Steng kranene tidligere

Politimestrene i våre store byer utfordrer nå politikerne til å stenge ølkranene tidligere. De vil bruke tiden på andre ting enn å slåss mot fylla i gatene nattetid. Stram inn, slik at samfunnet kan bruke mindre penger på de problemer som fylla skaper, skriver redaktør Magne Lerø

Politimestrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er lei av å bruke stadig mer ressurser i kampen mot fylla nattetid. De ber politikeren sørge for at alkoholkranene stenges seinest klokken to. I dag er det tillatt å servere alkohol til klokken tre. Hver enkelt kommune vedtar imidlertid egen skjenkebestemmelser. Flere steder stenges kranene kl. ett.

Det er fra midnatt til kokken fem om morgenen lørdag og søndag politiet har mest å gjøre. Det er da de fleste hærverk og voldsforbrytelser begås.

Politimestrene mener man bruker uforholdsmessig store ressurser på å ”slåss i gatene” på nattetid og at det går ut over beredskapen på andre områder.

– Vi sliter med de samme problemene etter en liberalisering i skjenkepolitikken, sier stasjonssjef i Stavanger, Henry Ove Berg, som en av pådriverne bak utspillet, til Aftenposten.

Justisminister Knut Storberget utelukker ikke at det kan bli aktuelt for Stortinget å kreve at all alkoholservering skal stanses en time tidligere, slik politimestrene ber om. Han mener det foregår for mye overskjenking og brudd på aldersgrensene. Storberget vil at politiet skal bruke mer av ressursene på kriminalforebyggende tiltak og oppklaring av lovbrudd og mindre tid på å ordne opp i fylla på nattetid. Politikerne i de fire byene sier de vil vurder å endre skjenkebestemmelsene, men ordfører Herman Friele i Bergen sier han tviler på om man løser problemene med andre å stenge kranene tidligere. I så fall vil ha han faglig belegg for det. Herman Friele og de andre politikerne kan få så mye faglig dokumentasjon som de orker å bære på at skadevirkninger av alkohol har sammenheng med tilgjengelighet og pris. Blir alkohol billigere, drikker folk mer og desto mer folk drikker, desto mer øker vold og hærverk. Det samme gjelder når det gjelder åpningstider. Økt anledning gir økt fyll og økte skader. Nå er det imidlertid ikke slik at politikere kan forby eller hindre alt som er skadelig. Mange ønsker å drikke til langt på natt. For de fleste er ikke det noe problem. De har det hyggelig og gjør ikke engang en katt fortred om man tar seg hjemover i temmelig ruset tilstand. Men noen skaper problemer. De er disse politiet må ta seg av. Alle skade og vold de gjør er svindyrt for samfunnet. Hvis man stenger kranene tidligere, blir det mindre å gjøre for politiet. Dette har politimestrene greie på. Det er liten grunn til å betvile deres vurderinger. Men det er politikerne som må bestemme seg. Vil de ha økt politiinnsats for å forebygge og oppklare forbrytelser eller å tråle gatene for å holde fulle folk i sjakk på natta.

Dette er et godt innspill i valgkampen. Det handler om hvordan man vil prioritere politiets ressurser lokalt. Nå er det ikke tid for å rope om mer ressurser. Nå handler det om å bruke rett de ressursen man faktisk har.