Fougners hvitvasking

Det er bare å ta til etterretning at advokat Jan Fougner mener han har gjort et prikkfritt arbeid og aldri var i tvil om at Valla mobbet Yssen. Hans navn vil imidlertid i lang tid være knyttet til en metode for hvordan arbeidskonflikter mellom ledere ikke skal løses, skriver redaktør Magne Lerø.

I dag snakker advokat Jan Fougner ut i Dagens Næringsliv. Det kommer ikke fram så mye nytt. Det er et sympatisk trekk at han som fremsto som Vallas bøddel sier hun har skrevet en velskrevet og spennende bok.

 

– Det er interessant å lese hennes opplevelse av prosessen. Å være i Vallas situasjon må ha vært helt fryktelig og ekstremt krevende. Det er ikke vanskelig å forstå at hun syntes dette var forferdelig vanskelig. Også for Ingunn Yssen var dette forferdelig tøft. Det var en enormt krevende prosess. Vi var bekymret for påkjenningen begge ble utsatt for, sier Fougner.

 

Det tror vi på. Fougner er en drivende dyktig jurist, en av landets fremste eksperter på arbeidsrett og han tok fatt i oppdraget fra LO med det største alvor. Med seg hadde han to andre skarpskodde jurister som nøt bred tillit.

 

 

Fougner sier han og kollegene i utvalget var sikre på at de skulle konkludere i Ingunn Yssens favør. Han mener ettertiden har styrket deres konklusjon og fastholder at Gerd-Liv Vallas rettssikkerhet ble ivaretatt på best mulig måte. Han beklager lekkasjene til pressen, og sier at ordvalget i rapporten ikke ble tøffere enn nødvendig.

 

 

Ifølge Fougner har utvalget levert et prikkfritt arbeid. Fougner har bare gjort sitt beste for å løse det oppdraget de fikk. VG har bare skrevet det kilder fortalte. Ingunn Yssen har bare latt VG får en kopi av oppsigelsens sin. LO har bare bedt et utvalg vurdere de juridiske sider ved saken. Alle har bare. Og ingen har bedt Valla trekke seg. Hun bare trakk seg jo selv.

 

 

Fougners tar ikke ansvar for at Gerd-Liv Valla ikke får se rapporten fra de to psykiaterne som har vurdert Valla og arbeidsmiljøet i LO. Den avgjørelsen er det LO som har tatt.

 

 Dagens Næringsliv skriver at til grunn for konklusjonen til utvalget lå dokumenter, vitneavhør, medisinske funn og forklaringer fra partene som pekte entydig i retning av at Ingunn Yssens påstander var riktige. Det er temmelig sterkt at ”medisinske funn” om Valla som var premisser for utvalget konklusjon, fortsett er nedlåst i safen hos advokatfirmaet Wiersholm. Alle andre i landet har rett til å få innsyn i medisinske vurderinger av en selv. Med et unntak.På et punkt i intervjuet tar Fougner feil.–          I en arbeidsrettssak tar en domstol stilling til krav på erstatning eller vurderer om en oppsigelse er usaklig. I denne saken var ikke en rettssak mulig. Ingunn Yssen hadde sagt opp i LO. Hun hadde ikke fremsatt noe krav. Det var ikke mulig for LO å gå til tingretten og be den vurdere om Gerd-Liv Valla hadde brutt loven eller andre spørsmål som var viktig for LO som arbeidsgiver. Domstoler driver ikke utredning, sier Jan Fougner til DN. Han sier at LO måtte foreta seg noe, for arbeidsmiljølovens krav er klare. LO måtte undersøke om Yssens påstander var riktige. 

Det kan ikke bety at man må taue inn jurister og advokater dersom en medarbeider påstår at sjefen trakasserer en. La oss dra parallellen til Eli Arnstad i Enova. Hun ble anklager for trakassering. Altså inn med jurist og psykiater. Er det slik Arbeidsmiljøloven er å forstå? Arnstad valgte å kaste kortene før prosessen mot henne hadde kommet skikkelig i gang. Hun var ikke interessert i å bli hakkemat i mediene. Det eneste som kunne ha reddet henne var om styret hadde rykket ut med langt mer håndfast støtte til henne og beskjed om at anonyme påstander om trakassering ikke skulle være gjenstand for noen undersøkelse. Det er lett å si i ettertid. Sannsynligvis var ikke styret klar over hvor lite lysten hun var på å kjempe i motvind mot egne ansatte.

  En leder bør tenke seg nøye om man vil gå inn i en prosess slik Fougner mener den skal kjøres. En bør vurdere å ta en sluttpakke jo før jo heller. For ifølge Fougner er det slik rettstilstanden for ledere er i landet for tiden: Man må være forberedt på at en jurist og psykiater går inn iblant de ansatte, snakker med alle, oppretter en anonym varslertelefon, utarbeider en rapport som sendes til styreleder og en rapport fra en psykiater som en selv ikke får lese.

Det er slik det skal gjøres, mener Fougner.

 Om mediene fatter interesser? Det spørs hvor kjent du eller den organisasjonen du leder er.