se at dette er et bestillingsverk som skal brukes i opinionen. Til alt annet er det verdiløst. Og det gjorde nytten. Noen går nå rundt og tror Eivind Reiten ikke bare er usedvanlig grisk, men at han også bryter norsk lov for å få karret til seg mest mulig. BAHR har sagt det.

– Det har jeg aldeles ikke, vil nok Knudsen svare, trekke fram alle sine ”dersom, hvis, såframt, i fall” og toe sine hender. Det vil Dag Terje Andersen også gjøre. Men det er det inntrykket de to bidro til å skape. Og det på et så tynt grunnlag at det er en skam.

Jesuittene var hensynsløse i sine midler for å nå de guddommelige mål. I kampen mot opsjonene opptrer Dag Terje Andersen som en god gammeldags jesuitt. I korstog mot opsjonene i Hydro, tillater Dag Terje Andersen seg å bryte de etiske spillereglene i næringslivet.

Lørdag blåste Dag Terje Andersen en lang marsj i reglene om at eierne skal forholde seg til valgkomiteen og andre styringsorganer når det gjelder hvem som skal velges og sparkes fra styret. Jan Reinås fikk avskjed på grått papir over telefonen fredag ettermiddag. – Jeg fikk en dolk i ryggen, sa han selv.

Andersen bestemte seg også for alvor å begynne arbeidet med å undergrave Eivind Reitens posisjon som konsernsjef. Lørdag fikk Gudmund Knudsen oppdraget med å gi en vurdering av Eivind Reitens rolle i forbindelse med styrets behandling av opsjonssaken. Søndag lekket regjeringen til VG og Dagens Næringsliv at et ny gransking av Reiten var på gang. Mandag eller seint søndag fikk Næringsdepartementet en utredning fra BAHR. Noe seinere mandag ble BAHRs vurdering oversendt til Hydros fungerende styreleder, Elisabeth Grieg. Noen timer før bedriftsforsamlingen skulle ha møte, ble rapporten offentliggjort. Der kunne BAHR fortelle at Eivind Reiten sannsynligvis var en lovbryter. Han har blandet seg inn i styrets behandling av opsjonssaken, hevdet BAHR.

Hvordan kunne BAHR vite det? De hadde ikke fått noen informasjon fra selskapet om hva Reiten hadde foretatt seg. Jo, BAHR hadde lest aviser; VG, Dagbladet og Dagens Næringsliv.

Under forutsetninger av det avisene skrev var rett, tydet det på at Reiten hadde brutt aksjeloven. En tynnere juridisk suppe enn det BAHR her har servert, skal det godt gjøres å få seriøse advokater til å stå bak. Gudmund Knudson har levert Dag Terje Andersen et bestillingsverk av enkleste sort.

Når et advokatfirma går så langt som å konkludere med at Eivind Reiten sannsynligvis er en økonomisk kriminell, forteller det hvor stor iveren er etter å tilfredsstille sin i oppdragsgivers ønsker. BAHR har kastet de profesjonelle saklighetsnormer på båten.

BAHRs opptreden i denne saken viser at i tilspissete situasjoner er advokater først og fremst aktører i et maktspill, ikke uavhengige rådgivere. De er i lomma på den som betaler.

Selmer er vanligvis rådgiver for Næringsdepartementet. Det de leverte passet ikke Dag Terje Andersen. BAHR ga ham det han trengte.

Styret sørget selv for en uavhengig juridisk vurdering i løpet av helgen. Her ble BAHRs konklusjoner underkjent.

Hydros bedriftsforsamling har satt til side BAHRs juridiske utredning og Dag Terje Andersen politiske underkjenning av Hydrostyrets behandling av saken. De har brukt hodet og eget skjønn.

Gudmund Knudsen får nok nye oppdrag. Han strekker seg tydeligvis langt for å levere det den som betaler vil ha.