Frp hyller skatteparadis

Skatteparadiser er skjulesteder for økonomisk kriminalitet. Det er på tide at også Frp krever at det internasjonale samfunn tar affære og tvinger de til åpenhet om pengestrømmer, skriver redaktør Magne Lerø.

I dag langer finansminister Kristin Halvorsen ut mot Frp som hun mener oppfordrer til grov økonomisk kriminalitet

– De hyller skatteparadiser og kutter i toll –og skatteetaten, sier Halvorsen til Aftenposten. Foranledningen er at Frps medlem av finanskomiteen, Gjermund Hagesæter, mener at vi hadde hatt et langt høyere skattenivå i dag om vi ikke hadde hatt skatteparadiser og lavskatteland. Hagesæther innrømmer at skatteparadisene som er lukket for innsyn, kan skjule kriminalitet. Det tar han selvsagt avstand fra. Han mener også politiet må kunne kreve innsyn i spesielle saker.

Sveitsiske myndighet er av den oppfatning at skatteunndragelser ikke er kriminalitet. Hagesæter er ikke enig, men han legger til at det finnes mer alvorlig kriminalitet, for eksempel terrorvirksomhet og narkotikavirksomhet.

 

Det finnes få oppegående mennesker som ikke er enig med ham i at det er verre å sprenge en buss i luften enn å snyte på skatten. Problemet er at Hagesæter avslører en slepphendt holdning til skatteunndragelser. Vi får inntrykk av at skatteparadiser ikke er noe myndigheten bør bry seg så mye med.

Kristin Halvorsen mener Frp har sluppet katta ut av sekken med Hagesæters uttalelser, og sier det  er naivt å tro at det er mulig å skille mellom terrorpenger, narkotikapenger og andre penger i skatteparadisene.

Gjermund Hagesæter har vært så pass upresis i sin uttalelser at Siv Jensen bør klargjøre hvor Frp står. Det er greit at Frp er opptatt av at det skal være være tillatt å bruke skatt som et konkurransefortrinn nasjonene i mellom. Skattenivået varierer i Europa. Noen av landene i Øst har valgt å legge seg på en lav bedriftsbeskatning for på kunne tiltrekke seg bedrifter som vil etabler seg. Skattetrykket for privatpersoner varierer også mye. Dette har sammenheng med hva hvilke tjenester det offentlige skal tilby. Den slags konkurranse landene mellom tåler vi godt.

Skatteparadiser er noe annet. Det er land som melder seg ut av det internasjonale samarbeidet og blir et tilholdssted for virksomhet som ikke tåler dagens lys. Alle som arbeider med korrupsjon peker på at det er avgjørende å få innsyn i pengestrømmen ut og inn av skatteparadiser for å få bekjempet økonomisk kriminalitet. Det internasjonalt samfunn kan heller ikke ikke akseptere at skattesnyteri slettes i system slik det skjer i dag.

 

Sveitsiske banker og banker i skatteparadis er kjent for full diskresjon. Når de mottar penger, vil en gi kunden full frihet til å definere alle betinger for forvaltningen. Skal det være hemmelig, så skal det vær hemmelig.

En slik diskresjon kan og bør ikke det internasjonalt samfunn aksepter lenger.

Tyskland har gått til angrep på Liechtenstein som i praksis fungerer som et skatteparadis. De har skaffet seg innsyn ved å kjøpe kontoopplysninger fra en bankansatt. De har bevis for at Lichtenstein er et skjulested for skattesnytere fra flere land i Europa.

Kampen mot terror har ført til at skatteparadisenes posisjon er svekket. Men det er langt igjen før det internasjonale samfunn får oversikt over de illegale pengestrømmene. Denne kampen bør også Frp helhjertet delta i.