Haga i ilden

Men Åslaug Haga som olje- og energiminister topper Jens Stoltenberg laget. Hun får nå de virkelig store klimautfordringene i fanget og må bevise av det ikke bare er prat med Stoltenberg, skriver redaktør Magne Lerø.

Ifølge NRK går Odd Roger Enoksen av som olje- og energiminister og Åslaug Haga overtar. Hvis dette er den eneste forandringen Jens Stoltenberg gjør i sin regjering, vil noen mene det er overraskende. Det har jo stått fram en liten hær av SV-politikere som har krevd både at Øystein Djupedal og Helen Bjørnøy går av og at SV får andre departementer. Nettopp derfor er det Jens Stoltenberg sannsynligvis lar det være med større rokkeringen denne gang. Han vil ikke gi etter for krav fra en fløy i SV. Stoltenberg har nok behov for å styrke laget i god til før neste valgkamp. Da vil selv ha regi og timing.

Åslaug Haga har levert varene som kommunalminister. Kommunene har fått et økonomisk løft. Det er betydelig mindre klagesang å fra kommunalt hold nå enn under de borgerlige. Flere i SV har ment at det var olje-og energiministerposten SV burde hatt, fordi man fra denne posisjonen har større innflytelse over miljø- og klimapolitikken. Det er nok ikke Jens Stoltenberg så interessert i. Her vil han ha ringrever som forstår seg på å kjempe med sterke næringsinteresser og balansere dette i forhold til de klimapolitiske utfordringer.

Når Aslaug Haga får denne posisjonen, er det å toppe laget. Haga får ansvaret for å utforme en energipolitikk som gir reduserte utslipp, men der en også tar hensyn til industriens bæreevne, arbeidsplasser i distriktene og et fornuftig tempo i utnyttelsen av de norske oljeressursene. Det har virket som om Odd Roger Enoksens har manglet autoritet i forhold til de rødgrønne. Haga vil gå inn i denne posisjonen med større autoritet, fordi hun er partileder.

Fredrik Hauge i Bellona mener Jens Stoltenbergs månelandingsprosjekt er i ferd med å gå i bakken. Haga har liten tid på seg for å vise at det ikke bare er prat med regjerings mål om saftige kutt i klimautslippene.

Det har vært spekulert på om Asps nestleder, fiskeriminister Helga Pedersen ville blitt satt på en tyngre ministerpost. Hun sier til Dagbladet i dag at hun bestyrer et viktig departement og ikke ønsker seg en ny utfordring. Det kan så være, men skal Helge Pedersen få bygget seg opp som en mulig arvtaker etter Jens Stoltenberg bør hun over i departement som gjør henne mer synlig. Det er en viktig jobb for Stoltenberg å sørge for at det gror opp en eller flere sterke kandidater til å overta etter ham.

Det er ikke mye tungt gods Helge Pedersen har brakt til torgs så lang som nestleder. Hun har et langt stykke igjen før hun er på Trond Giskes nivå når det gjelder å ta politiske initiativ og drive politikk igjennom. Nå har vel ikke Trond Giske styret sin posisjon som kronprins de siste årene. Men han fremstår vitterlig som en minister med trøkk. Helge Pedersen bør fremstå som et tydelig og sterkt kort i regjeringen. Det har hun større muligheter for i et annet departement. Siste tog er imidlertid ikke gått.