Dropp lyntog nå

Lytt til Einar Enger: Lyntog er ikke lønnsomt. Det vil ta årevis for politikerne å bestemme seg for en investering på 300-500 milliarder. Bruk milliarder på å bygge ut det nettet vi har rundt Oslo mens en prater store visjoner, skriver redaktør Magne Lerø.

NSB-sjefen Einar Enger har gitt et fortjenstfullt bidrag til å få debatten om lyntog på skinner. Dette blir ikke lønnsomt, slo han fast i et foredro på en konferanse i regi av arbeidsgiverforeningen Spekter onsdag.

– Vi har regnet på dette, og finner ut at driftsinntektene på en bane mellom Oslo og Bergen kan dekke driftskostnader og vedlikehold. Men inntektene vil ikke kunne dekke investeringen, slår Enger fast, ifølge Aftenposten.

Det vil koste mellom 300 og 500 milliarder kroner å bygge ut en jernbanenett for lyntog i Norge.For to uker siden publiserte Jernbaneverket en konsulentrapport som viser at det vil være stor nytteeffekt av lyntog i Norge. Selskapet Norsk Bane har tidligere sagt at det er mulig å bygge og drive høyhastighetstog i Norge med bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

En lyntogbane fra Oslo til Bergen anslås å koste om lag 100 milliarder kroner. Det gir årlige investeringskostnader på minst 5 milliarder. Disse kostnadene klarer en ikke å dekke på driften, konkluderer NSB.

Han minner også om at Gardermobanen har maksimalt fart på 210 kilometer i timen og andre tog kjører i opptil 160.

-Vi kan diskutere om det er høyhastighet eller høy hastighet, men det er iallefall fort, sier Enger. Enger vil bruke milliarder på å investere i nettet rundt Oslo. Han fremholder at man for 60 milliarder kroner vil få ruter som vil frakte folk fra Halden, Skien eller Lillehammer til Oslo på en time.

Einar Enger står med begge beina plantet på jorda. Hans nøkterne tilnærming bør politikerne lytte til. Bygg ut jernbanenette rundt Oslo først. Det vil gi stor reduksjon i biltrafikken og raske miljøeffekter. Deretter får en diskuter om en vil bruke 100 milliarder på å bygge en jernbanestrekning for lyntog mellom Oslo og Bergen. Dette vil det ta årevis å bli enige om. Det vil jo være en liten skog av politikere som mener en linje til Trondheim bør komme først.

Det tok årevis å fatte beslutningen om bygging av ny opera, og hvor den skulle ligge. Men det ble sunget opera mens man ventet. Diskuter gjerne i årevis om, når og hvor vi skal bruke 500 milliarder for å bygge et lyntognett. I mellomtiden må en bruke milliarder på å bygge ut dagens spor rundt Oslo slik at NSB kan få kjøre raske tog som går når de skal.