Den høye bensinprisens velsignelser

Nicolas Sarkozy og Siv Jensen går på barrikadene for lavere bensinpriser slik folket ber om. Men høye energipriser er den reneste gavepakke til politikere som har forpliktet seg til kraftige reduksjoner i klimautslippene, skriver redaktør Magne Lerø.

På Facebook er det 100 000 som protesterer mot den høye oljeprisen. De forlanger at politikerne griper inn. Og når folket roper, står Frp klar. Siv Jensen kan opplyse at Frp vil fremme et forlag om å kutte avgiftene slik at bensinen kan bli 2,50 kroner billigere. Finansminister Kristin Halvorsen sier til Aftenposten at det ikke blir tale om lavere priser på drivstoff. Den planlagte avgiftsøkningen med 5 øre literen på bensin og 10 øre på dieselen skal gå som planlagt.

– Vi må regne med høy pris på fossilt brennstoff, sier Halvorsen til Aftenposten.

Det er så sant som det kan få blitt. Flere eksperter mener oljeprisen kan øke opp mot 200 dollar fatet. Rec-gründeren, Alf Bjørseth, sa på et seminar i Norsk Industri mandag at prisen kan øke til 500 dollar. Det kan gi bensinpriser både på 20 og 30 kroner literen.

For tiden er oljeprisen ute av kontroll. Det skremmende og særdeles problematiske er at prisøkningen har skjedd så raskt. Det skaper uovervinnelige vanskeligheter både for privatpersoner, næringer og bedrifter.

Den økningen vi opplever, er nærmest for krusninger å regne i forhold til de bølgene av problemer som skylder inn over befolkningen i andre land. Det er dramatisk for dem som rammes både av høy oljepris og høye matvarepriser.

I Frankrike er det opprørslignende tilstander på gang og Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, har tatt til orde for at man i EU bør kutte i avgiftene. EU-kommisjonens

energikommisjonær, Andris Piebalgs, vender det døve øret til.

Han sier ikke rett ut at en sterk prisøkning på drivstoff er glimrende med tanke på å nå EUs ambisiøse klimamål. Det er jo saken.

Høyer priser betyr lavere forbruk. Det fører til at folk kjører mindre og til at de kjøper biler som er gjerrige på drivstoff.

Hvis de høye drivstoffutgiftene får uheldige konsekvenser for enkelte grupper, får EU heller åpne for å kunne gi selektiv støtte. Men en må for all del ikke fjerne effekten av høyere priser. Hvis oljeprisen faller, bør en vurdere å øke avgiftene ytterligere for å holde en høy pris og tvinge fram nødvendige tilpasninger blant forbruker og i hele transportbransjen.  

Når Sarkozy forlanger avgiftskutt, kan vi skrive det på hans populismekonto. Han er snart like upopulær blant franskmenn som George W. Bush er blant amerikanere flest. Sarkozy har ikke fått det til som president. Han håper nok på uttelling når han nå legger seg ut med EU på et så folkekjært område som bensinpriser.

Her hjemme står Frp utenfor klimaforliket På Stortinget. Det er altså fritt fram for Siv Jensen til å kjempe for avgiftsøkninger. Det har hun sannsynligvis alt å vinne på. 2.50 lavere bensinpris kan bli en farlig god valgkampsak for Frp. Når det gjelder bensin og egen lommebok er folk særdeles enkle. Det blir nok noen tusen flere som slutter seg til protestene på Facebook for hver dag som går.

Denne saken illustrerer de enorme utfordringen vi står overfor når det gjelder å få folk med på tiltak som kan redusere utslippene som truer klima. Høye priser på brennstoff og energi er nødvendige virkemidler. Men som Jan Tore Sanner (H) sier til Aftenposten; det kan bli aktuelt å vurdere hjelpetiltak for bedrifter og Distrikts-Norge  som rammes ekstra hardt.