Baksaas’ etiske slendrian

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas bør ligge syltynt an som konsernsjef. Han plikter å forvisse seg om at Telenor ikke driver med helsefarlig barnearbeid. Barn skal ikke ofres på profittens alter. Gjennom Telenor er staten viklet inn i dobbeltmoral, skriver redaktør Magne Lerø.

Telenor er en av de bedriftene som snakker sterkt og klart om etikk og samfunnsansvar. Nå er det avslørt at de er involvert i barnearbeid i Bangladesh. Barn på 13 år arbeider ved farlige syrebad for å produsere mobilmaster. Timelønnen er under en krone. I dokumentaren «Et hav av løfter», laget av den danske journalisten Tom Heinemann, sendt på NRK2 i går kveld, fikk vi høre om livsfarlige arbeidsforhold hos Telenors underleverandører i landet.

Telenor har en tid visst at denne saken ville bli rullet opp. De har hatt tid til å legge en strategi for å møte den kritikken de visste ville komme. Strategien går ut på at konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sier han ikke visste noe og at han beordret tiltak da han ble kjent med forholdene hos en av Telenors underleverandører. De andre lederne i Telenor følger opp og sier selskapet selvsagt skal følge internasjonale regler. Nå vil de ha Veritas til å kontrollere at alt er som det skal være.

Det hører jo bra ut. Det må næringsminister Dag Terje Andersen si seg enig i. For liksom å understreket alvoret, sa han i en paneldebatt om bærekraftig utvikling i Oslo Rådhus i går at han i år har gjennomgått etikkspørsmål med selskapene der staten er medeier, men de omfatter kun konsernet og datterselskapene, og ikke leverandører og underleverandører. Nå vil han også ha rapport om underleverandører.

 

Dette er en villedende uttalelse. Det er ikke samfunnsansvaret i lokalene på Fornebu dette handler om. Det er jo nettopp hos underleverandører barnearbeid skjer. Store internasjonale selskaper eier ikke egen fabrikker. De kjøper produksjon der det er billigst. Det er i konkurransen om å levere billigst mulig til de store internasjonale selskapene man trekker inn barn i produksjonen. De er billig i drift – og effektive til sitt bruk. På denne måten brutaliseres arbeidslivet.

Telenor utnytter de mulighetene som byr seg for å få billigst mulige produkter for på den måten å kunne tjene mest mulig penger.

Jon Baksaas kan ikke unnskylde seg med at han ikke visste. Han plikter å sørge for at selskapet holder seg til internasjonale konvensjoner. Det betyr å sjekke sine underleverandører.

Initiativ for etisk handel, hvor Telenor er medlem, har gjentatte ganger advart telegiganten og bedt Telenor forbedre sine etiske retningslinjer overfor leverandører. Men Telenor har i svært liten grad lyttet til rådene. Grunnen er at etikken ikke står høyt nok oppe på dagsorden hos Jon Baksaas og de han har med seg i konsernledelsen.

– Vi har flere ganger siden 2006 påpekt overfor Telenor at de ikke har fulgt opp arbeidet med etiske retningslinjer internt og hos leverandørene, sier Kristin Holter, daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH) til Aftenposten.

IEH-medlemmene må hvert år lage en rapport hvor det stilles inngående spørsmål om etiske retningslinjer mot leverandører, produsenter og andre samarbeidspartnere. Telenors rapporter for 2005 og 2006 er nesten ikke fylt ut. I Telenors rapport for 2007 avsløres også store mangler. De har ikke kartlagt underleverandørene til produsentene, hvilke produksjonsprosesser og råvarer som inngår i leverandørkjeden, vurdert risiko for brudd på krav til arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden eller gjennomført risikovurdering av enkeltprodusenter ved hjelp av egenrapporteringsskjemaer.

 

Telenor bruker titalls millioner hvert år på å rapportere til børsen. Men etikken har de nedprioritert. De burde ha blitt sparket ut av IEH når de ikke har brydd seg om å rapportere. Jon Baksaas har sviktet som konsernsjef. Dette har han ikke tatt det inn skikkelig inn over seg. Han bør be om unnskyldning for at han ikke har fulgt opp selskapet egne etiske retningslinjer godt nok.Nobelprisvinner Muhammad Yunus, sjefen for Grameen Bank som eier Grameene Phone sammen med Telenor, rettet på NRK i går et kraftig angrep på Telenor. Han synes det er pinlig å bli trukket inn i dette. Visst er det pinlig. Vi som har et statlig oljefond som vil fremstå som blant de mest etiske i verden. Og så opptrer det statsdominerte selskapet Telenor på samme måte som selskaper vi trekker oljepenger ut av. Bob Geldof var i Oslo i går. I en samtale med Aftenposten i dag sier han at han ser mye hykleri og dobbeltmoral i Norge. Telenor er et eksempel. De brisker seg med høye etiske krav på sine hjemmesider men har ikke brydd deg med å sjekke at de lever opp til de etiske krav i praksis.