Terra våkner og sparker

Det gir håp for Terra at eierne er tindrende klare på etikken. Men det kan være for lettvint å henge ut to meglere som syndebukker. De har neppe ansvar alene, skriver redaktør Magne Lerø.

Nå kommer ledelsen i Terra skikkelig på banen. Styreleder Gabriel Block Watne sier til Dagens Næringsliv at banken har en etisk plikt til å sørge for at kunden forstår hva han kjøper. Med dette har han lagt listen der den skal ligge. Det er dette de aktuelle meglerne, som i dette tilfelle må tåle betegnelsen ”råselgerne”, skal måles i forhold til.

Block Watne synes det er for tidlig å si om Terra vil ta deler av regningen. Det er forståelig at han ikke sier mer så langt. Det som er verd å merke seg, er at han ikke avviser at Terra kan komme til å bla opp. Det kan de først ta stilling til når alle fakta er på bordet.

Det er merkelig at det er Terra, med røtter i den norsk sparebanktradisjoner som har havnet i hengemyra. Hadde det nå vært en nymotens selskap eid av utlendinger som hadde et litt frynsete rykte, kunne vi har forstått det. Men sparebankene? Er de også i ferd med å miste sin sjel? Slik skal det ikke være, sier eierne. Nestlederen i styret, Herbjørn J. Steinsvik, minner om at det i gamle dager var eiketreet som var sparebankenes symbol. Det levde lenge, var nøysomt og nøkternt.

Konsernsjef Ola Sundt Ravnestad sier også til DN at de to meglerne, Harald Nordberg og Knut Anders Opstad, har opptrådt i stride med Terra verdigrunnlag. De ble i går tatt ut av aktiv tjeneste og skal nå redegjøre for alt som har skjedd i saken. De to meglerne jobber i Terra Securities som ledes av Svein Erik Nordang. Han får nå ansvaret for å legge fram en grundig rapport om alt som har skjedd i saken. Samtidig blir selskapet gransket av Kredittilsynet. Men er det de to meglerne, Nordang eller Ravnestad som har ansvaret? Hvem har godkjent hva? Og hva sier egentlig Terras etiske regelverk? Det kan være for lettvint å henge ut to meglere som syndebukker hvis systemet ikke fungerer som det skal.

Kommunene som har tapt penger på å følge rådene fra Terra, rasler med sablene og sier de vil kreve erstatning. Først må imidlertid alle fakta på bordet.

Fra sparebanker rundt omkring kommer det også krav om at noen må ta ansvar for den situasjonen man har hevdet. Noen hoder vil rulle. De to meglerne finner seg nok noe annet å gjøre. Hvor langt oppe i systemet ansvaret skal plasseres, er ikke klart.