Søtt og surt for Pepsi-Gro

Er det noen som har integritet, kraft og kompetanse til å påvirke PepsiCo, så er det Gro. Og honorar i superkonsulentklassen får vi leve med. Skepsisen går på at hun bidrar til å legitimere PepsiCo som mer «helsefremmende» enn det er grunnlag for, skriver redaktør Magne Lerø.

Det nytter ikke å være redd for å bli skitten på hendene for den som vil ha utrettet noe. Det vet Gro Harlem Brundtland. Hun vet også om seg selv at hun ikke er til salgs. Gro Harlem Brundtland mener det hun mener og har aldri kviet seg for ta en fight med dem som ikke er enige med henne. Hun er ikke i lomma på noen. I alle fall ikke på Pepsi.

Hun er imidlertid i ferd med å trå feil med sitt engasjement som rådgiver for Pepsi. Sammen med en del andre internasjonale tungvektere er hun medlem i en komité som skal gi ernæringsmessige råd til Pepsi. Komiteen har særlig vært opptatt av at transfett må byttes ut med flerumettet fett i snacksprodukter og at selskapet må lansere flere sunne produkter.

Men Pepsi er nå Pepsi, og brus er brus. Det inneholder mye sukker. Og som WTO-sjef manet Gro Harlem Brundtland til kamp mot sukkeret. Det betyr kamp mot både Pepsi og Cola som har mye skyld i at folk får i seg mer sukker enn godt er.

KrF-leder Dagfinn Høybråten var tidlig ute med å si at Gro Harlem Brundtland ikke burde ha tatt imot tilbudet om å bli rådgiver for Pepsi. Aps Jan Bøhler forsvarer at Gro Harlem Brundtland våger å gå inn i et stort internasjonalt selskap for å jobbe for endringer til beste for folks helse innenfra.

– Det er nødvendig å samarbeide med store selskaper for å oppnå resultater. Vår erfaring i WHO var at PepsiCo var de mest positive og aktive i samarbeidet vi den gang inviterte til for å følge opp være viktige, faglige anbefalinger om en ny og bedre praksis omkring ernæring, sier Harlem Brundtland til NTB.

I dag skriver VG at Gro Harlem Brundtland nekter å snakke om lønnen hun får for å stille opp på fire komitémøter i året. Avisen kan imidlertid fortelle at andre medlemmer i komiteen får 275 000 kroner i året.
Hvis det er slik det henger sammen, sier stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) blir hun betalt for å bidra til produktprofilering av selskapet.- Det de betaler henne for er ikke å gjøre en jobb, det er for å kunne bruke navnet hennes knyttet mot hennes tidligere posisjon som ledere for Verdens helseorganisasjon, sier Ballo og understreker at hun må oppgi hva hun får i godtgjørelse.

Det kan godt være Gro Harlem Brundtland ikke bryr deg med å oppgi lønnen hun får eller svare mer på kritikken. Hun er typen til det. Hun trenger ikke vektlegge sitt eget omdømme slik aktive politikere må. Hun skal ikke gjenvelges. Men hun bør nok opplyse om sitt honorar, selv om hun ikke har plikt til det.

Vi synes både å se og høre henne: Tenke seg til at jeg skulle være kjøpt og betalt av noen. For noe sludder. Og skulle ikke jeg ta imot det honoraret de andre får? Jeg holder da på med en masse ting som jeg ikke får en krone for.

275 000 kroner er et svimlende sum for et konsulentoppdrag. For PepsiCo er det småpenger. Her befinner vi oss i en klasse der vi kan tidoble lønninger og honorarer i forhold til norske forhold.Dette er en sak som illustrerer at selvbilde, virkelighetsbilde og mediebildet ikke blir sammenfallende. Gro Harlem Brundtland har et bilde av seg selv som vederheftig, ubestikkelig, tydelig og verdiorientert. Dette samme bildet tegnet vi av henne da vi vurderte henne som toppsjef. Hun var en av de topplederne som får høyest score på etiske refleksjon og verdiorientering. Er det noen som har integritet, kraft og kompetanse til å påvirke PepsiCo i riktig retning, så er det Gro. Noen må noen ganger våge å gå innenfor for å se om man kan oppnå mer enn å stå utenfor å rope.Gros omdømme får hun bekymre seg for selv. Vi får også tåle at hun får honorar som en internasjonal superkonsulent.

Når vi er avventende skeptisk til hennes engasjement i PepsiCo, er det fordi hun og komiteen bidrar til å legitimere PepsiCo som mer «helseremmende» er det er grunnlag for.