Tippe-Nordby kan sparkes

Ut fra det vi nå vet, er det er saklig grunn for å gi Reidar Nordby sparken. Istedenfor gir styret ham 1,6 millioner kroner i lønn. De mangler dømmekraft og er fullstendig bak mål, skriver redaktør Magne Lerø.

I 2000 inngikk Reidar Nordby en avtale om at han skulle
trekkes 1000 kroner i lønn mot at Norsk Tipping skulle betale en gartner for å
holde orden på hagen hans. Det fikk Nordby ikke tid til etter at han påtok seg
et krevende internasjonalt tippeverv. Hvorfor i alle dager ble det gjort slik?
Reidar Nordby kan ikke gi et godt svar. Det kan heller ikke styreleder Sigmund
Thue. Dette var jo et opplegg til skattesnyteri fra første stund av.

Reidar Nordby har selvsagt visst at han har fått utført
tjenester for langt mer enn 1000 kroner måneden i sommerhalvåret. Han har
sittet stille og sett på at han har fått en lønnsøkning ingen har visst om og
latt være å innberette det til skattemyndighetene. Det endte med at en nabo tok
affære og en ansatt varslet om forholdet. Nordby ble tatt med buksa nede.

Skattesnyteri er i utgangspunktet en privatsak. Da det ble
kjent at Cecilie Ditlev-Simonsen i Hydro hadde unnlatt å betale skatt av et
beløp hun hadde arvet og som var plassert på en konto i Sveits, rykket
fagforeninger ut og forlangte at hun måtte sparkes. Det var det ikke
arbeidsrettslig grunnlag for. Det endte med en sluttpakke. Både hun og Eivind
Reiten innså at de ikke var tjent med at hun fortsatte som
informasjonsdirektør.

Det er mye verre med Reidar Nordby. Han har fått tjenester
for rundt 400 000 kroner som ikke er beskattet. Disse pengene har han lurt
til seg fra sin arbeidsgiver. Styret har ikke vært klar over at han har mottatt
tjenester for rundt 50 000, mens han ikke er blitt trukket for mer enn cirka
5000 kroner i lønn.

Det nytter ikke for Reidar Nordby å si at han ikke visste.
Han visste godt. Styrelederen visste nok ikke. Dette burde han ikke latt
passere. Reidar Nordby har grovt utnyttet sin stilling i flere år til å sikre
fordeler styret ikke har visst om. Det er saklig grunn til oppsigelse. Det
burde styret gjort tindrende klart. Istedenfor tullprater styrelederen om at
han er så viktig for selskapet at han kan fortsette med en lønn på 1,6
millioner kroner. Eneste forskjell er at han må betale for hagestell selv, hvis
han ikke orker å trave rundt med gressklippere, rive og spade.

Reidar Nordby har sagt opp sin stilling som administrerende
direktør, men skal fortsette som spesialrådgiver i selskapet med særlig ansvar
for internasjonale relasjoner.

Styret må komme til sans og samling, få en juridisk
vurdering av saken og halvere lønnen til Nordby hvis han skal fortsette i Norsk
Tipping.