Dobbeltmoralisten Hagen

Carl I. Hagen har vært reisende i dobbeltmoral. I dag bør han legge seg paddeflat eller komme opp med et forsvar som beviser at han ikke er landets mest profilerte skattesnyter, skriver redaktør Magne Lerø.

Dersom det VG skriver i dag er riktig, bør Carl I. Hagen i
dag innkalle til pressekonferanse og legge seg så flat som det går an, be det
norske folk om unnskyldning og si at han personlig skal betale tilbake verdien
av skattesnyteriet som Ligningskontoret nå vil fordele på Hagen, Hans Røsjorde,
Fridtjof Frank Gundersen, Jan Simonsen og Øystein Hedstrøm. Denne saken kan
være så alvorlig at det kan komme til å stå om tilliten til ham som
visepresident i Stortinget.

Så langt har Frp ikke ville kommentere saken som Oslo
ligningskontor har reist mot dem. Geir Moe gjorde det han kunne for å holde
saken unna valgkampen og ba alle vente til saken var tilstrekkelig belyst, det
vil si, til de hadde fått gitt sitt tilsvar. Nå kan ikke Siv Jensen og Geir Moe
vente lenger.

VG
skriver at Oslo ligningskontor mener Frp brøt loven da de overførte 416 000
kroner fra stortingsgruppen til en hemmelig reisekonto i 1997. Ligningskontoret
mener overføringen er å betrakte som en skjult lønnsutbetaling til dem som fikk
delta på reisene.

De seks Frp-toppene som undertegnet vedtaket om å opprette
kontoen, får et påslag i inntekten på rundt 70 000 kroner hver. Det kan bli
enda høyere for noen av dem.

Jan
Simonsen, som er ekskludert fra Frp, sier til VG at den hemmelige kontoen
grenser mot underslag og at saken bør etterforskes av Økokrim. Han protesterer
mot å få et skattekrav på 70 000 kroner og sier han kun har deltatt på en tur
til Istanbul som kostet om lag 10 000 kroner.

Det
er ikke ført regnskap med reisekontoen. Hagen har levert bilag i blå ringperm
og kontoen har stått i Eli Hagen navn. Kontoen kalles «Stiftelsen», men det er
ikke opprettet noe stiftelse. Det foreligger heller ikke møtereferater eller
andre formaliteter. Det er med andre ord en konto som er tappet etter hvert som
det har vært behov.

Kontoen
er bare en liten del av skatteunndragelsen som Frp anklages for. Det skal være
snakk om et beløp på nærmer 2,6 millioner som skattemyndighetene har
innsigelser mot.

Ligningskontoret varslet Økokrim da de ble kjent med saken.
Økokrim pekte på at uttaket lå langt tilbake i tid og la saken til side.

Om
Økokrim skal se på saken igjen, får de selv avgjøre når alle fakta er på
bordet. Det virker som om Oslo ligningskontor har gode kort på hånden. I
praksis påstår de at Frp har brutt både skatteloven og regnskapsloven. Vi kan
ikke forstå annet enn at dette er en mer alvorlig sak enn om en sjef i
Forsvaret betaler egen reise til Spania for å spille golf, men lar Simens
betale for hotell og mat. Slik skal ikke skje i dag. Men slik var det overalt for
få år siden, før vi fikk en lov som definerer den slags som korrupsjon.

Det
er ekstra ille når det er stortingsrepresentanter det gjelder, selv om de ikke
har bedre peiling på hva de lovene de vedtar betyr i praksis. Eller så vet de
det altfor godt, overfører et beløp til en konto og bruker pengene som det
passer dem, trygg på at skattemyndighetene ikke får innsikt.

Det
er skattesnyteri med overlegg. Mangler Hagen skattemessig forstand, eller er
han en notorisk skattesnyter?

Reidar
Nordby mistet jobben i Norsk Tipping på grunn av at han hadde unndratt vel 300
000 kroner fra beskatning. Per Ditlev Simonsen måtte gå av som ordfører i Oslo
på grunn av en hemmelig konto i Sveits. Og hans datter Cecilie mistet jobben i
Hydro – av samme grunn.

Hva
er forskjellen på dem og på det Frp-politikerne har foretatt seg? Har de alle
vært i god tro? Har de, alle sammen, bare misforstått de reglene de selv har
vedtatt skal gjelde for alle andre?

I dag bør Siv Jensen på banen og svinge pisken over sin
politiske læremester, Carl I. Hagen.

Vi
går ut fra at hun har «lært av seg» den «trikse og fikse»-kulturen som
tydeligvis har preget Frp under Hagens ledelse. Hagen har nok også lært etter
hvert. Men ut fra det vi nå kjenner til et mye av det Hagen har uttalt om bruk
av offentlige midler, fullstendig uforståelig. Og slik han holdt på med Victor Nordmanns
reiseregninger? Hagen har til tider vært reisende i dobbeltmoral. Han har så
visst sett splinten i andres øyne, men ikke bjelken i sitt eget.