Burma-boikott

Nå er rollene byttet om. Aksjonisten Kjell Magne Bondevik kan kreve høyere tempo og kraftigere press mot regimet i Burma. Gammelaksjonisten Kristin Halvorsen må bruke tid, klargjøre premisser, konsekvenser og retningslinjer, for nå har hun makten, skriver redaktør Magne Lerø.

Kjell Magne Bondevik mener Kristin Halvorsen bør instruere oljefondet om å trekke investeringen i Burma nå. Hun bør ikke ta seg tid til å vente på en gjennomgang av de etiske retningslinjene som Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland (oljefondet) arbeider etter.

Grunnen til at oljefondets etikkråd ikke anbefaler salg, er at rådets retningslinjer ikke legger opp til nedsalg som en reaksjon på tidligere menneskerettighetsbrudd. Det er faren for fremtidige forhold som skal ligge til grunn for eventuelle reaksjoner mot selskaper.

– Våre retningslinjer er ikke innrettet slik at de skal fungere som en straffesanksjon. Det har vi ikke mandat til, sier leder av etikkrådet, Gro Nystuen, til NTB.

Danmarks største pensjonsselskap, ATP, trekker seg nå ut av en rekke internasjonale oljeselskaper som samarbeider med det burmesiske oljeselskapet Myanmar Oil. Det norske Oljefondet er inne med 7,6 milliarder kroner i åtte av tolv selskaper som ATP nå har bestemt seg for å vrake. Det aller meste av dette er satt i en aksjepost i det franske oljeselskapet Total. I tillegg kommer amerikanske Chevron, samt en gruppe selskaper fra India, Kina, Korea og Thailand.

Fremtiden i våre hender mener Etikkrådets preges av grov ansvarsfraskrivelse. Kjell Magne Bondevik mener rådet i det minste må komme med forslag til nye retningslinjer, slik at vi kan vurdere hvordan vi kan ramme dette usedvanlig brutale regimet

Bondevik, som nå leder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, mener Kristin Halvorsen er for passiv når hun bare registrerer at retningslinjene ikke tilsier uttrekk av noen av de 20 selskapene i oljefondets portefølje som fortsatt investerer i Burma.

NTB konfronterer Bondevik med at han ikke tok til orde for at oljefondet skulle boikotte Burma da han selv var statsminister

– Det er lov å tenke nytt, også for en avgått statsminister. Det gjør jeg nå. For det andre er situasjonen i Burma enda mer akutt nå, svarer Bondevik.

Det er ingen grunn til å kritisere Etikkrådet. De handler ut fra de retningslinjene som gjelder. Det er heller ikke etikkrådets oppgave å være en pådriver når det gjelde retningslinjer for hvor Statens Pensjonsfond skal investere. Det er det politikerne, representert ved finansministeren som skal avgjøre.

Kristin Halvorsen har sagt at hun ønsker å bruke Statens Pensjonsfond ”for å skape en bedre verden”. Hun vil at det skal bli lagt merke til både i finanskretser og blant politiske ledere når Pensjonsfondet går ut eller bestemmer seg for ikke å gå inn i et selskap.

Som finansminister må imidlertid Kristin Halvorsen opptre forutsigbart og styre gjennom regler og retningslinjer. Det er god grunn til å endre reglene slik at Statens pensjonsfond Utland kan komme seg ut av selskaper som samarbeider med det brutale regimet i Burma.

Nå kan Bondevik opptre blant aksjonistene og presse regjeringen til enten å skjære igjennom utenom retningslinjene eller i det minste få fortgang i arbeidet med å presisere retningslinjene. Vi tviler på om det er stor uenighet mellom Bondevik og Halvorsen i denne saken. Som minister og beslutningstaker, må en imidlertid premisser og konsekvenser utredes skikkelig. Derfor tar det lengre tid enn det utålmodige aksjonister krever.