Lillestrøm i sjefståke

Igjen har vi fått et eksempel på at to-hodet ledelse ikke fungerer godt i oppoverbakker. Lillestrøm bør vurdere om de er best tjent med en managermodell, med eller uten Jan Åge Fjørtoft, skriver redaktør Magne Lerø.

Tom Nordli sier han trekker seg som trener for Lillestrøm fordi et lag ikke kan ha to sjefer. Han er uenig med sportsdirektør Jan Åge Fjørtoft både om strategi og metodikk. Nordli opplever at han ikke får det armslag og den støtte han er avhengig av. Derfor kaster han inn håndkleet. Det kan hende Tom Nordli overdriver den faglig uenigheten med Jan Åge Fjørtoft. Det er en akseptabel og profesjonelt akseptert grunn til å trekke seg. Når han trekker seg, er sannsynligvis den viktigste grunnen at han anser det for sannsynlig at han kan komme til å bli sparket. Derfor tar han regien selv.

De siste månedene har diskusjonen gått høyt om det ville ende med at han fikk sparken. Grunnen er at Lillestrøm stort sett taper for tiden og ligger an til å rykke ned. Da hører diskusjon om et trenerskifte med. Med mindre både styret, spillere og toneangivende krefter i miljøet støtter helhjertet opp om trenere og aviser all diskusjon om trenerskifte selv om man skulle rykke ned. Det er langt på vei tilfelle for Åge Hareides del. Vurdert i forhold til de resultatene han har oppnådd, skulle en ventet at flere hadde tatt til orde for at han burde sparkes. Men fortsatt er det slik at de fleste mener det ikke er Hareide som har skylden for at landslaget ikke gjør det bedre. Hareide kan nyte godt av mer langsiktig perspektiv.

Når det gjelder klubbtrenere er det kortsiktigheten som teller. Det er forklaringen på alle trenerskiftene som skjer i norsk fotball. Rosenborg har vært nærmest fundamentalistiske i sin tro på at det alltid er trenerens feil når resultatene uteblir. Mye tyder imidlertid på at de har lært og at de har bestemt seg for å satse i et lengre perspektiv med Erik Hamren som nå tar fatt. Hvis Rosenborg-miljøet nå roer seg ned og tar til etterretning at Rosenborg for tidene er et middels fotballag, kan Hamren ha mulighet til å føre de til toppen igjen.   

Men når det gjelder ledelsesmessig surr, er det ingen som slår Lillestrøm.

For to år siden ble Owe Rösler sparket som trener. Det var fra eiersiden, representert ved Per Berg, kravet om å skifte ut Rösler kom. Det skjedde over hodet på Jan Åge Fjørtoft som er sportsdirektør. Han sa offentlig at han ikke likte det som skjedde.

Jan Åge Fjørtoft er selv en fotballekspert og en person som tar stor plass. Fjørtoft beveger seg ikke på gummisåler og han brenner ikke inne med det han mener. Det samme kan sies om Tom Nordli. Han er en dyktig, sterk og dominerende trener. Han øver seg hver dag, får vi inntrykk av, til å gå litt stillere i dørene enn han gjorde tidligere. Selv om han også trener seg på å holde kjeft og moderere seg, kan det gå ei kule varmt når Nordli kjenner adrenalinet stige. Nordli tar plass – og er kontroversiell. Dette er fjerde gangen han forlater et fotballlag etter en viss turbulens rundt egen person.

Det har hele tiden ligget en kime til konflikt mellom Tom Nordli og Jan Åge Fjørtoft. I godt vær kunne de nok klart samarbeidet. Men det er i krisetider et team settes på prøve. På papiret er det Nordli som skal bestemme alt som har med trening og spilleruttak å gjøre. Men som sportsdirektør har Fjørtoft ansvar for rammer, spillerkjøp og de store linjer. Og det er ikke til å unngå at en sportsdirektør blander seg inn når resultatene uteblir. Dermed blir de to uenige om strategi og veivalg.

I Fredrikstad hadde for få år tilbake de samme problemene. Treneren Thorbjørn Eggen mente sportsdirektør Morgan Andersen blandet seg inn i det som lå under trenerens ansvar.  

I Vålerenga har de satset alt på et kort, Martin Andresen er både trener og sportsdirektør. En slik managermodell er vanlig i England. Den kan med fordel prøves ut i andre klubber. Med denne modellen blir det klart hvem som har det faglige ansvaret og ingen bør være i tvil om hva slags strategi som skal følges.

Fjørtoft kan vært lenge i Lillestrøm. Det er blitt stilt spørsmål ved om laget er tjent med at han fortsetter. Fjørtoft vil vel ikke forsøke seg som manager og få noen hjelpetrenere under seg? Eller vil styret i klubben bruke anledningen til å hente inn en manager utenfra og la Jan Åge Fjørtoft si takk for seg. Vi aner ikke hva ledelsen i klubben tenker. Men det har vært såpass turbulent på ledelsessiden de siste to årene, at det er tid for å rydde opp.