Maktkampen i Forsvaret

Plutselig hastet det for ledelsen i Forsvaret å vise handlekraft. Den beinharde maktkampen som nå er i gang kan få følger for flere. Om en sjef har fått påspandert en golftur til 4000 kroner, er det neppe tilstrekkelig grunn til å få sparken, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er gammelt nytt at en rekke sentrale personer i Forsvaret har latt seg påspandere både det ene og andre av Siemens. Det ble avdekket da Dalseideutvalget leverte sin rapport for syv måneder siden. Rapporten ble oversendt til Økokrim. Tirsdag aksjonerte Økokrim med tiltale mot 15 personer og firma. Blant de det er tatt ut tiltale mot, er viseadmiral Jan Rekstens, tidligere kontreadmiral Atle Thorbjørn Karlsvik og flaggkommandør Arne Morten Grønningsæter. Her dreier seg ut fra det vi nå vet for det meste om golfturer. De store fiskene ser ut til å være oberst Per Johnny Haugen og konsulent Bernt Refsahl. Dagbladet og VG skrev torsdag at de to til sammen har mottatt nærmere en halv million kroner fra Siemens.

De to sjefene i Simens som er siktet for korrupsjon, ble i tirsdag fjernet fra sine stillinger. På spørsmål fra mediene om hvorfor sjefene i Forsvaret ikke ble permittert, svarte forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen at forsvaret er helt avhengig av full tillit i befolkningen, Stortinget og næringslivet, men at man må følge arbeidslivets spilleregler. Hun skapte et inntrykk av at noen suspensjon ikke var nær forestående.

Da hun kom på jobben morgen etter, satte hun i gang med å frabeordre Arne Morten Grønningsæter og Jan Reksten. De protesterer i dag kraftig mot det skjer. Grønningssæter sier til VG i dag at det som skjer er en ulovlig disiplinæraksjon og maktmisbruk.

En tiltale fra Økokrim er ikke god nok grunn til at man skal få sparken. I seg selv er det ikke tilstrekkelig grunn til suspensjon heller. Da plikter arbeidsgiver å sette seg godt inn i saken og selv ha en oppfatning av alvoret i det man blir anklaget for. Forsvarsledelsen har kjent til denne saken i syv måneder. Hvorfor har de ikke fortatt seg noe tidligere? Grunnen er at man ikke har sett på saken som alvorlig nok. Så kommer Økokrim. Da må de foreta seg noe – og man argumenterer med at dette mp skje av hensyn til tilliten til Forsvaret.

Vi kan ikke se at tilliten blir styrket ved det man nå foretar seg. Vi aner en tøff maktkamp som skjer innen det øvre skift av ledere i Forsvaret.

Hvis de to det her gjelder ikke har gjort noe mer kritikkverdig enn å bli påstander en golftur til Spania til en verdi av 4000 kroner i 2004, er det knapt nok god nok grunn til suspensjon. Selv hevder de at de ikke var klar over at det var Siemens dom dekket oppholdet. De betalte reisen selv.

Forholdene rundt disse golfturene er vel dokumentert. Flere av dem som nå er tiltalt, var vitner i rettssaken mot Atle Thorbjørn Karlsvik i Bergen Tingrett. Karlsvik ble frikjent, men saken er anket. Da Karlsvik ble frikjent skyldes det at det ikke kunne dokumenters at han hadde brutt lover eller instrukser. Han hadde handlet ut fra skjønn.

Det samme kan være tilfelle for noen av dem som det nå er tatt ut tiltale mot.

For få år siden var slike smøreturer helt vanlig. Det kunne jo vært interessant om statsbedriften Telenor offentliggjort en liste over hvem de har smørt de siste 10 årene for eksempel. Listen vil se helt annerledes ut i 1997 enn i 2007. En av dem som deltok på Telenors smøreturer til OL i Sydney og VM i friidrett i Aten i 2000, var Knut Grøholt, daværende direktør i Vinmonopolet. Da dette ble kjent, fikk han kritikk, men han mistet ikke jobben.

Mye av det som for få år siden var ok, er i dag uakseptabelt. I 2003 fikk vi en ny lov om korrupsjon. Korrupsjon handler om bestikkelser eller, som det står i paragraf 276, «utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Det finnes en dom som definerer gaver på 10 000 kroner som korrupsjon.

Forsvaret har også presisert sine egne regler på dette området. Vi kan derfor ikke bruke dagens regelverk når vi skal vurdere handlinger i en tid der reglene var mer romslige.

1 2004 og 2005 var det mye å lese om smøreturer i mediene. I 2005 og 2006 laget en rekke bedrifter sitt eget etiske regelverk. NHO ga også ut heftet «Over streken». Her kan vi lese om at gaver av lite verdi (vin og blomster for eksempel), arbeidslunsj og arbeidsmiddager er ok. Dyre måltider, billetter til sport og kulturarrangementet, deltakelse av ledsager bør en vurdere nøye og kostnader til reiser og opphold med lite faglig innhold mener NHO bør være uakseptabelt. Inn under dette kommer golfturer. Det var ikke opplagt at det var slik i 2003 og 2004- og definitivt ikke om vi går tilbake til før århundreskiftet.

Kampen mot korrupsjon er uhyre viktig. Men den må samfunnet føre med centimeter, ikke millimetermål. Det er altså forskjell på å motta 250 000 eller 4000 kroner.

I dag har Forsvaret, som så mange andre bedrifter og organisasjoner, strammet inn. Det er derfor ikke noen grunn til å hevde at det i dag er en korrupsjonskultur i Forsvaret. Det er strammet inn. 2007 er ikke 2003 og 2004.

Den tyske teknologigiganten Siemens har brukt noen titalls milliarder på smøring. En rekke sjefer er blitt sparket. I tillegg til smøringen av ansatte i Forsvaret har de overfakturert Forsvaret for over 50 millioner. Det er regelrette kjeltringstreker.

Det er kombinasjonen av denne overfaktureringen og all smøringen som gjør denne saken pikant. Ansatte kan mistenkes for å ha vist lemfeldighet med kontroll av fakturaene fordi relasjonen til Siemens var blitt temmelig tett.

Økokrim har sendt en sjokkbølge mot Forsvaret. Uten tvil skader dette Forsvarets omdømme. Da er det desto viktigere at vi opptrer nyansert og ikke bare roper ut «spark, spark». Vi må få litt mer kjøtt på økokrimbenet før den slags konklusjoner bør trekkes.

 

Dette er en bearbeidet versjon av gårsdagens leder: «Korrupsjonsjaget mot forsvaret».