Etisk vaktbikkje til Baksaas

Hvis Jon Fredrik Baksaas skaffer seg en modig etisk vaktbikkje, som ligner litt på den typen Helge Lund har, og bruker handlekraften sin på å levere på etikkens område, kommer han seg velberget videre som en drivende dyktig bedriftsleder, skriver redaktør Magne Lerø.

Når det gjelder å skape økonomiske resultater, kan det godt argumenteres for at Jon Fredrik Baksaas er den beste vi har her i landet. Litt forenklet kan vi si at Helge Lund og Eivind Reiten har gjort suksess på grunn av en rekordhøy oljepris. Og når Yara nå tjener penger som gress, skyldes det forhold i markedet. Telenor har i løpet av 10 år gått fra å være et nasjonalt telemonopol til å bli blant verdens ledende telebedrifter. De har ikke fått noe gratis. De har måttet kjempet seg fram i et internasjonalt marked der konkurransen er beinhard. For to uker siden hadde Time en artikkel om Telenors suksess i Afrika. Telenor er et lite eventyr. Jon Fredrik Baksaas har vært den ledende kraft i dette arbeidet.

Et styre i et børsnotert selskap vil alltid måtte legge vekt på de signaler man mottar via aksjemarkedet. De er entydige. Baksaas har bunnsolid tillit selv om det stormer rundt ham. Det samme opplevde Eivind Reiten da de rødgrønne kastet seg over ham.

Vi forstår godt at styret i Telenor ikke vil miste Baksaas. Han har vært ute i hard vær før og de regner nok med at han vil ri stormen av også denne gang. Denne gang kan imidlertid Jon Fredrik Baksaas regne med at det går over. Slik det skjedde da han ble kritisert for å han sponset russefeiringen til datteren med 100 000 kroner, for sin feite opsjonsavtale, at det er dårlig med kvinner i Telenor-ledelsen og beskyldningene fra fredsprisvinner Muhammad Yunus om at Telenor har tilranet seg verdier som egentlig hører til de fattige i Bangladesh.

Skal Jon Fredrik Baksaas komme ut av den etiske hengemyra han har havnet i, må han ta store og tydelige grep som ikke etterlater tvil om at Telenor er i front når det gjelder å ta etikken på alvor.

Staten, representert ved næringsminister Dag Terje Andersen har vært påfallende lite på banen i denne saken. Andre politiker også. Det er andre aktører enn politikerne som har presset Telenor. Det startet da Initiativ for etisk handel, der Telenor er medlem, kunne fortelle at Telenor i liten grad brydde seg med å forsikre seg om at de etiske krav ble fulgt opp i praksis. Det gjorde også inntrykk da Gro Brækken i Redd Barna kalte Telenor inn på teppet og gjorde det klart at de ikke ville ha en million i støtte hvis de ikke ordnet opp når det gjaldt barnearbeid. Det svir ikke minst internt når humanitære organisasjoner sier de vil ha seg frabedt pengegaver. I går kunne også KLP fortelle at de akter å selge sine aksjer i Telenor hvis de ikke kunne dokumenter at etikken var på plass i praksis. Storebrand har også levert kritikk mot selskapet.

I dag skriver Klassekampen og Aftenposten at Helene Lafferty konkluderer i sin masteroppgave at Telenor lå langt bak telegigantene BT og Deutsche Telekom når det gjaldt å kontrollere den etiske standarden hos sine underleverandører. Da hun arbeidet med oppgaven, fikk hun vite at Telenor ikke hadde kompetanse eller satt av ressurser til å følge opp underleverandørene, men at de hadde tillit til at de fulgte Telenors etiske krav.

I dag skriver Aftenposten at Telenor er rangert blant de beste på Dow Jones`s verdensindeks over etiske selskaper, basert på den egenmeldingen de selv har levert. Nå må de regne med degradering.

På Telenors nettside skryter de av sitt samfunnsansvar og alle utmerkelser de har fått i denne forbindelse. Storebrand har for lenge siden gitt beskjed om at deres sommerfugl for ”best i klassen for miljøarbeid og samfunnsansvar” må fjernes.

Med alt etikkskrytet har Jon Fredrik Baksaas skaffet seg en stor fallhøyde. Det er dobbeltmoralen det reageres mot. Den som flagger etikken høyt får vær så god vise det i praksis.

I StatoilHydro er Helge Lund tvunget til å ha full fokus på etikk og samfunnsansvar hver eneste dag. De amerikanske børsmyndighetene har utstyrt selskapet  med en egen etisk vakthund. Baksaas blir ikke passet på like godt. Men i praksis må ha nå sikre seg at etikk og samfunnsansvar er på plass. Han må rett og slett anvende den handlekraft han har vist når det gjelder å skape økonomiske resultater, til å rydde opp på etikkens område, koste hva det koster. Hvis ikke er han ferdig som konsernsjef.

I dag har Telenor innkalt til pressekonferanse for å fortelle om den inspeksjonen Det Norske Veritas har foretatt på de fem fabrikkene i Bangladesh og hva de fil foreta seg videre. Det bør ligge an til at de nå kan vise at de har tatt et skritt i riktig retning.