Korsfarer Andersen

Bedriftforsamlingen i Hydro har vendt tommelen ned for Dag Terje Andersen og støttet styret. Jens Stoltenberg berømmer Andersens innsats som korsfarer mot opsjonene. De kan ikke nå ta sjansen på å fortsette råkjøret mot styret og Eivind Reiten, skriver redaktør Magne Lerø

Dag Terje Andersen fikk ikke bedriftsforsamlingen med seg på sitt råkjør mot Hydros styre. BAHR bestillingsverk brydde ikke bedriftsforsamlingen seg om. 

Styret gjorde klokt i å innrømme at de burde ha informert om planene for avslutning av opsjonene på generalforsamlingen i mai. I ettertid er det lett å se hva som kunne vært gjort annerledes.

Det viktigste er likevel at bedriftsforsamlingen mener det ikke er grunnlag for den kritikken som det største eieren har kommet med. Styret har stått på sitt og fått tillit fra bedriftsforsamlingen. I denne sammenheng er Dag Terje Andersen en taper.

Eivind Reiten er politiker nok til å forstå at når en sak komme ut av politisk kontroll, må en forsøke å finne løsninger som kan roe ned situasjonen. Hydrodirektørene bidrar til det ved å gi avkall på 20 av de 210 millionene. Noe stort inntrykk på opinionen gjør det ikke. Men det er nok til å roe situasjonen ned. De er ikke så mange her i landet som har gitt avkall på millioner som de vitterlig har krav på. Det er vedtatt av styret. Og vedtaket har ikke Bedriftsforsamlingen innvendinger mot.

Jens Stoltenberg bidro også til å roe saken ned i går. Det var særlig knyttet til Eivind Reiten. Stoltenberg gjorde det klart at regjeringen ikke har bedt om at Reiten skal gå av. Dette er styrets ansvar. Stoltenberg sa uttrykkelig at det var bestemt at Eivind Reiten skulle bli ny leder for styret i StatoilHydro.

Jens Stoltenberg ønsker nå at saken roes ned. Han vil ikke at Dag Terje Andersen skal fortsetet sitt råkjør mot Hydro. Da kan situasjonen komme ut av kontroll.

Stoltenberg skrøt av Dag Terje Andersen for hans heroisk kamp mot opsjonene i næringslivet. Det var en klar beskjed til de rødgrønne om å slutte med kritikk av Dage Terje Andersen handlemåte i saken. Nå må de stå samlet mot opposisjonen som selvsagt vil forsøke å bruke saken for alt det den kan vise seg å være verd i valgkampen.

20 millioner og Jan Reinås som soneoffer. Det får holde med det når det gjelde beviser for at regjeringen har oppnådd noe med råkjøret mot Hydro.

Eivind Reiten har selvsagt tapt omdømme, men det ser ut til at han kan leve med det. Om noen rødgrønne sier man ikke har tillit til ham, er ikke det såp farlig. Det har han levd med i årevis. Det er viktigerer med tillit hos de andre eierne og i aksjemarkedet enn hos alle rødgrønne for Eivind Reiten. I dag hylles han i finanspressen for den verdiskapningen har stått i spissen for.

Dagavisens kommentator, Arne Strand, er særdeles fornøyd med at Siv Jensen har gitt støtte til styret i Hydro og rettet kritikken mot Dag Terje Andersen. Hun mener altså det samme som Hydros bedriftsforsamling. Det vil hun tape velgere på, mener Strand. Det er nok først og fremst et uttrykk for at Frp ikke opptrer så vinglete og surrete i næringslivspolitikken som Ap gjør. Frp beskyldes vanligvis for populisme. Her er det tydeligvis prinsippet som gjelder for Siv Jensen. Hun vil ha orden og ryddighet når det gjelder ledelsen av selskaper der staten er inne på eiersiden.

Det er nok også viktig for Jens Stoltenberg. Men det kokte så pass i den rødgrønne leir at regjeringen måtte bevise noe.