Tikkende skattebombe i FrP

Enhver partileder ville gjort som Siv Jensen, forsøkt å unngå at en rapport om skattesnusk, blir offentliggjort vel en uke før et valg. Men hun må være tydeligere på at hun vil vise alle kortene til velgerne når saken er ferdigbehandlet, skriver redaktør Magne Lerø .

Sannsynligvis sitter Frp-leder Siv Jensen med en tikkende skattebombet i fanget. Ligningskontoret sier de nå er ferdig med å undersøke om stortingsgruppen i Frp har brutt skatteloven. Carl I. Hagen opprettet i sin tid en ”reisekasse” som finansierte reiser for utvalgte Frp-ere med ektefeller rundt om i Europa. Ut fra det VG skrev da saken ble kjent, virket det ikke som om Frp hadde brydd seg særlig med de ligningsmessige konsekvenser av den hemmelige reisekontoen.  

Siv Jensen sier til VG at saken ikke er ferdigbehandlet. Derfor vil ikke bokettersynsrapporten bli offentliggjort. Hun har et poeng. Det følger av saksbehandlingsreglene at Frps stortingsgruppe har rett til å komme med en kommentar til bokettersynsrapporten før ligningsvesenet eventuelt pålegger en straffeskatt.

Siv Jensen sier hun ikke har hatt tid til å se på denne saken midt i en travel valgkamp. Hun sier også til VG at Frp vil komme med en redegjørelse når de har fått vurdert saken og har trukket en konklusjon. Det er her hun blir for uklar. Særlig tolket i lys av generalsekretær Geir Moe som maler på sitt mantra om at ”dette er en sak mellom Frp og ligningskontoret”.

Det kan han være ganske sikker på at det ikke er.

Representanter fra alle de andre politiske partiene ber Frp om å offentliggjøre rapporten

–          Her er de snakk om offentlige midler og et politisk parti er avhengig av tillit. Innholdet i rapporten er utvilsomt av interesse for velgerne, sier finansminister Kristin Halvorsen til VG.

Timingen for å offentliggjøring av skattesnusk i Frps stortingsgruppe er den verst tenkelige. 10 dager før et valg er det helt andre saker som skal på dagsordenen. Siv Jensen vil i det minste skyve saken til over valget. Andre partiledere ville gjort det samme. Men selvsagt maser de om at rapporten må offentliggjøres sporenstreks.

Ved å legge bokettersynsrapporten i skuffen, risikerer Siv Jensen at noe lekker ut i neste uke. Det blir riktig ille.

Når Siv Jensen ikke gjør det tindende klart for velgerne at de skal få vite alt, kaster hun et hemmelighetens skjær over saken. Det gikk Frps motstandere grunn til å spekulere i hvor ille det er.

Etter valget får vi se hvordan Siv Jensen vil rydde opp etter sin forgjenger Carl I. Hagen. Hvis selvkritikken blir mild, vil det bli tolket som om hun ikke tar det så tungt med å snyte på skatten. Blir selvkritikken hard, blir det en piskesnert som treffer Carl I. Hagen.

Frp vil nok gjøre hva de kan for å få en eller annen skarpskodd skattejurist til å argumentere mot ligningsmyndighetenes konklusjoner.

I går dro Kjell Inge Røkke i fengsel. Han nekter fortsatt for at han har gjort noe straffbart.

Kanskje Frp kan komme til å velge samme strategi, nekte for at det har drevet med skattesnyteri, men betale straffeskatten.