VG i Hagas privatliv

Nå vil en flokk politikere besøke Åslaug Hagas stabbur for å sjekke møblementet. Makan til idioti og politisk uforstand. Med tegningene av stabbursinteriøret er VG havnet i parodien, skriver redaktør Magne Lerø.  

Politikerne våre synes å ha akseptert VGs redaksjonelle idé; å overvåke politikere og sørge for at det er fullt samsvar mellom det de mener politisk og gjør i praksis i det private. Per-Kristian Foss (H) har gått lengst i å kreve at Åslaug Haga opplyser om hun har betalt skatt av leieinntektene på stabburet eller ikke selv om hun er sykemeldt. I dag løper VG linen helt ut. Joar Solberg (A) opplyser at flere lokalpolitikere i Ås nå vil se Hagas stabbur. De vil ha befaring sammen med teknisk etat. Dette er rene galimatias. Hva skal politikerne på stabburet å gjøre.? Dette er da ingen befaring som om det handlet om ekspropriering av en del av eiendommen for å legge en ny veitrassè. Dette er et eksempel på at det ikke bare er pressen, men andre politikere som driver fram saker i det absurde. Vi tviler ikke på at Solberg kan oppgi en grunn. Men han har mistet gangsynet.

 

Og VG har laget tegninger som viser hvordan stabburet er møblert. Nå har vi havnet i parodien.

 

Mediene kan selvsagt ikke la være å skrive om Haga fordi hun er sykemeldt. Opplaget i VG i går om at Haga har leid ut stabburet også i 1998, 99 og 2000, var relevant. Dette hadde hun ikke opplyst om til kommunen. Det ble et nytt eksempel på at hun ikke er etterrettelig i det hun sier når hun er presset. Hun legger ikke alt på bordet. Derfor blir hun drevet fra skanse til skanse.  

 

Istedenfor at Hagas sykemelding bidro til å roe ned situasjonen, ble gårsdagen avsløring en ny belastning for henne og regjeringen. Jens Stoltenberg måtte kommentere saken. VG mener å vite at Stoltenberg har bedt om raske svar på spørsmålet om hun har betalt skatt på leieinntektene. De han sa på pressekonferansen i går, var at han var trygg på at Haga ville rydde opp og besvare alle spørsmål.

 

Hadde det vært en statsråd fra Ap, kunne Jens Stoltenberg tatt regien. Det er en statsministers privilegium å omgi seg med de statsråder han mener er de beste for å oppnå politiske resultater. Men Stoltenberg har ikke den samme myndighet over Sps leder. Det er Sp og Haga selv som faktisk avgjør om hun skal bli sittende. Det skal mye til før Haga trekker seg. NRK melder i dag at fylkeslederne i partiet har tillit til Haga og at ulovlig utleie av et stabbur og oppføring av ei brygge for 10 år siden, ikke er uforenlig med å være statsråd.

 

Men har Haga krefter til å fortsette? Hun ble sykemeldt for høyt blodtrykk i fjor under tøffe budsjettforhandlinger internt i regjeringen. Nå har blodtrykket steget igjen. Ledelsen i Sp er bekymret for henne.

 

En må være frisk for å tåle politisk uvær. Kjell Magne Bondevik ble også sykemeldt noen uker. Kåre Willoch har svar på det meste, og mente det var på grunn av den politikken regjeringen førte. Bondevik forklarte seinere at det hadde sammenheng med forhold av privat karakter- og selvsagt innvirker også en tøff arbeidssituasjon på helsa.

Stress og press kan slå ut både fysisk og psykisk.

 

Kjell Magne Bondevik fikk være i fred. Situasjonen er ikke den samme for Åslaug Haga fordi hun står midt i en uløst situasjon.

 

Flere medier skriver at saken må avklares innen onsdag, for da skal Stoltenberg ha pressekonferanse. Noen politiske kommentatorer mener man ikke kan vente så lenge en gang.

Det er klart man kan. Det må ikke komme noen avklaring onsdag heller. Det er ønskelig, men ikke tvingende nødvendig. Det kan være Haga holder fast på at hun vil ha fire uker på seg for å bestemme seg for hva hun vil gjøre – og hva hun vil si.

 

Hvis hun vil trekke seg, kan hun gjøre det ved å henvise til at hun ikke er frisk.

 

Hvis det viser seg at hun heller ikke har betalt skatt for leieinntektene, er det vanskelig å se at hun kan fortsette. I tilfelle måtte hun få Jens Stoltenberg med på å statuere et eksempel på at en toppolitiker ikke lar seg presse til å gå av fordi man har foretatt seg noe kritikkverdig på privatlivets område. I så fall er dette et motangrep på pressen: Skriv hva dere vil. Men vi godtar ikke at dere blander sammen politikk og privatliv.

 

Haga er tøff nok til å kjøre denne linjen. Det var denne linjen hun slo inn på på pressekonferansen i forrige uke. Spørsmålet er om hun har helse til å kjøre videre langs dette sporet.