Hagas triksing

I iveren etter at å ta hånd om sine egne, har Åslaug Haga gjort seg til lovbryter. Snakk om å bli tatt med buksa nede. Det Eli Arnstad har fått, minner mest om en fallskjerm, en fordekt sådan, for fallskjermer er jo de rødgrønne i mot, skriver redaktør Magne Lerø.

Eli Arnstad trakk seg som direktør i Enova da det ble framsatt anonyme påstander om at hun hadde trakassert ansatte. Hun orket ikke offentlig bråk om egen lederstil. Ikke lenge etter ble hun tauet inn som konsulent for olje -og energidepartementet. Hun får nærmere fem hundre tusen kroner i lønn og kompensasjon for en dags arbeid i uka. Det gir en årslønn på rundt to millioner kroner. Ingen i olje –og energidepartementet faller av stolen av slike timelønninger. Det er høye lederlønninger de rødgrønne er i mot. Med en halv million i bunnen + litt mer jobbing, sitter Arnstad igjen med mer enn den millioner hun fikk da hun var sjef fra Enova. Våren 2008 blir veldig bra. Da får hun både millionlønn og konsulentinntekter fra Haga.

 

 Når det offentlige skal inngå konsulentkontrakter i denne størrelsesorden, skal det føres anbudsprotokoll, begrunnelse for hvem som får oppdraget skal formuleres skriftlig, en som blir engasjert skal sende inn HMS-egenerklæring og det skal innhentes skatteattest. Det er ikke gjort i Arnstads tilfelle. Hun har bare fått oppdraget.– Jeg har kun forholdt meg til Arnstads kompetanse som departementet har behov for, sier Åslaug Haga til Dagens Næringsliv. Hun avviser at dette er noen vennetjeneste. Når hun var med i Arnstads 40-årsdag, var det fordi hun var invitert av tvillingsøster Elis tvillingsøster, Marit Arnstad.– Dette er alvorlig og det lukter vennetjeneste lang vei, sier Per Kristian Foss (H).

Hvis ikke dette er en vennetjeneste, hva skulle da være en vennetjeneste? Her er ikke oppdraget lyst ut en gang. En vennetjeneste betyr ikke at man sløser penger på noe man ikke trenger. En vennetjeneste er et oppdrag noen får på grunn av de tette relasjonene det er mellom de to partene som inngår avtale.

 

 Om Elin Arnstad hadde søkt en sentral stilling i olje -og energidepartementet, hadde ikke Åslaug Haga vært inhabil fordi om hun kjenner søstere svært godt og hadde vært hjemme hos Eli Arnstad flere ganger. Når en stilling lyses ut, blir søkerne vurdert både av representanter fra de ansatte og ermbetsverket, slik det skjedde da Ida Hjort Kraby ble ansatt som barneombud. I denne prosessen skjedde det ikke noen formelle feil. Manuela Ramin Osmundsen kunne til og med ha oppfordret Kraby til å søke stillingen uten å ha kommet i strid med noe regelverk.

Noe helt annet er det Åslaug Haga har gjort. Hun har med viten og vilje latt være å følge de reglene som gjelder fordi hun ville ha Arnstad. Eller vil departementet ha oss til å tro at ingen der har kommet på at man har et regelverk for denne typen engasjementer? De leser da aviser og følger med i timen. De har vel fått med seg at riksrevisjonen retter beinhard kritikk mot det offentlige for ikke å følge reglene for offentlige anskaffelser.

 

 

Det enste som gir mening, er å se på dette som en fallskjerm. De rødgrønne tar ansvar for sine. Eli Arnstad har gjort en kjempejobb i Enova. Situasjonen ble helt umulig for henne da de ansatte startet et offentlig kjør mot henne med påstander om trakkassering. Hun gikk på dagen og fikk lønn et halvt år. Det er en fallsskjerm i miniklassen. Et halvt år er ikke lang tid på å finne seg en ny jobb. De rødgrønne er i mot store fallskjermer. Så da må det løses på en annen måte. Så tenkt, så gjort. Og Eli Arnstad er utvilsomt en dyktig medarbeider som departementet har glede av. To fluer i et smekk, med andre ord.

 Slik må det ha skjedd. Eller så får Åslaug Haga gi en bedre og mer troverdig forklaring.Obs. I LO er de også i mot fallskjermer. Gerd-Liv Valla får fortsatt full lønn. Men det er ikke fallskjerm, sier LO. Det er de jo i mot.