Beste ledere i barnehagen?

De som i dag har levert barna i barnehagen, kan jo tenke at de blir tatt vare på av en ledelse som gjør det bedre enn den man selv må slite med på jobben. Så enkelt er det dog ikke å sammenlikne, skriver redaktør Magne Lerø .

De rister nok litt på hodet, en del næringslivsledere som i dag kan lese i Dagens Næringsliv at det er lederne i barnehagen som er de beste lederne. Det er en ganske utbredt oppfatning, at er det noen som kan ledelse, så er det de som driver i business og styrer med millioner av kroner og hundrevis av mennesker hver eneste dag. Men Nike Konsult har altså funnet ut at barnehageledere scorer bedre enn andre ledere både på utførelse, stil og på evnen til å bygge god kultur blant sine ansatte.

– Jeg ble veldig overrasket, men når man ser nærmere på hvor barnehagelederne scorer høyt, er det ikke så rart. De er jo utdannet pedagoger, sier Odd Leiv Andersen, organisasjonsutvikler og daglig leder i Nike Konsult til Dagens Næringsliv. De har drevet med lederutvikling i 11 år og har i denne tiden har de vært i kontakt med 4000 ledere.Konklusjonene han trekker basert seg på spørreskjemaer som blir fylt ut av medarbeiderne til alle lederne han har på kurs. Det er 80 barnehageledere i basen.Det kan nok stilles spørsmål med om en slik undersøkelse er representativ nok. Det får så være. Det har imidlertid ikke så mye for seg å rangere hvem som er de best lederne uavhengig av tid og sted, situasjon og bransje. Evnen til å lede er ikke en generell egenskap. Det denne undersøkelsen viser er at ansatte i barnehagen er mest fornøyd med sine ledere fordi de utøver et godt lederskap. Det betyr ikke at ledere i barnehagen nødvendigvis vil være bedre ledere enn andre om de begynte som ledere et annet sted. Det er jo ikke slik George Kenning hevdet, at er du en god leder, kan du lede hva som helst. Men man kommer et stykke på vei med å være en god ledertype.

Denne undersøkelsen måler ledelse forstått som relasjon til medarbeidere. Det er på mange måter kjernen i ledelse. Det er helt avgjørende at operative ledere mestrer dette. For ledere i politiske sammenhenger handler ledelse om en tilleggsdimensjon, å vinne kampen om interessene, å kunne sørge for at en får politiske gjennomslag for eget syn og den gruppen man representerer. Slikt blir det ofte tøffe bikkjeslagsmål av, både internt og eksternt. Når en skal avgjøre hvor dyktig en politisk leder er, legges det gjerne vekt på hva slags gjennomslagskraft en har.

Hvis Nike Konsult hadde sendt ut sitt spørreskjema når striden rundt Lars Sponheim og Carl I. Hagen pågikk på det mest intense, ville de sannsynligvis kommet betydelig lenger nede på lista over gode ledere enn barnehagelederne. Helt fram til i januar i år, ble Gerd-Liv Valla sett på som en god leder. I dag står hun for mange som eksempel på en dårlig leder. I næringslivssammenheng vurderes ikke en leder kun ut fra relasjoner og kulturbygging. Her gjelder det fremfor alt å oppnå resultater, skape lønnsomhet, ta sjanser, herje på slik at det blir pluss i regnskapene. I kampen for lønnsomhet kan ledere komme til å overse menneskene og prioritere effektiviteten og resultatjakten. I det lange løp er ikke det en god strategi. Noen ganger er det nødvendig. Lederne i barnehagen har ikke forlest seg på businesslitteratur om ledelse. De fleste trender inne ledelse går dem sikkert hus forbi. Men de forstår seg på mennesker. De vet hva ledelse handler om.

De kan snakke enkelt og tydelig slik at folk forstår. De vet at de må samarbeide for at man skal trives med å leve tett på hverandre. De har erfart at det gjelder å skape en kultur der en hjelper hverandre, fordi man må være sammen for å kunne mestre de utfordringer en stor flokk unger representerer hver eneste dag. Og de må leve åpent og ærlig. Unger ser, foreldre hører. Mange vet. Det er mye hybris knyttet til ledelse i næringslivet. Vi møter av og til en irriterende ”vi vet best”-holdning. Den bør de legge av seg. Vi har sett nok av ledere i næringslivet som går på trynet, nok av geskjeftige næringslivsledere som ikke har lyktes i det kompliserte samspillet som preger ledelse i stat og kommune. Men vi har sett få av dem prøve seg i barnehagen. Landets ledere innen barnehagen fortjener den anerkjennelsen som denne undersøkelsen gir. Og de som i dag har levert barna i barnehagen, kan jo regne med at de sannsynligvis blir tatt vare på av en ledelse som gjør det bedre enn den man må slite med på jobben.