Enova som advokatmat

Nå bør Åslaug Haga be advokat Sten Foyn pakke sammen og de ansatte legge bort stridsøksene. Enova har fått en ny direktør som fortjener å bli møtt med konstruktiv velvilje og ikke grums fra fortiden fremført av svindyre advokater, skriver redaktør Magne Lerø.

Er det de ansatte i Enova selv eller staten som betaler advokater et par tusen kroner timen for at de skal føre konflikten i Enova videre? Spørsmålet er betimelig etter at advokat Sten Foyn i Haavind Vislie gir seg til å kommentere uttalelser fra den nytilsatte direktøren om hvordan han vil sørge for et godt arbeidsmiljø i selskapet.

La oss raskt rekapitulere det om har skjedd. Da påstander om mobbing og trakassering ble fremsatt anonymt i november i fjor, trakk Eli Arnstad seg som direktør. Styret ba om at påstandene ble konkretisert. De ansatte svarte med å si at det var det styrets ansvar å finne ut av. Det utviklet seg etter hvert til en strid mellom styret og de ansatte knyttet til påstandene om at arbeidsmiljø var preget av mobbing og trakassering. De ansatte tauet inn jurister for å snakke med de ansatte. Da satte styret foten ned og slo fast at de ansatte på egen hånd ikke hadde fullmakt til å innlede denne typen undersøkelser. De ansatte sørget for at det ble utarbeidet en rapport der juristene konkluderte med at arbeidsmiljøloven sannsynligvis var brutt. Styret på sin side hevdet det motsatte, og styreleder Jørn Rattsø mente de ansatte burde ”bøye nakken” og beklage at de hadde anklaget Eli Arnstad for mobbing. En ansatt fortalte da sin historien i mediene. Olje- og energiminister Åslaug Haga uttalte også offentlig at det er trakassering det dreier seg om i Enova. Både styret og de ansatte har vært i møter med Haga og begge parter har hatt jurister til å kommentere saken. Det er nå laget en plan for hvordan tilliten mellom styre og ansatte skal gjenopprettes.

De ansatte har krevd at styret skal erkjenne feil og konkludere med at Eli Arnstad har mobbet ansatte og brutt arbeidsmiljøloven. Styret har ikke villet si mer enn at det var rett å varsle og at man har problemer i arbeidsmiljøet.

Fredag kunne styreleder Jørn Rattsø presentere den nye direktøren. Han heter Nils Kristian Nakstad og til trer 23 mai.

–         Den historiske saken om arbeidsmiljøet må få sin avrunding i et fornyet samarbeid mellom ledelse og ansatte i Enova, sier Rattsø til Dagens Næringsliv.

En skulle tror de ansatte er fornøyd med at de har fått en ny leder som vil ta fatt og blant annet sørge for et bedre arbeidsmiljø. Men nei da. De ansatte sier ikke er knyst. De har engasjert en jurist som skal snakke for seg. Og når advokat Sten Foyn forstår at det bestilles mer bråk, leverer han varene. For han er det absurd at en ny direktør skal løse konflikten mellom styre og de ansatte i Enova.

– Styret kan ikke overlate til en ny administrerende direktør å behandle styrets ulovlige håndtering av varslingssaken, sier Foyn og legger til:

– Vi er nå nødt til å gå nye runder med Enovas eier, Olje -og energidepartementet, for å undersøke hvordan de stiller seg til at styret ikke ønsker æ løse arbeidsmiljøsaken,

 

Foyn har nok ikke noe imot å forlenge oppdraget med noen titusener til av det. Men hvem skal betale for dette? Er det Haga som tar regningen? Eller Enova? Eller de ansatte? Eller en fagforening?

 

Nå er det på tide at Åslaug Haga sender juristene hjem og ber de ansatte bli ferdig med fortiden. Nå har de fått en ny direktør. Han er på plass om halvannen uke. Da får man ta det derfra. Det er grenser for hvor mye tid en skal bruke på å grave i fortiden. Styret og de ansatte er enige om at det var riktig og varsle, men de er uenige om styrets måte å takle varslingen på.

Denne typen uenighet kan man leve med.

 

Noen ansatte må finne seg i leve med en sjef de ikke er fornøyd med. Og noen sjefer må være leder for ansatte de nesten blir sprø av. Det er også mange ansatte som mener vedtak et styre fatter er helt på trynet.

 

Men vi kan ikke holde på å spake noen helt tiden. Vi får leve med konflikter og uenighet. I Enova må tiden for lengst være inne til å begrave stridsøksene.

 

De ansatte forholder seg ikke til styrte i de daglige. Ert styre baserer seg ikke på at de har tillit hos de ansatte. Styret baserer seg på tillit fra sin eier eller oppdragsgiver.

 

Det er daglig leder de ansatte forholder seg til. Når det gjelder arbeidsmiljøsaker, er ikke en daglig leder i lomma på et styre. Dette har daglig leder et personlig ansvar for å skape et skikkelig arbeidsmiljø. Nå får de forhold seg til Nils Kristian Nakstad og be advokat Sten Foyn finne noen andre å sende fakturaer til. Det er viktig at Enova ikke trekker med seg fortidens konflikter videre slik det skjer ved Nasjonalmuseet.