Ullevål svikter varsler

Ullevål sykehus må unngå å bli stående som et skrekkens eksempel for varslere. Derfor bør de gi varsleren Svein Raknerud en takk, tilby ham en kompensasjon og ikke jage ham ut i kulden til konkurs og elendighet, skriver redaktør Magne Lerø .

Entreprenør Svein Raknerud varslet i 2004 Aftenposten om korrupsjon ved Ullevål. Det endte med et eiendomssjefen ble dømt for korrupsjon. Raknerud opplevde å bli kastet ut midt i et oppdrag for sykehuset og at kompisen til eiendomssjefen overtok oppdraget. Ullevål hevder at Rakneruds selskap var i en så dårlig forfatning at de har seg selv å skylde for at det endte med konkurs. Raknerud selv hevder årsaken til konkursen er at han ble kastet fra Ullevål i kontraktsperioden. Han har krevd to millioner kroner i erstatning, men har ikke vunnet fram i retten. Saken ankes nå til høyesterett.

Jan Borgen i Transparency har gitt Raknerud støtte fra første dag av. Nå engasjerer også korrupsjonsjeger Eva Joly seg.

–         Jeg opplever det som blodig urettferdig i Rakneruds situasjon at han ble kastet som kontraktsinnehaver av grunner som vi i dag vet var korrupte. Jeg kan ikke drive en kamp mot internasjonal korrupsjon og la dette gå upåaktet hen. Vi må aldri mistet rettferdigheten av syne, sier Joly til Aftenposten.

 

Jan Borgen oppfordrer Ullevål til å tenke seg om. Ut fra det styreleder Tor Berge sier, er det ikke umulig at Ullevål vil gå en runde til på saken.

Selv om vi legger til grunn at retten har fattet en riktig avgjørelse, er ikke saken dermed løst. Retten har tatt stilling til om Raknerud har et grunnlag for å kreve erstatning. Uavhengig av dette valgte han å gå inn i varslerrollen. Han har brukt tid og krefter på å avsløre korrupsjon ved ev av landets største sykehus. På denne måten har han bidratt til skjerpete rutiner og større årvåkenhet i offentlig sektor. Dette bør samfunnet kreditere ham for.

Yngve Monsen har levende beskrevet hvor stor belastningen er ved å stå fram som varsler mot overmakten. Motkreftene i Siemens var så sterke at Monsen i perioder ikke visste om han kom til å orke å føre kampen for sannheten fram til seier. Han hadde krefter nok. For to uker siden ble hans kamp som varsler kronet med Fritt Ords pris. I sin tale tok Monsen opp Rakneruds sak. Også han krever at samfunnet viser ansvare og ikke lar varslere bli drevet ut i kulden.

Om det er formålstjenlig å bringe saken fram for høyesterett, får Rakneruds juridiske rådgiver avgjøre. Dette er en sak som bør finne en politisk løsning. Helseminister Sylvia Brustad bør selv gripe inn og tilby Raknerud en kompensasjon for den jobben han har gjort på vegne av samfunnet med å avsløre korrupsjon ved Ullevål sykehus.

Det er viktig at det offentlige gjør det tydelig at den som varsler om alvorlig kriminalitet ikke skal bli økonomisk skadelidende. Hvis dagens lovverk ikke er presis nok på dette punktet, får en snarest sørge for nødvendige presiseringer.