Grådigheten i Terra

I Terra har ledelsen hatt kraftfulle incitamenter til å kjøre så remmer og tøy kunne holde – helt til de kjørte utfor stupet og dro en liten flokk fortvilete kommuner med seg. Tro ikke at det bare er i Terra den samme grådigheten finnes, skriver redaktør Magne Lerø.

Det har gått inflasjon i bruk av grådighetsbegrepet. Er det noen steder det
er på sin plass å bruke det, så er det innen deler av finansbransjen. Her
fremstår nå Terra Securities som verstingen i klassen. Vi får da inderlig håpe
at ingen er verre. Men vi har vanskelig å tro at Terra var blitt et
oppsamlingssted for meglere uten snøring og som opptrådte som de reneste
lurendreiere i forhold til troskyldige kommuner.

Det finnes selvsagt meglere også i andre finansselskaper som tøyer grensene.
Men vi får tro at disse selskapene har rutiner og en ledelse som sørger for å
sette foten ned når de oppdager at meglere går over streken. Det er i alle fall
ingen andre seriøse foretak som er blitt slått knockout av Kredittilsynet slik
vi har opplevd det denne uken.

Terra securities ga signaler til Kredittilsynet om at de var villig til å
bla opp mer en 150 millioner til de fire Nordlandskommunene hvis de fikk
beholde konsesjonen. Men Kredittilsynet var ikke til å rikke. Dermed ble det
konkurs. Dagbladet skriver i dag at Terra-systemet i
årevis har vært preget av en ukultur. Tidligere megler i selskapet, Per Ravlo,
slo alarm allerede i 1999. Han skrev et brev til daværende styreformannen i
Terra Fonds, Ola Sundt Ravnestad, om brudd på god meglerskikk og misbruk av
bankenes tillit «ved å utnytte deres ofte manglende profesjonalitet for å øke
egne kurtasjeinntekter». Her heter det videre at administrerende direktør i
Terra Fonds (senere Terra Securities), Odd Arne Pedersen, «har i praksis
akseptert og støttet oppunder praksisen.» Det endte med at Ravlo fikk sparken.

Dagbladet forteller videre at Konsernsjef Ola Sundt Ravnestad og
Market-direktør Odd Arne Pedersen kontrollerer sammen med sine familier 29
prosent av aksjene i Terra Markets, som igjen eier Terra Securities og Terra Fondsforvaltning
hadde planer om å selge seg ut. Det kunne de ha tjent 500 millioner på. Surt at
selskapet i går ble slått konkurs. VG skriver i dag at de
to Terra-toppene, Ola Sundt Ravnestad og Svein Erik Nordang og meglerne Knut
Anders Opstad og Harald Nordberg til sammen har tjent 55 millioner på to år. De
har selvsagt vært klar over at de har tøyd grensene for å sikre seg selv størst
mulig fortjeneste. Dette er grådighet satt i system. De ser neppe på seg selv
som luringer. De har bare gjort det de mener alle andre gjør, strekker seg for
å få de som har penger til å investere. Og stort sett har det gått bra. Vi
lever i gode tider. Når problemene i de amerikanske markedene dukker opp,
oppdager de hva de har vært med på. Da er det for sent.

De 78 sparebankene som står bak Terra, representerer noe helt annet enn
Terra Securities. Det er nesten prinsessen som har alliert seg med udyret. Ved
å la ledelsen eie 29 prosent av Terra Securities, har de gitt lederne et
kraftig incitament til å levere gode resultater. Og ledelsen har ikke latt seg
by to ganger. I Terra Securities har de kjørt så remmer og tøy kunne holde –
helt til det endte med at de kjørte utfor stupet og dro en liten flokk
fortvilete kommuner med seg.

Finansminister Kristin Halvorsen mener Terra-gruppen bør bla opp og hjelpe
de kommunene som er rammet. Terra-gruppen vil ventelig i dag avvise å ta
regningen, og henvise til at vi har både tilsyn og lovgivning her i landet som
skal sikre at pengeplasseringer skjer i betryggende former. Både Kristin
Halvorsen, Åslaug Haga og Jens Stoltenberg avviser at staten skal stille opp
for kommunene som har tapt penger. Man kan jo argumentere for at staten har et
ansvar for å lage lover både for kommuner og meglerhus som skal sikre at slikt
ikke skal skje. Og når reglene ikke er gode nok, kan staten vise ansvar med å
bla opp noen millioner. De kommunene det gjelder våknet
først i går til den virkeligheten de faktisk befinner seg i. De kan ikke kreve
noe som helst. De kan be om støtte fra Terra-gruppen og staten. Så langt tyder
alt på at de vil bli avvist.