Strøm-Erichsen anmelder sine egne

VG står klar til å kjeppjage enhver statsråd som ikke følger loven til punkt og prikke. Men når forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen vil følge sikkerhetsloven, er det også galt. VG bør klare å se seg selv som aktør i maktkampen i forsvaret, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er noen i forsvaret som lekker gradert materiale til VG. Det synes selvsagt VG er utmerket, og vi andre som er interessert i å få vite mest mulig om det som skjer i maktens korridoren, leser med stor interesse. Slikt vil ikke forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ha noe av. Hun har bedt PST, Politiets Sikkerhetstjeneste om å jakte på VGs kilder etter en avsløring om de reelle kostnadene ved flyttingen av Fellesoperativt hovedkvarter fra Stavanger til Bodø. Det ble påstått at kostnadene ved flyttingen kunne bli et tresifret millionbeløp dyrere enn man har regnet med fordi Bodø ikke er tilstrekkelig sikkerhetsklarert.

 

-En lekkasje av et gradert brev er et lovbrudd i seg selv, og det ser vi alvorlig på. Vi vil vurdere å anmelde alle lekkasjer av graderte dokumenter, sier Strøm-Erichsen til VG.

 

Ansvarlig redaktør Bernt Olufsen og generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening er sterkt kritisk. De mener det omtalte brevet hemmeligstemples av politiske, ikke sikkerhetsmessige grunner. 

 

Denne uken kunne VG offentliggjøre et annet gradert notat fra sjefen for Hæren og Fellesoperativ stab der forsvarsministeren og forsvarssjefen beskyldes for å fatte beslutninger som er ”ødeleggende for Norge på langt sikt og for ikke å bry ser med råd fra fagmilitært hold. Forsvarsministeren sier hun også vurderer å anmelde dette notatet.

 

Ingen bør ha større forståelse enn VG for ministre som velger å forhold seg til lover og regler. Den regelen Strøm-Erichsen nå handler etter, er særdeles enkel. Gradert materiell skal ikke lekkes til mediene eller andre.

 

Det står mye å lese i avisene som er basert på at noen bryter taushetsplikten eller lekker interne, hemmeligstemplete dokumenter. Mediene elsker lekkasjer. De som sitter med ansvaret hater det. Derfor er redaktører særdeles dårlige rådgivere for Anne-Grete Strøm Erichsen i denne saken. Hun kan rolig vende det døve øret til det Olufsen og Øy sier og gjøre det hun mener er klokt og formålstjenlig.

 

Interessemotsetningen mellom medier og de som har makt, lar seg ikke harmonere. Når Anne-Grete Strøm-Erichsen setter PST på saken, er det en kraftig advarsel internt. Den som blir tatt i å lekke, kan regne med å få sparken.

 

Men er det lurt av Anne Grete Strøm-Erichsen å kjøre så hardt mot sine egne? Det har ikke manglet på anmeldelser i Forsvarets de siste årene. Forsvaret led et bitter lederlag i kampen mot kontreadmiral Atle Torbjørn Kalsvik. Og anmeldelsen av ulovlige smøreturer ser ut til å bli henlagt for de fleste. Dette anmelderiet har bidratt til å piske opp stemningen internt.

 

Ut fra et sikkerhetsperspektiv, er det ikke alvorlige lekkasjer det her er snakk om. Når Strøm. Erichsen setter PST i sving, er det ikke fordi hun er en formalist som setter alt inn på at loven skal håndheves til fulle. Vi tror hun velger strategi ut fra at hun befinner seg i en kampsituasjon. Det avtegner seg et mønster. Det er et miljø, en flokk offiserer høyt på strå som har bestemt seg for å kjøre hardt mot forsvarsledelsen. De fremsettes internt kritikk i sterke ordelag og noen sørger for at kritikken lekkes til offentligheten. Det gir god spalteplass i VG. Og ikke minst: Opposisjonen henger seg på. Per Ove With (Frp) lar sjelden en sjanse gå fra seg. I Aftenposten i går herjet han med Sverre Diesen og tok til orde for at Strøm-Erichsen bør vurder å gi ham sparken.

–         Du kan ikke drive en organisasjon og ha så dårlig tillit nedover i rekkene, sier With

Men Strøm-Erichsen har da ikke noe mer tillit. Dette er jo nummeret før Width lanserer seg selv som minister og ryddegutt.

 

Det vil ikke forundre oss om mye av den uroen som utspiller seg i forsvaret har sammenheng med flyttingen av Fellesoperativt hovedkvarter fra Stavanger til Bodø. Det aner oss at en del av dem som er mest imot en flytting, mener det tjener deres sak at det skapes mest mulig uro og at Anne-Grete Strøm Erichsen og Sverre Diesen får kjørt seg med steinhard kritikk. Det er gått politikk i saken. Det gir forhåpninger om omkamp.

 

Lekkasjer er et våpen i en konflikt. Anmeldelser av lekkasjer et mottrekk. VG bør se anmeldelsene i dette perspektivet – ikke som er forsøk på å kneble pressen.

 

VG får gjøre jobben sin og skrive om det man får vite. De får de akseptere at Anne-Grete Strøm Erichsen gjøre jobben sin. VG blir brukt i et spill om makten i Forsvaret. Hvem som vinner denne kampen, får tiden vise.