Danielsens helseoppgjør

Åge Danielsen har rett i at han ble sparket fordi han ble for brysom for Helse Sør-Øst. Han ville ikke innordne seg den «svadalinjen» som preger helseforetaket og som skaper uklarhet med hensyn til hvem som har ansvar for hva, skriver redaktør Magne Lerø .

Åge Danielsen tar et kraftig oppgjør med Helse Sør-Øst og Bente
Mikkelsen i Dagens Næringsliv i dag. Han mener helseforetaket er blitt et
såpass tungrodd byråkrati at «enhver Sovjet-byråkrat ville ha rødmet».
Danielsen fikk sparken for et par måneder siden. Igangsetting av sykehotellet
uten godkjenning ble oppgitt som grunn. Ifølge Danielsen var ikke det årsaken
til at han ble sparket. Den virkelige årsaken var at han 18. februar i år sa
rett ut til mediene at det ikke var mulig å oppnå driftsmessige balanse uten at
konsekvensene ville bli utålelige. Grunnen er at store deler av driften ved
sykehuset er innsatsfinansiert og at innpå 70 prosent er personalkostnader.
Færre ansatte betyr reduserte inntekter. Danielsen har tidligere også kommet
med uttalelser som ikke har falt i god jord hos sjefene oppover i systemet og
hos helseministeren. Men denne gangen mente de tydeligvis han hadde gått for
langt.

Danielsen forteller at daværende nestleder i styret, Kristin Ørmen
Johnsen, var rystet over at noen kunne gå ut og si noe så politisk ukorrekt.

– Jeg skulle visst stå i giv akt, og si «Ja vel, statsråd», selv om
oppgaven var umulig, sier Danielsen. Han legger til at han ikke akter å si at
to pluss to er seks selv om noen ønsker det.

Sjefen i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, sier ikke noe annet enn det
Sylvia Brustad vil høre. I helsevesenet er lojalitet oppover blitt et viktig
prinsipp. Det blir mye svada av det, men det er slik det blir i et system der
vanskelige avgjørelser hele tiden må skyves oppover i systemet.

Det så vi nå også når det gjaldt sykehotellet. Den ene dagen ble det
behandlet i styret for sykehuset, den neste i Helse Sør-Øst, mens den reelle
beslutningstaker var Sylvi Brustad. Hun blar opp 140 millioner slik at hotellet
kan bygges.

Bente
Mikkelsen og Hanne Harlem ville ikke ha dette hotellet. De mente det var andre
ting det var viktigere å bruke penger på. Men de ble feid av banen av
folkemeningen, mediene, politikere og hotellinvestorer. Det ble politisk
nødvendig å oppføre det planlagte hotellet.

Det gikk politikk i saken da Danielsen ble sparket – og det ble
politisk nødvendig å sette Bente Mikkelsen og Hanne Harlem på sidelinjen når
det gjaldt sykehotellet. Harlem tar mild selvkritikk i Aftenposten i dag. Det
passer seg. Hun kan jo ikke si at Helse Sør-Øst fortsatt er motstandere av å
føre opp det nye sykehotellet.

Denne saken viser at vi har store styringsproblemer i helse-Norge. Vi
ser gang på gang at saker må langt oppover i systemet for å bli avgjort. Det
skaper uklarhet med hensyn til hvem som har ansvar for hva. Uklare
ansvarsforhold skaper en utydelig ledelse. Kartet stemmer ikke med terrenget.
Derfor er det mange som har trukket seg fra lederposisjoner i helse-Norge.

Vi har nå
fått de første meldingene om at sykehusene har brukt mer penger enn budsjettert
de første månedene i 2008, og at det ikke er tatt høyde for de økte
personalkostnadene i budsjettene. Det ligger an til å bli som vanlig.
Ministeren innskjerper kravet om å holde budsjettene, alle med budsjettansvar
sier «det blir tøft, men vi skal gjøre vårt» – og så blir underskuddet på en
milliard likevel.

Eller skal vi våge å tro at man har greid å bryte den vonde
underskuddssirkelen i år? Bente Mikkelsen må jo sørge for at de i alle fall
greier det på Rikshospitalet. Nå er Danielsen ute, og de har fått et nytt,
lojalt styre og en ledelse som er klar til å kutte slik styret og Helse Sør-Øst
ber om.

Åge Danielsen tror åpenbart på seg selv om sine underskudd. Nå får vi
se om de klarer det bedre nå når han er over alle hauger.