Topper laget med Reiten

At de ansatte stemte mot Eivind Reiten som styreleder, betyr ikke så mye. Det går over. Odd Roger Enoksen har all mulig grunn til å være fornøyd med å kunne toppe laget i StatoilHydro, skriver redaktør Magne Lerø

Det stikker ikke særlig dypt hos de ansatte i Statoil Hydro som i går stemte imot at Eivind Reiten skulle bli ny styreleder i StatoilHydro. De var en markering mer av politisk art. Det var ikke mye kraft i og engasjement bak de argumentene de gav. I praksis vil det ikke by på store problemer for Reiten å være styreleder selv om de ansatte stemte imot. Det avgjørende er at regjeringen ønsker at Reiten skal ha denne posisjonen. Det er det all mulig grunn til å tro at olje-og energiminister Odd Roger Enoksen gjør. Det er avtalt at Eivind Reiten skal ha denne posisjonen. Det er en formell begrunnelse. Realitetene er at med Eivind Reiten og Helge Lund topper de laget i Statoil Hydro. Det finnes ingen som er bedre kvalifisert enn Eivind Reiten for å være styreleder i StatoilHydroil.

I de fleste fusjoner er det slik at den ene parten får daglig leder-jobben og den andre styrelederposisjonen. Statoil er det største selskapet. Og i realiteten er det Statoil som kjøper olje-og gassdivisjonen. Derfor var det naturlig at Lund ble daglig leder. Han blir det nye selskapets sterke mann, ikke styreleder Eivind Reiten. Det er Helge Lund som i det daglige forholder seg til de ansatte. En styreleder er leder for et kollegium der de ansatte er representert på lik linje med andre. Vi tror ikke det blir noen saker der Reiten vil kjøre solo mot de ansatte. Reiten vil være opptatt av å forankre beslutninger i styret. Hvis det er noen som må kjempe i med de problemer en fusjon skaper, så er det Helge Lund.

Reiten har den fordelen at han vil være på hogget fra dag en av. Han kan bransjen like godt som Helge Lund. Han trenger ikke en inn kjøringsperiode for å være på høyden i forhold til saker styret skal behandle.

Landet største selskap som nå skal satse sterkere internasjonalt, trenger en styreleder av Reitens støpning. Han har politisk erfaring, erfaring i å lede et stort selskap i samme bransje og betydelig internasjonal erfaring. Styrets nestleder, Marit Arnstad, som noen ansatte vil ha som styreleder, er ikke i nærheten av å ha Reitens kvalifikasjoner for den jobben han nå skal gjøre.

De rødgrønne vil neppe la Eivind Reiten få ro. SV gjorde i går et vedtak etter at Reiten var valgt, om at han ikke burde velges. På kveldsnytt i går sto Ingvild Maggen Valvik, medlem av Stortingets næringslivskomiteen for SV, og ba Reiten vurdere om han ville være styreleder. Det er omtrent som om piloten etter at flyet har tatt av over høyttalerne ber passasjerer vurdere om de virkelig vil være med.

Ingen som hørte på SV i går, var i tvil om at dette var en politisk markering. Realitetene var jo avgjort.

Eivind Reiten vil bli fulgte med argusøye. Han vil derfor sørge for bred enighet i styret, inkludert Kjell Bjørndalen, når lønnen til Helge Lund skal fastsettes neste år.

I de rødgrønne kretser er man imidlertid opptatt av å påføre Eivind Reiten et nederlag. Det kan skje i striden om hva selskapet skal hete. Her har Reiten kjempet hardt for at man skal finne et nytt navn. Hvis de rødgrønne bestemmer seg for å kjøre denne saken og allierer seg med de ansatte i Statoil, kan det ende opp med at selskapet ikke får en nytt navn, selv om dette er vedtatt.